KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hülya AĞCASULU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Telefon 2462110460
E-Posta hulyatek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Hulya_Agcasulu
ORCID ID 0000-0003-3939-904X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 111
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 21.03.2008
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF TWENTE POLİCY AND GOVERNANCE 27.08.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR) 12.07.2017
İLGİ ALANLARI
Kamu Politikaları,Yönetişim ,Kapasite Geliştirme,Sosyal Ağ Analizi,Yerel Yönetimler,Sosyal Sermaye
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AĞCASULU HÜLYA, Sosyal Politika olarak Evde Bakım Hizmetleri: Ülke Örnekleri ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), , 167-183. (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 2 AĞCASULU HÜLYA, Bir Mesafe Meselesi: Arkadaşlık Ağlarının Devinimi Üzerine Bir Çalışma. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), , 71-82. (2020), (Diğer)
 • 3 AĞCASULU HÜLYA, Ossewaarde Marinus R. Ringo, Turkey's Otherness in the Identity Discourses of European Parliament. Ege Akademik Bakış, 19(3), , 359-372. Doi: 10.21121/eab.464110, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 4 AĞCASULU HÜLYA, Sosyal Bilimlerde İlişkileri İnceleyen Bir Yöntem: Sosyal Ağ Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1915-1933. (2018), (TR DİZİN)
 • 5 AĞCASULU HÜLYA, Sosyal Sermaye Kavramı ve Temel Bakış Açılarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), , 114-129. Doi: 10.21076/vizyoner.283179, (2017), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AĞCASULU Hülya, YAVUZ İSMAİL SADIK, Yerel Yönetimler ve Bütçe İlişkisine Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), , 104-121. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.890718, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖKTEN AZİZE, AĞCASULU HÜLYA, #takibetakip: Büyükşehir Belediyesi ve Başkanlarının Twitter Ağlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi İNİF E - Dergi, 6(1), , 200-221. Doi: 10.47107/inifedergi.875667, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 AĞCASULU HÜLYA, Sosyal Bilimlerde Ağ Yaklaşımının Gelişimi ve Mikro Ağ Kuramları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 18(72), , 1946-1959. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 AĞCASULU HÜLYA, Yabancıdan Arkadaşa: Üniversitenin İlk Yılında Arkadaşlık Ağları Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(7), , 83-96. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 5 AĞCASULU HÜLYA, Sosyal Sermayenin Bireysel Bağlarla Kurulması ve Korunması. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(1), , 18-31. (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 6 Azaklı Sedat, AĞCASULU Hülya, İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Yönetim ve Ekonomi - Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 233-246. Doi: 10.18657/yecbu.41675, (2016), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 AĞCASULU HÜLYA, Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar: Teoriden Pratiğe(2021). Ekin Yayın Basım Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AĞCASULU HÜLYA, Dünden Bugüne Kamu Yönetimi Düşünürleri(2021). Savaş Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 AĞCASULU HÜLYA, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AĞCASULU HÜLYA, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi II(2021). Astana Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 özaltın oğuzhan , AĞCASULU Hülya, İnsan ve Çevre Disiplinlerarası Akademik Perspektif(2020). SRA Academic Publishing, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Yazma Becerileri
ERD Network Theories İn Social Sciences
Kamu Yönetimi
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Mesleki İngilizce
Network Theories'in Social Sciences
Sosyal Ağ Analizine Giriş
Türk Kamu Yönetimi ve Reform
Türkiye nin Toplumsal Yapısı
Türkiye nin Yönetim Yapısı
TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
 
Bu İçeriği Paylaş!