KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Alper ÖZSEVEN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462119538
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6128-6426
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 73
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİZİK (İNGİLİZCE) 23.08.2007
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL FİZİK (YL) (TEZLİ) 30.11.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 22.07.2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 22.07.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Medikal Fizik, Radyasyon Fiziği, Radyoterapi, Doğal Radyoaktivite,Radyasyondan Korunma, Radyasyon Biyolojisi,
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZSEVEN Alper, AKKURT İ., Evaluation of gross-alpha and gross-beta activity concentrations and assessment of excess lifetime cancer risk in waters of Egirdir Lake, Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, 102(18), , 7033-7045. Doi: 10.1080/03067319.2020.1822352, (2022), (SCI)
 • 2 ÖZSEVEN Alper, Assessment of using electronic portal imaging device for analysing bolus material utilised in radiation therapy. Open Chemistry, 20(1), , 61-68. Doi: 10.1515/chem-2022-0126, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 ÖZSEVEN Alper, Uğurlu Muhittin, Assessment of the effects of different dental restorative materials on radiotherapy dose distribution: A phantom study.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 25(4), , 516-523. Doi: 10.4103/njcp.njcp_1826_21, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 ÖZSEVEN ALPER, DİRİCAN BAHAR, Evaluation of patient organ doses from kilovoltage cone-beam CT imaging in radiation therapy. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 26(2), , 251-258. Doi: 10.5603/RPOR.a2021.0038, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ÖZKAN EMİNE ELİF, USTA GÜLŞAH, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Detection of radiotherapy-related damage in head and neck cancer patients by evaluating volumetric changes in lacrimal gland, nasolacrimal duct and computed tomography attenuation changes in lens. International Opthalmology, 41(4), , 1157-1165. Doi: 10.1007/s10792-020-01670-4, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, The esophageal dose–volume parameters for predicting Grade I–II acute esophagitis correlated with weight loss and serum albumin decrease in lung cancer radiotherapy. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 17(1), , 94-98. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_410_19, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZSEVEN ALPER, Prediction of Ipsilateral Lung Doses in Breast Radiotherapy by Anatomical Measurements Before Treatment Planning. Turkish Journal of Oncology, 36(1), , 87-95. Doi: 10.5505/tjo.2020.2478, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, Baş-Boyun Kanseri Yoğunluk Ayarlı Radyoterapisinde Parotis Bezi Hacmi ve Hedef Hacim İlişkilerinin Parotis Bezi Dozuna Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4), , 655-661. Doi: 10.17343/sdutfd.981789, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ŞİRİN ÖZDEMİR BEYZA, Nazofarinks Kanserli Hastaların Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamasında Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Dozimetrik Karşılaştırılması: Kesitsel Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 41(4), , 445-453. Doi: 10.5336/medsci.2021-83826, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 10 ÖZSEVEN ALPER, ÖZKAN EMİNE ELİF, Dosimetric evaluation of field-in-field and sliding window IMRT in endometrium cancer patients with a new approach for the conformity index. International Journal of Radiation Research, 18(4), , 853-862. (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 UĞURLU MUHİTTİN, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, The effect of ionizing radiation on properties of fluoride-releasing restorative materials. Brazilian Oral Research , 1-13. Doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0005, (2020), (SCI-Expanded)
 • 12 ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Evaluating the predictive value of quantec rectum tolerance dose suggestions on acute rectal toxicity in prostate carcinoma patients treated with IMRT. Reports of Practical Oncology Radiotherapy, 25(1), , 50-54. Doi: 10.1016/j.rpor.2019.12.002, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 13 ÖZSEVEN ALPER, AKKURT İSKENDER, GÜNOĞLU KADİR, Determination of some dosimetric parameters in Eğirdir Lake, Isparta, Turkey. International Journal of Environmental Science and Technology, 17(3), , 1503-1510. Doi: 10.1007/s13762-019-02569-z, (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 KAYA VİLDAN, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, ÖZSEVEN ALPER, External Radiation Therapy Response in Kaposi's Sarcoma. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(6), Doi: 10.4328/JCAM.2495, (2015), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZSEVEN ALPER, AKKURT İSKENDER, Evaluation of heavy metal distributions in surface waters and sediments of Eğirdir Lake. 9th International Conference on Computational and Eperimental Science and Engineering (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZSEVEN ALPER, Evaluation of Dose Distribution Verification of Treatment Plans by Using Electronic Portal Imaging Device at Different Gantry Angles in Intensity Modulated Radiation Therapy. International Congress of Medical and Health Sciences Studies (2022). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZSEVEN ALPER, Assessment of The Effect of Treatment Couch on Isodose Distributions in Radiation Therapy. 4th International Health Science and Life Congress (2021). (Özet bildiri)
 • 4 ÖZSEVEN ALPER, Comparison of Dosimetric Effects of The Use of Different Dose Rate in Intensity Modulated Radiotherapy Treatment Planning of Prostate Cancer. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 5 ÖZSEVEN ALPER, Evaluation of Fluence Smoothening on Treatment Plan in Intensity Modulated Radiation Therapy. 3rd International Conference on Sustainable Science and Technology (2020). (Tam metin bildiri)
 • 6 AKKURT İSKENDER, GÜNOĞLU KADİR, ÖZSEVEN ALPER, Assessment Of Natural Radiactivity Level In Eğirdir Lake. 2nd International Conference on Sustainable Sciences and Technology (ICSuSaT 2019) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÖZSEVEN ALPER, AKKURT İSKENDER, Determination of gross alpha and beta activity levels in Isparta- Eğirdir Lake. 2nd International Conference on SustainableSciences and Technology (2019). (Özet bildiri)
 • 8 AKKURT İSKENDER, GÜNOĞLU KADİR, ÖZSEVEN ALPER, Radiological dose assesment due to gamma rays in some sediments in Isparta-Eğirdir Lake. 2nd International Conference on Sustainable Sciences and Technology (2019). (Özet bildiri)
 • 9 ÖZSEVEN ALPER, GÜNOĞLU KADİR, AKKURT İSKENDER, Uranium concentration in sediments from Isparta-Eğirdir Lake. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017) (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKAN Emine Elif, ÖZSEVEN Alper, KAYMAK Zümrüt Arda, Efficacy of Thermoformable Vacuum Head Cushion on Set-up Accuracy in IMRT of Head & Neck and Brain Tumors. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), , 131-139. Doi: 10.22312/sdusbed.810408, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZSEVEN ALPER, KARA ÜMİT, Verification of Percentage Depth-Doses with Monte Carlo Simulation and Calculation of Mass Attenuation Coefficients for Various Patient Tissues in Radiation Therapy. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), , 224-230. Doi: 10.22312/sdusbed.705468, (2020), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZSEVEN ALPER, Sağ Meme Kanseri Radyoterapisinde IMRT ve FİF Planları ile Karaciğer Dozlarının Karşılaştırılması. 24. ULUSAL KANSER KONGRESİ (2022). (Özet bildiri)
 • 2 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZSEVEN ALPER, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, Tüm Meme Radyoterapisinde Meme Board Ve Vakum Yatak Kullanımının Karşılaştırılması. 14.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Baş-Boyun Ve Beyin Tümörü Radyoterapisinde Vakumlu Boyun Yastığı (Vby) Kullanım Deneyimimiz. 14.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 4 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, Akciğer Kanseri Küratif Radyoterapisinde Özofagus Dozlarının Akut Özofajit, Kilo Kaybı ve Serum Albumin Düşüşü İle Korelasyonu. 23.ULUSAL KANSER KONGRESİ (2019). (Özet bildiri)
 • 5 ÖZSEVEN ALPER, ÖZKAN EMİNE ELİF, Endometrium Kanseri Olgularında Field In Field (FiF) Ve Sliding Window Intensity – Modulated Radiotherapy (SW-IMRT) Planlarının Konformite İndeksi (CI) Ve Homojenite İndeksi (HI) Açısından Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması: Konformite İndeksine Yeni Bir Yaklaşım. 13.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 6 ÖZSEVEN ALPER, GÖNÜLTAŞ LEVENT, Prostat Kanserinde Sliding Window Imrt ile Field In Field IMRT Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması. 12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 7 ÖZSEVEN ALPER, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapide Hedef Hacmin Farklı Optimizasyon Tekniklerine Göre Doz Homojenite Değişiminin İncelenmesi. 12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 8 ÖZSEVEN Alper, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dozimetre Kullanımı Semineri. Dozimetre Kullanımı Semineri (2015). (Özet bildiri)
 • 9 KAYA VİLDAN, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, ÖZSEVEN ALPER, YALÇIN AYŞEN YEŞİM, Hava Boşluğu İçeren İnhomojen Ortamlarda Doz Hesaplama Algoritmalarının Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. 11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ (2014). (Özet bildiri)
 • 10 KAYA VİLDAN, YALÇIN AYŞEN YEŞİM, YILDIRIM MUSTAFA, ÖZSEVEN ALPER, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, EROĞLU HASAN EROL, KARAKÖSE OKTAY, Rektum Kanserinde 3 Boyutlu Konformal Radyoterapiye Bağlı Akut İnce Barsak Ve Cilt Toksisitelerini Predikte Etmede Sistemik İnflamatuar Yanıtın Rolü. 11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ (2014). (Özet bildiri)
 • 11 KAYA VİLDAN, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, YALÇIN AYŞEN YEŞİM, ÖZSEVEN ALPER, Kaposi Sarkomunda Eksternal RT Deneyimimiz Ve Üç Vaka Sunumu. 20. Ulusal Kanser Kongresi (2013). (Özet bildiri)
 • 12 ÖZSEVEN ALPER, TRS-398 ve Elektron Enerjilerinde Doz Kalibrasyonu. 14. MEDİKAL FİZİK KONGRESİ (2013). (Özet bildiri)
 • 13 ÖZSEVEN ALPER, DİRİCAN BAHAR, BEYZADEOĞLU MEHMET MURAT, KAYA VİLDAN, Lif Termolüminesans Dozimetre Kullanılarak Kilo Volt Cone Beam CT Görüntüleme Sisteminde Doz Ölçümü. 10.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖZSEVEN ALPER, Current Debates on Health Sciences 4(2022). Bilgin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!