KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Bilal ÇİĞ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462113641
E-Posta bilalcig@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bilalcig
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 17.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOFİZİK 23.01.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ (DR) 30.05.2018
İLGİ ALANLARI
kalsiyum sinyali , hücre kültürü , apoptoz , kaspaz-3, kaspaz-9, western-Blotting, kanser hücreleri, hücre izolasyonu
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 SELENIUM ATTENUATES OXALIPLATIN-INDUCED OXIDATIVE STRESS, APOPTOSIS AND TRPV1 CHANNEL ACTIVITY IN MCF-7 BREAST CANCER CELLS, Turk J Biochem., 2016 ; 41 (S4):143 (published in 2017).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Elma Sirkesinin Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Farelerde Böbrek ve Lens Dokularındaki Oksidatif Stres Üzerine Düzenleyici Etkisinin Araştırılması., Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty, s: 58., 22. Ulusal Biyofizik Kongresi - 28 Eylül- 1 Ekim 2010 Aydın.
 • 2 Elma Sirkesinin Kolesterol Yönünden Zengin Rasyon ile Beslenmiş ve Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Ovarektomize Ratlarda, Kan Lipid Profili ve Karaciğer Lipid Peroksidasyon, E Vitamini ve B-Karoten Seviyeleri Üzerine Etkileri., Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty, s: 60-61., 22. Ulusal Biyofizik Kongresi - 28 Eylül- 1 Ekim 2010 Aydın.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kolşisinin Behçet hastaları nötrofilllerinde oksidatif stresin neden olduğu kalsiyum akışı üzerinde etkisinin araştırılması. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu ‘Güncel Konular’. 16-20 Kasım 2011, Ankara. P014.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 SELENIUM ATTENUATES OXALIPLATIN-INDUCED OXIDATIVE STRESS, APOPTOSIS AND TRPV1 CHANNEL ACTIVITY IN MCF-7 BREAST CANCER CELLS, 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 27-30 Ekim 2016 KONYA
 • 2 Meme Kanseri Hücrelerinde Cep Telefonu (900 MHz) Frekansındaki Elektromanyetik Radyasyonun Oksidatif Stres, Mitokondriyal Depolarizasyon ve Apoptozis Değerleri Üzerine Etkisi ve Selenyumun Rolü, 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 24-27 Eylül 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi-TRABZON
 • 3 Wi-Fi Exposure Induces Apoptosis in Hippocampus Of PTZ-induced Epileptic Rats: Importance of TRPV1 Channels, 11. Sinirbilim Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
 • 4 Arka kök gangliyon hücrelerinde oksidatif stres ve glutatyon baskılanmasıyla aktive edilen TRPM2 kanallarıyla sitozolik Ca+2 akışının glutatyonla ve 2-aminoetoksidifenil boratla düzenlenmesi 10.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 09-12 Nisan 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • 5 Arka kök gangliyon hücrelerinde ADPR ve rotenon ile aktive edilen TRPM2 kanallarının inhibisyonunda antagonistlerin etkileri 10.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 09-12 Nisan 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cep telefonu (900 ve 1800) ve kablosuz internetin (2450 MHz) neden olduğu elektromanyetik alana maruz bırakılan kanser hücrelerinde kalsiyum sinyali, apoptozis ve oksidatif stres değerleri üzerinde mesafenin etkileri. 2014, BAP-3167-YL2-12
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kalori Kısıtlaması ve Öğün Sıklığının Sıçanlarda Apoptozis, Oksidatif Stres, TRPM2 ve TRPV1 Katyon Kanalları üzerine Etkilerinin Araştırılması (2017-04-01-MAP01)
 • 2 STZ İle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda TRPM2 Ve TRPV1 Katyon Kanalları Üzerinde Selenyum Ve Melatonin Etkilerinin Araştırılması (2014-1-TIP-02)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2 nd International Brain Research School, 06-12 November 2017
 • 2 6th Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels World Congress. 24-27 May 2016, Isparta, Turkey. (http://www.cmos.org.tr/2016)
 • 3 1st International Brain Research School, 24 August-4 September 2015, Isparta, Turkey by Neuroscience Research Center,SDU (http://www.cmos.org.tr/brs2015/en/)
 • 4 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, 09-12 Eylül (Kongre Sekreteryası)
 • 5 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta,26-29 Haziran (kongre sekreteryası)
 • 6 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, 22-27 Haziran (Kongre Sekreteryası)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TRPM2 Kanallarının Epilepsi Nörobiyolojisindeki Rolünün Araştırılması (2016-2018)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Trombofili Nedeniyle Tekrarlayan Gebelik Kaybı Yaşayanlarda Gebelik Öncesi Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Oksidatif Stres Parametreleri ile Klinik Veriler Üzerine Etkileri, Ulusal Perinatoloji Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2017 Bodrum/Türkiye
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Protective effects of selenium on oxaliplatin-induced neuropathic pain: Involvement of TRPA1 and TRPV1 cation channels  (Poster 1st prize in the 2nd International Brain Research School, 06-12 November 2017)
 • 2 Calorie restriction decreases apoptosis, mitochondrial oxidative stress and calcium signaling molecular pathways through inhibition of TRPV1 channel in hippocampus and dorsal root ganglion of rats (Poster 4th prize in the 2nd International Brain Research School, 06-12 November 2017)
 • 3 European Association for Cancer Research (EACR) Travel Grant , 04-22 September 2017
 • 4 FENS Organized The CAJAL Advanced Neuroscience Training Programme: 'Ion Channels in the Brain in Health and Disease' Course Stipend (http://www.fens.org/Training/CAJAL-programme/CAJAL-Courses-2017/Ion-channels/), 04-22 September 2017, Bordeaux/France.
 • 5 4th INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGANIZATION IBRO/APRC Tehran School of Neuroscience: Basic Approaches in Neurological Diseases (I attended as a stipend), October 17-28, 2014, Tehran-IRAN , http://ibro.info/events/applications-open-for-the-ibroaprc-tehran-school/
 • 6 Young Investigator Scholarship Award of MOKAD”, EACR-sponsored 2nd Anticancer Agents Congress, April 2014, Bodrum, TURKEY.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Araştırma Ödülü-2016: Erken Doğumu Önleme Projesine Ödül-5-9 Ekim 2016, Belek Antalya-http://www.milliyet.com.tr/erken-dogumu-onleme-projesine-odul-isparta-yerelhaber-1592005/
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 FENS, Federation European Neuroscience Society (2018-devam ediyor)
 • 2 ESN, European Society for Neurochemistry (2018-devam ediyor)
 • 3 ISN, International Society for Neurochemistry (2018-devam ediyor)
 • 4 IBRO, International Brain Research Organization (2018-devam ediyor)
 • 5 Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği (2015-devam ediyor)
 • 6 Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği (2014-devam ediyor)
 • 7 Moleküler Kanser Araştırma Derneği (2014-devam ediyor)
 • 8 EACR - European Association for Cancer Research (2014-devam ediyor)
 • 9 Türk Biyofizik Derneği (2012-devam ediyor)
 • 10 EBSA (European Biophysical Societies Association) 2012-devam ediyor
 • 11 Hücre Zarları ve Serbest Oksijen Radikalleri Derneği (2010-2014)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress (2016-devam ediyor)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Neurological Research
 • 2 Biological Research
 • 3 Environmental Science and Pollution Research (Environ Sci Pollut Res)
 • 4 Metabolic Brain Disease
 • 5 Neuropharmacology
 • 6 Oxidative Medicine and Cellular Longevity
 • 7 Revista Brasileira de Farmacognosia
 • 8 Brain Research
 • 9 Neuroscience
 • 10 Pain Research and Management
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!