KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Murat SEVİMLİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113293
E-Posta muratsevimli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 04.07.2007
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
pluripotent kök hücreler, mezenkimal kök hücreler, kanser moleküler biyolojisi, hücre kültürü, gelişim biyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uysal Onur, Semerci Sevimli Tuğba, Sevimli Murat, Güneş Sibel, Eker Sarıboyacı Ayla. Omics Technologies and Bio-engineering Towards Improving Quality of Life. Chapter name; Cell and Tissue Culture: The Base of Biotechnology (2018),Elsevier Science Publishing Co Inc, Editor:Debmalya Barh, Vasco Azevedo, ISBN:9780128046593
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sevimli, T. S., Sevimli, M., Özçelik, N., Onaran, İ., Bayram, D. (2017). Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş ratların böbrek dokusunda silibınin’ın hıf-1 alfa ve tlr 2 genlerinin mrna düzeylerine etkisi. Osmangazi journal of medıcıne, 38
 • 2 Sevimli Murat,Semerci Sevimli Tuğba Embriyonik Kök Hücrelerde Wnt Sinyal Yolağı. DEU Tıp Fakültesi Dergisi (2016) 30(1), 45-54
 • 3 Semerci Sevimli Tuğba,Özçelik Nurten,Sevimli Murat. Tümör anjiyogenezinde mikroRNA (miRNA)’ların rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 43-46.
 • 4 Tuğba Semerci Sevimli,Sevimli Murat,Özçelik NURTEN (2013). Protein expression changes in breast cancer and their importance. Dicle Medical Journal 40(1), 161-168., Doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0249
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, İlkay Armağan, Murat Sevimli, Gülçin Yavuz Türel, Nurgül Şenol. "Investigation of Appoptotic Effect of Juglone on CCL-228-SW 480 Colon Cancer Cell Line". J Can Res Ther. 2018; DOI: 10.4103/jcrt.JCRT_880_17.
 • 2 Toğay V.A., Semerci Sevimli T., Sevimli M. Aşçı Çelik D (2018). DNA damage in rats with streptozotocin-induced diabetes; protective effect of silibinin. Mutat Res Gen Tox En825(2018)15-18.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik (2016). Effect of silibinin on the histology of spleen in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal Of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 8(1),528-529.
 • 2 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik (2016). Effect of silibinin on the histology of liver in streptozotocin-induced diabetic rat Journal Of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 8(1),529.
 • 3 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik (2016). Effect of silibinin on the histology of kidney in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal Of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 8(1),531
 • 4 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik (2016).Effect of a potent antioxidant phytochemical, silibinin, on the histology of the heart in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal Of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 8(1),531-532.
 • 5 Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Vehbi Atahan Toğay, Dilek Aşcı Çelik, Nurten Özçelik (2016). Protective effects of silibinin on DNA in diabetes induced rats. Journal Of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 8(1),587.
 • 6 Armagan I, Candan IA, Sevimli M "Protective Effect of Alpha Lipoic Acid Against Lung Damage Induced by Methotrexate." 4th International Congress on Cell membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels. 9-12 September 2014.P133
 • 7 Sevimli Murat, Semerci Sevimli Tuğba (2014). Yeni Kök Hücreler. Ege Tıp Dergisi, 53(4), 241
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sevimli T, Sevimli M, Manguoğlu AE, Lüleci G. Population Screening Of Novel Changes Described In BRCA1 And BRCA2 Genes In Breast And/Or Ovarian Cancer IV. Multidispliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Bursa 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Murat SEVİMLİ , Dilek BAYRAM , Meltem ÖZGÖÇMEN ,İlkay ARMAĞAN. "Apoptotıc Effect of Borıc Acıd on Human Colon Cancer Cell Lıne Sw-480: An In Vıtro Study." 1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY
 • 2 İlkay Armağan, Dilek Bayram, Meltem Özgöçmen, Murat Sevimli, Gülçin Yavuz Türel. Apopitotic Effect of Alpha Lipoic Acid on Human Colon Cancer Cell Line SW-480: An In Vitro Study. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life". Konya/Turkey, 10-12 May 2017
 • 3 Ilkay Armagan, Dilek Bayram, H. Hakan Armagan, I. Aydin Candan, Murat Sevimli; The Response to the Pentoxifylline of Methotrexate-Induced Lung Damage; Multinational Congress on Microscopy; August 23-28 2015; Hungary
 • Doktora Tezi
 • 1 Borik Asitin İn Vitro Ortamda Kolon Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Borik Asitin İn Vitro Ortamda Kolon Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 https://prezi.com/user/8hctf4dnsvzy/
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Derneği
 • 2 Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği
 • 3 EARC (The European Association for Cancer Research)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 uPK Hücresiyle Yapılan İkinci Tedavi Denemesinde Geri Adım (Kök Hücre bülteni sayı:9) http://www.kokhucrebulteni.com/sayilar/KHB-Sayi-9.pdf
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!