KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi İsmail AĞCASULU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 24621112981343
E-Posta ismailagcasulu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 26.08.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 17.09.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kimyasal - Biyolojik Kazanım Teknikleri, Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Kazanımı, Kritik Hammaddeler, E-Atıklar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ata Akcil, Ismail Agcasulu, Günay Dar, Otomotiv Geri Dönüşümünde Kritik Hammaddeler, Recycling Industry, 119,38-47, Ağustos 2017
 • 2 Ata Akcil and Ismail Agcasulu. Critical Metal: Indium and its Recovery from Waste LCD Monitor. Recycling Industry. 1-4. May 2015 (in Turkish)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Srabani Mishra, Ata Akcil, Sandeep Panda, and Ismail Agcasulu Energy & Fuels 2018 32 (3), 2869-2877. Laboratory and Semipilot Bioreactor Feasibility Tests for Desulphurization of Turkish Lignite using Leptospirillum ferriphilum
 • 2 Ismail Agcasulu & Ata Akcil. Metal Recovery from Bottom Ash of an Incineration Plant: Laboratory Reactor Tests, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 38:3, 199-206, 2017.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Panda, S., Akcil, A., Mishra, S., Tuncuk, A., Erust, C., Agcasulu, İ., Bio-dissolution of Arsenic from Industrial Pyritic Ash Waste, 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Istanbul, Turkey. 5-7 October 2016.
 • 2 S. Mishra, A. Akcil, S. Panda, A. Tuncuk, C. Erust, I. Agcasulu, Biodesulphurization Abilities Of Acidophilic Strain Towards Sulphur Removal From Turkish Lignite In The Presence Of Chemical Surfactant, 15th International Mineral Processing Symposium, Istanbul-Turkey, October 19-21, 2016
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Endüstriyel bir yakma fırınının alt külünden ve filtre kekinden kimyasal kazanım yöntemiyle metalik değerlerin eldesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Ens., 2011-2014.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Biotechnological Approach for Recovery of Rare Earth Elements and Precious Metals from E-Waste – BIOREEs, Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research, TUBITAK International Project (Turkey-Germany), Project Code: TUBITAK 2527, Project No: 113Y011, 2014-2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırıcı, Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri (EHİTÜ) Ar-Ge Laboratuvarı Altyapı Projesi (Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesine entegre), DPT Projesi,2011K120380, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Mineral - Metal Kazanımı ve Geri Dönüşüm Araştırma Grubu, 2011-2015
 • 2 Endüstriyel bir yakma fırınının alt külünden ve filtre kekinden kimyasal kazanım yöntemiyle metalik değerlerin eldesi, SDÜ ÖYP Koordinasyon Birimi Projesi, Proje No: OYP05275-YL-12, Proje Yardımcısı, 2012-2014.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!