KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hülya AĞCASULU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Telefon 2462110460
E-Posta hulyatek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Hulya_Agcasulu
ORCID ID 0000-0003-3939-904X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 21.03.2008
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF TWENTE 27.08.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR) 12.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Politikaları,Yönetişim ,Kapasite Geliştirme,Sosyal Ağ Analizi,Yerel Yönetimler,Sosyal Sermaye
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AĞCASULU, H. (2017), "Örgüt Yönetiminde İnformal İlişkileri İnceleyen Sosyal Ağ Analizine Bir Bakış", Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, (Ed. Ramazan ERDEM), İstanbul, Beta Yayıncılık, 316-344.
 • 2 KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., TEK, H., YERLİKAYA, F.B. (2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, 271-312.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AĞCASULU, H. (2016), "Politika Ağları", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Ed.Hatice ALTUNOK, Fatma Gül GEDİKKAYA), Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 245-247.
 • 2 AĞCASULU, H. (2016), "Politika Toplulukları", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Ed.Hatice ALTUNOK, Fatma Gül GEDİKKAYA), Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 265-266.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AĞCASULU, H. (2019), "Sosyal Sermayenin Bireysel Bağlarla Kurulması ve Korunması", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (EBSCO), C.11, S.1, 18-31.
 • 2 AĞCASULU, H. & OSSEWAARDE, R. (2019), "Turkey's Otherness in the Identity Discourses of European Parliament", Ege Academic Review, (ESCI),)19 (3), 359-372.
 • 3 AĞCASULU, H. (2019), "Yabancıdan Arkadaşa: Üniversitenin İlk Yılında Arkadaşlık Ağları Üzerine Bir Araştırma", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) , 6 (7), 83-96.
 • 4 AĞCASULU, H . (2019), "Sosyal Bilimlerde Ağ Yaklaşımının Gelişimi ve Mikro Ağ Kuramları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin), 18 (72) , 2036-2049.
 • 5 AĞCASULU, H . (2018), "Sosyal Bilimlerde İlişkileri İnceleyen Bir Yöntem: Sosyal Ağ Analizi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (TR Dizin), C. 22, Özel Sayı 2, 1915-1933.
 • 6 AĞCASULU, H. (2017), "Sosyal Sermaye Kavramı ve Temel Bakış Açılarının Karşılaştırılması", Vizyoner Dergisi (TR Dizin), C.8, S.17, 114-129.
 • 7 AZAKLI, S. & TEK, H. (2016), "İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi (TR Dizin), C. 23, S.1, 233-246.
 • 8 KERMAN, U., LAMBA, M., TEK, H. (2014), "Türkiye Düzenli İlerleme Raporları’nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (EBSCO), C.6, S. 2, 33-46.
 • 9 KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., ALTUNOK, M., TEK, H. (2014), "Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (EBSCO), C. 16 S. 1, 145-176.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 AZAKLI S., ÖZTAŞ, N., TEK, H. (2011), "Yerel Yönetimlerde Yapı Ruhsatları ve Denetimi", KAYFOR 2011,19-20-21 Ekim 2011, Gazi Üniverstesi, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AĞCASULU, H. (2019), "Sosyal Sermayenin Toplumsal ve Kültürel Göreceliği", ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, 27-29 Nisan 2019, V. ASEAD Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, 53.
 • 2 AĞCASULU, H. (2019), "Yabancıdan Arkadaşa: Üniversite Birinci Sınıf Öğrencileri Arasında Arkadaşlık Ağları ve Devinimi Üzerine Bir Araştırma", ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, 27-29 Nisan 2019, V. ASEAD Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, 59.
 • 3 YERLİKAYA, F. B., AĞCASULU, H. (2017), "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Bir Eleştirisi Olarak Dijital Çağ Yönetişimi", Kamu Yönetimi Forumu 15 (KAYFOR15), 01-04 Kasım 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 285-287.
 • 4 ÖZALTIN, O., AĞCASULU, H. (2017), "Kamu Yönetimi Açısından Asimetrik Federalizm Kavramını Anlamak", 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE), 13th-15th October 2017, Antalya, 86-87.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 AĞCASULU, H. (2017), "Yönetimde İnformal İlişkilerden Oluşan İnformal Ağları İnceleyen Sosyal Ağ Analizine Bir Bakış", I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı (I. YÖNEP), 23-24 Mart 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TEK, H. (2009), "Change of Discourses on European Identity & Its Relation to 'Other' within Enlargement Context: Ultimate Case of Central and Eastern European Countries & Turkey's Candidacy", Msc. in Public Administration, Policy & Governance Track, University of Twente, The Netherlands.
 • Doktora Tezi
 • 1 AĞCASULU, H. (2017), "Ağ Yaklaşımı ve Sosyal Sermaye Kuramı Perspektifinden Formel Örgütlerde İlişkiler: Belediye Meclisi Sosyal Ağ Analizi İncelemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TEK, H. (Uzman Yardımcısı), Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II. Aşama), İçişleri Bakanlığı yürütücülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-Türkiye) teknik desteği ve AB finansmanı aracılığıyla, 2009-2011, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AĞCASULU, H. (Araştırmacı), "Ağ Yaklaşımı ve Sosyal Sermaye Kuramı Perspektifinden Formel Örgütlerde İlişkiler: Belediye Meclisi Sosyal Ağ Analizi İncelemesi" 14 Nisan 2015- 01 Eylül 2017, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP05261-DR-12.
 • 2 TEK, H. (AB Uzmanı), "ESC to Netless Phobia, Live Your Teenage Utopia" Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)finansmanlı Gençlik Projesi, Eylem 1.1., Haziran 2013, Isparta, Proje No: TR-11-E163-2013-R1.
 • 3 TEK, H. (Eğitim Uzman Yardımcısı), "Improving Management Skills of Provincial District Governors (IMPROMIA)", İçişleri Bakanlığı yürütücülüğünde Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) finansmanlı Yenilik Transferi Projesi, Proje No: 2010-1-TR1-LEO05- 16775, 12.2010-11.2012, Ankara
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 AĞCASULU, H. (Sekretarya), "15th Public Administration Forum (KAYFOR15)- Public Administration and Policy in Digital Age", 01st-04th November 2017, Isparta.
 • 2 TEK, H.(Sekretarya), "2nd International Davraz Congress, Building New Approaches to the Global Issues,(Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", 29-30-31 May 2014 Isparta.
 • 3 TEK, H., "15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 15. ISEOS", 24-25 May 2014, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 AĞCASULU, H. (Sekreterya), "Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 12-14 Kasım 2015, Isparta.
 • 2 TEK, H. (SDÜ Temsilcisi) "Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Açılış Töreni", 26 Ekim 2014, Isparta.
 • 3 TEK, H. (Düzenleme Kurulu),"World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3-4 Nisan 2013, Isparta.
 • 4 TEK, H. (Sekreterya), "216. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı", 9 Eylül 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 5 TEK, H. (SDÜ temsilcisi) "Yeni Yükseköğretim Yasası Çalışmaları-Araştırma Görevlileri Değerlendirme Toplantısı",YÖK, 12 Kasım 2012, Ankara.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 The Netherlands Ministry of Foreign Affairs, MTEC full scholarship for MSc. Degree in Public Administration Department of University of Twente, 2008-2009.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 26 - 29 Mayıs 2016, Ankara
 • 2 TÜBİTAK 2224-A, Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, Temmuz 2015, 48th Summer School in Social Science and Data Analysis, 12 Temmuz-07 Ağustos 2015, Essex Üniversitesi, İngiltere.
 • 3 T.C. AB Bakanlığı, Ulusal Ajans,Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği, Twente Üniversitesi Hollanda, 19 Nisan - 04 Mayıs 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Studies
 • 2 Turkish Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi
 • 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Sosyal Politika
 
Bu İçeriği Paylaş!