KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta osmanacar@sdu.edu.tr
ORCID ID ORCID NO: 0000-0002-1961-645X
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 19.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 18.12.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yönetim Bilimi, Kamu Politikaları, Yeni Kamu Yönetimi, KİT'lerin Yönetim Yapısı, Kamu Personel Politikaları, İnsan Kaynakları Yönetimi
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türk Kamu Yönetiminde Danışmanlık: Cumhurbaşkanlığı Danışmanları ve Politika Kurul Üyeleri Üzerinden Bir Değerlendirme
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 '1980 Sonrası Türk Altın Piyasası ve Türk Altın Piyasasının Gelişimi İçin Bir Model Önerisi' Doç. Dr. İbrahim Atilla ACAR Danışmanlığında
 • Doktora Tezi
 • 1 Yeni Kamu Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Bir Örnek Olay Olarak 2000 Sonrası Posta Telgraf (Ptt A.Ş.) Teşkilatı Ve Hizmetleri, Doç Dr. Murat OKCU danışmanlığında
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, 28-30 Eylül 2016.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 16-17 Mayıs 2016
 • 2 Adalet Meslek Yüksekokulları 9. Klavye Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği,Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 16-17 Mayıs 2016
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tarafından 12-14 Kasım 2015 Tarihlerinde Isparta'da Düzenlenen, "Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı"'nda, Lisansüstü Eğitim ve ders Müfredatları Konulu Tartışma Grubunda Moderatör
 • 4 Fethiye Yöresinin Ekoturizm Stratejisinin Geliştirilmesi Çalıştayı 20.06.2009, Pastoral Vadi,Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 SDÜ BAP 2091-D11 Proje Numaralı "Türk Kamu Yönetiminde Yeni Kamu İşletmeciliği Paradigması: 2000 Sonrası PTT Uygulamaları Analizi"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ACAR, Kürşat, O.,"Değişen Yönetim ve Örgüt Kültürü",Genç Girişimciler Kulübü Konferanslar Dizisi, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Yalvaç-Isparta, 21.05.2012.
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu"Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler" Bildiri Kitabında Yardımcı Editörlük, 2016
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Yıl: 2016 Özel Sayı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı(2013-2015)
 • 2 Adalet Bölüm Başkanlığı(2012/2013)
 • 3 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2011-2013)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ECTS Koordinatörü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Girişimciler Klubü Akademik Danışmanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Dün. ve Tür. Asgari Ücret Uygulamaları
Etkili Konuşma Ve İletişim
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
Hukukun Temel Kavramları
İdare Hukuku
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Bilimine Giriş
Stratejik Yönetim
Tebligat Hukuku
Yönetim Hukuku
Yönetim Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!