KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Deniz DEDEOĞLU YILDIZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111301
E-Posta denizdedeoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHEDİSLİĞİ 01.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 10.09.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Geochemistry of Lamprophyres in Karakaya (İscehisar, Afyon), Western Anatolia, Turkey,IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44, IOP Publishing,
 • 2 Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(1): 75-83
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Geochemistry of Lamprophyres in Karakaya (İscehisar, Afyon), Western Anatolia, Turkey, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2016, Abstract Collection Book, 5-9 September 2016, Prague, Czech Republic, p.166
 • 2 The Usage Possibility Of Natural Stone Material In Sustainable Enviromental Design, 1st International Black Sea Congress On Enviromental Sciences, Abstract Book, 31 August- 3 September 2016, Giresun,Turkey p.130.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İscehisar-Seydiler (Afyon) Arasındaki Birimlerin Jeolojisi, Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği ABD, Eylül, 2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İscehisar-Seydiler (Afyon) Arasındaki Birimlerin Jeolojisi, Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi, SDÜ ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Projesi, Proje No: ÖYP05274-YL-12
 • 2 Doğa ile Empati Kuralım TÜBİTAK 113B014 nolu proje
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Yerbilimleri Sempozyumu,(Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) 18-20 Ekim 2012- Sempozyum Sekreterliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Staff Mobility for Training, Socrates/Erasmus Programme, University of Castilla-La Mancha (Spain), Funded by EU Comm. 2015
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!