KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Deniz DEDEOĞLU YILDIZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111301
E-Posta denizdedeoglu@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHEDİSLİĞİ 01.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 10.09.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.07.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Geochemistry of Lamprophyres in Karakaya (İscehisar, Afyon), Western Anatolia, Turkey,IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44, IOP Publishing,
 • 2 Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(1): 75-83
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Geochemistry of Lamprophyres in Karakaya (İscehisar, Afyon), Western Anatolia, Turkey, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2016, Abstract Collection Book, 5-9 September 2016, Prague, Czech Republic, p.166
 • 2 The Usage Possibility Of Natural Stone Material In Sustainable Enviromental Design, 1st International Black Sea Congress On Enviromental Sciences, Abstract Book, 31 August- 3 September 2016, Giresun,Turkey p.130.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İscehisar-Seydiler (Afyon) Arasındaki Birimlerin Jeolojisi, Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD, Eylül, 2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İscehisar-Seydiler (Afyon) Arasındaki Birimlerin Jeolojisi, Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi, SDÜ ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Projesi, Proje No: ÖYP05274-YL-12
 • 2 Doğa ile Empati Kuralım TÜBİTAK 113B014 nolu proje
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Yerbilimleri Sempozyumu,(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) 18-20 Ekim 2012- Sempozyum Sekreterliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Staff Mobility for Training, Socrates/Erasmus Programme, University of Castilla-La Mancha (Spain), Funded by EU Comm. 2015
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!