KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114246
E-Posta ismailerkaya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9799-4846
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 07.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 18.09.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 06.08.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Böcek Ekolojisi, Bitki-Böcek İlişkisi, Morfometri, Kimyasal Ekoloji
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erkaya, İ., 2020. Predators and Parasitoids of Pine Processionary Moth (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) in Western Mediterranean Region in Turkey. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 4(1), 7-13.
 • 2 Kolarov, J., Erkaya, I., Gürbüz, M.F., 2018. Hybrizontinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), a New Subfamily for the Fauna of Turkey. Linzer Biologische Beiträge, 50(1), 427-433.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 An Ecological and Evolutionary Approach, Wiley-Blackwell Publication; Ekolojik ve Evrimsel Yaklaşımla Biyocoğrafya, 14. Bölüm: Koruma Biyocoğrafyası. 9. Baskıdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 504s, 2017.
 • 2 Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları (4. Baskıdan Çeviri); Sözlük, Dizin ve Ek. Nobel Akademik Yayıncılık. / The Insects: An Outline of Entomology (Fourth Edition). Wiley-BlackWell, 563s, 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürbüz, M.F., Şen, I., Öney, S., Birol, O., Özmen, S., Erkaya, I., Tunali, Z., Karaceylan, B., Koçak, E 2019. Tritrophic Interactions Between Chalcidae, Tortricidae Species and Quercus vulcanica (Boiss. and Heldr. ex. Kotschy). V-th International Extramural Scientific-Practical Conference, 16 April, Nizhyn, Ukraine.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erkaya, İ., 2020. Çam Kese Böceğinin (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) Türkiye Batı Akdeniz Bölgesindeki Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi. Uluslararası 5 Ocak Uygulamalı Bilimler Kongresi, 3-5 Ocak, Adana, Türkiye.
 • 2 Erkaya, I., Gürbüz, M.F., 2018. Determining the Relationship Between Environmental and Biotic Factors and Morphometrics of Pine Processionary Moth (Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924) Larvae in Western Mediterranean Region. The 4th International Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2018), 3-6 July, Kiev, Ukraine.
 • 3 Erkaya, I., Tabur, M.A., 2017. Species Composition of Blood-sucking Dipterans in Artificial Avian Nests in Kovada Stream Arboretum Isparta, Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, 12-15 September, Edirne.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kovada Çayı Arboretum Alanındaki (Isparta) Yapay Kuş Yuvalarında Bulunan Kan Emen Sineklerin (Diptera) Konak Tercihleri ve Tür Kompozisyonları
 • Doktora Tezi
 • 1 Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Çam Kese Böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) ve Parazitoidleri arasındaki Tri-trofik İlişkinin Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 III. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 118B712 No'lu Proje, Atölye Lideri, 2018.
 • 2 II. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 117B131 No'lu Proje, Atölye Lideri, 2017.
 • 3 I. Isparta Bilim Şenliği, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, 116B009 No'lu Proje, Atölye Lideri, 2016.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 9. Biyoloji Günü. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 30.03.2018, Isparta.
 • 2 8. Biyoloji Günü. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 29.03.2013 , Isparta.
 • 3 7. Biyoloji Günü. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 16.12.2011, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!