KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Bahar İKİZOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Posta baharikizoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6654-7303
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 30.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 13.07.2011
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 06.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mikrokirleticiler,Kalıcı Organik Kirleticiler,Membran Teknolojileri,İleri Arıtma Teknolojileri,Biyoremediasyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 IKIZOGLU BAHAR,TÜRKDOGAN FATMA ILTER (2017). Yaygın Kullanımlı Antibiyotiklerin Konvansiyonel Arıtma Tesislerinde Giderimi. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-22.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYHAN HÜRREM,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,IKIZOGLU BAHAR,KANAT GÜRDAL (2015). Removal of Aclonifen with Some Soil Microorganism as Chemical Oxygen Demand and Investigation Population Time Relationship. International Journal of Agriculture Innovations and Research, 4(2), 408-414
 • 2 YAZICI BENAN,CIVELEKOGLU GÖKHAN,IKIZOGLU BAHAR (2013). Investigation the effectiveness of ultrasonic radiation in anaerobic waste activated sludge decomposition. AWERProcedia Advences in Applied Sciences, 1(1), 912-918.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MAZLUM NAZIRE,IKIZOGLU BAHAR (2018). Nutrient Removal by Chemical Post Treatment with Lime Following the Biological Stage. Polish Journal of Environmental Studies, 27(3), 1187-1195.
 • 2 KANAT GÜRDAL,IKIZOGLU BAHAR,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,AKGÜN BERIVAN (2018). Determination of Pollution and Heavy Metal Fractions in Golden Horn Sediment Sludge(Istanbul, Turkey). Polish journal of Environmetal Studies, 27(6), 2605-2611.
 • 3 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KANAT GÜRDAL,DEMIR GÖKSEL (2016). Removal Rate of Herbcide Aclonifen With Isolated BAacteria and Fungi. Applied Ecology And Environmet Research, 14(2), 351-365.
 • 4 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,DEMIR GÖKSEL,IKIZOGLU BAHAR,KANAT GÜRDAL (2016). Monitoring Aclonifen Remediation in Soil with a Laboratory Scale Research. Journal of Chemistry
 • 5 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KANAT GÜRDAL,NUHOGLU YASAR (2016). The capacity of some newly bacteria and fungi for biodegradation of herbicide trifluralin under agiated culture media. Cellular and Molecular Biology, 62(6), 74-79.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 IKIZOGLU BAHAR,TÜRKDOGAN FATMA ILTER,AYDINER COSKUN (2017). Nanofiltrasyon Prosesiyle Antibiyotiklerin Sulu Ortamdan Giderimleri. 5. ULUSAL MEMBRAN TEKNOLOJILERI VEUYGULAMALARI SEMPOZYUMU, 5(1), 111-111.
 • 2 IKIZOGLU BAHAR,KANAT GÜRDAL,BAYHAN HÜRREM (2017). Hava Mikrop Kalitesinin Partiküler Madde ile Iliskisi. 5. ULUSAL MEMBRAN TEKNOLOJILERI VEUYGULAMALARI SEMPOZYUMU, 5(1), 112-112.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRKDOGAN FATMA ILTER,IKIZOGLU BAHAR (2016). ENVIRONMENTAL EFFECTS OF THE USE OF VETERINARY ANTIBIOTICS. EURASIA, 3(1), 75-78.
 • 2 IKIZOGLU BAHAR,TÜRKDOGAN FATMA ILTER,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER (2015). The Development of an Analysis Method for Determining the Most Commonly Used Antibiotics in Turkey And the Detection of Antibiotics in HospitalSewage Systems. World Research Journals Conference, 1(1), 380-382.
 • 3 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KUZU SADULLAH LEVENT,KANAT GÜRDAL,NUHOGLU YASAR (2015). REMOVAL EFFICIENCY OF THE HERBICIDE ACLONIFEN BY SOIL FUNGI. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 1(1), 21-25.
 • 4 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KUZU SADULLAH LEVENT,KANAT GÜRDAL (2015). REMOVAL RATE of HERBICIDE ACLONIFEN in AGRUCULTURAL SUNFLOWER FIELD in NATURAL PERIOD. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 1(1), 712-716.
 • 5 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KUZU SADULLAH LEVENT,KANAT GÜRDAL (2015). REMOVAL RATE of HERBICIDE TRIFLURALIN in AGRUCULTURAL SUNFLOWER FIELD in NATURAL PERIOD. International Conference on Engineering and Natural Sciences, 1(1), 701-704.
 • 6 KANAT GÜRDAL,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,IKIZOGLU BAHAR (2015). EVALUATION OF HEAVY METAL FRACTION VALUES IN GOLDEN HORN ESTUARY. The International Conference on Environmental Science and Technology, 1(1), 109-112.
 • 7 IKIZOGLU BAHAR,TÜRKDOGAN FATMA ILTER,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER (2015). DETERMINATION OF CLARITHROMYCIN ANTIBIOTIC CONCENTRATION IN WASTEWATER. The International Conference on Environmental Science and Technology, 1(1), 113-118.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IKIZOGLU BAHAR (2018). Kalıcı Organik Kirleticiler. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 462-462.
 • 2 DECREASING OF TRIFLURALIN HERBICIDE IN SOIL WITH ISOLATED BACTERIA AND FUNGI
 • 3 Investigation of the ultrasonic radiation effects on anaerobic digestion of the activated sludge
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 IKIZOGLU BAHAR,TÜRKDOGAN FATMA ILTER (2016). DEVELOPING THE METHOD FOR THE ANTIBIOTIC ANALYSES HELD IN THE WATER MATRICE. 10th Aegean Analytical Chemistry Days, 10(1)
 • 2 BAYHAN HÜRREM,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,IKIZOGLU BAHAR (2015). DECREASING OF TRIFLURALIN HERBICIDE IN SOIL WITH ISOLATED BACTERIA AND FUNGI. The International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST, 1(1), 67-67.
 • 3 BAYHAN HÜRREM,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,IKIZOGLU BAHAR (2015). INVESTIGATION OF GOLDEN HORNE DEEP SLUDGE BY BIOCHEMICALOXYGEN DEMAND AND MICROBIOLOGICALLY. The International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST, 1(1), 72-72.
 • 4 IKIZOGLU BAHAR,MANAV DEMIR NESLIHAN,ARSLANKAYA ERTAN,DEBIK EYÜP,KURT UGUR,ILHAN FATIH (2014). Use of the Forward Osmosis Technology in Landfill Leachate Treatment. EURASIA 2014 Waste Management Symposium, 2(1), 978-981.
 • 5 KOÇAK EMEL,SAKAR SÜLEYMAN,DALGIÇ GAMZE,YETILMEZSOY KAAN,ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,IKIZOGLU BAHAR (2014). Investigation of Potential Genotoxic Activity of Asin Gulf in the Aegean Region. Interational Symposium of Molecular Chemistry. MOLCHEM 2014, 1(1), 75-75.
 • 6 ERGÜVEN GÖKHAN ÖNDER,BAYHAN HÜRREM,IKIZOGLU BAHAR,KOÇAK EMEL,DALGIÇ GAMZE,SAKAR SÜLEYMAN (2014). Monitoring The Removal Efficiency of The Herbicide Aclonifen By Soil Bacteria. MOLCHEM 2014, 1(1), 94-94.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atıksu ve Yeraltı Sularına Karışan Antibiyotik Miktarlarının Tayini ve Arıtma Tesislerinde Giderim Seviyelerinin Belirlenmesi
 • 2 SULARA KARIŞAN ANTİBİYOTİKLERİN KONSANTRASYON TAYİNİ VE GİDERİM
 • 3 Haliç Sediment Çamurunun Kirliliği ve Ağır Metal Fraksiyonlarının Belirlenmesi
 • 4 Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı
 • 5 Düşük Frekanslı Ultrasonik Radyasyonun Anaerobik Çamur Arıtma Prosesine Etkileri
VERDİĞİ DERSLER
ARITMA ÇAMURLARI
Bitirme Tezi
Biyoenerji Kaynakları
Çevre Hukuku
Tasarım Projesi
Teknoloji Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!