KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Recep AKAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2462111197
E-Posta recepakan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 17.08.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 25.12.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 31.01.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akan, R., Keskin, S.N., Yazıcı, M.F., 2017. Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 1-9.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akan, R., Keskin, S.N., 2019. The Effect of Data Size of ANFIS and MLR Models on Prediction of Unconfned Compression Strength of Clayey Soils. SN Applied Sciences, 1, 843.
 • 2 Akan, R., Keskin, S.N., 2018. Kompaksiyon Yönteminin Kohezyonlu Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi. Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 6, 2, 250-257.
 • 3 Keskin, S.N., Sungur, A., Akan, R., Uzundurukan, S., 2017. İnce Daneli Zeminlerde Katkı Maddelerinin ve Donma-Çözülme Çevriminin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), 473-478.
 • 4 Akan, R., Keskin, S.N., Uzundurukan, .S., 2015. Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns. Procedia Earth and Planetary Science, 15, 299-303.
 • 5 Akan R., Keskin S.N., Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 22-26, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The Effect of Compaction Technique on Unconfined Compression Strength of Clay Soils
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının Ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Başlangıç Koşullarının Killerin Kayma Mukavemetine Etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, 4-5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!