KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi İsmail AĞCASULU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Telefon 24621112981343
E-Posta ismailagcasulu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2614-0071
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 26.08.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 17.09.2014
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kimyasal - Biyolojik Kazanım Teknikleri, Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Kazanımı, Kritik Hammaddeler, E-Atıklar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ata Akcil, Ismail Agcasulu, Günay Dar, Otomotiv Geri Dönüşümünde Kritik Hammaddeler, Recycling Industry, 119,38-47, Ağustos 2017
 • 2 Ata Akcil and Ismail Agcasulu. Critical Metal: Indium and its Recovery from Waste LCD Monitor. Recycling Industry. 1-4. May 2015 (in Turkish)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Srabani Mishra, Ata Akcil, Sandeep Panda, and Ismail Agcasulu Energy & Fuels 2018 32 (3), 2869-2877. Laboratory and Semipilot Bioreactor Feasibility Tests for Desulphurization of Turkish Lignite using Leptospirillum ferriphilum
 • 2 Ismail Agcasulu & Ata Akcil. Metal Recovery from Bottom Ash of an Incineration Plant: Laboratory Reactor Tests, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 38:3, 199-206, 2017.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Panda, S., Akcil, A., Mishra, S., Tuncuk, A., Erust, C., Agcasulu, İ., Bio-dissolution of Arsenic from Industrial Pyritic Ash Waste, 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Istanbul, Turkey. 5-7 October 2016.
 • 2 S. Mishra, A. Akcil, S. Panda, A. Tuncuk, C. Erust, I. Agcasulu, Biodesulphurization Abilities Of Acidophilic Strain Towards Sulphur Removal From Turkish Lignite In The Presence Of Chemical Surfactant, 15th International Mineral Processing Symposium, Istanbul-Turkey, October 19-21, 2016
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Endüstriyel bir yakma fırınının alt külünden ve filtre kekinden kimyasal kazanım yöntemiyle metalik değerlerin eldesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Ens., 2011-2014.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Biotechnological Approach for Recovery of Rare Earth Elements and Precious Metals from E-Waste – BIOREEs, Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research, TUBITAK International Project (Turkey-Germany), Project Code: TUBITAK 2527, Project No: 113Y011, 2014-2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atık LCD Panellerden Kritik Metal Kazanımı: Laboratuvar ve Pilot Uygulamalar (119M010)
 • 2 Araştırıcı, Endüstriyel Hammaddeler ve İleri Teknoloji Ürünleri (EHİTÜ) Ar-Ge Laboratuvarı Altyapı Projesi (Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesine entegre), DPT Projesi,2011K120380, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Mineral - Metal Kazanımı ve Geri Dönüşüm Araştırma Grubu, 2011-2015
 • 3 Endüstriyel bir yakma fırınının alt külünden ve filtre kekinden kimyasal kazanım yöntemiyle metalik değerlerin eldesi, SDÜ ÖYP Koordinasyon Birimi Projesi, Proje No: OYP05275-YL-12, Proje Yardımcısı, 2012-2014.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!