KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAHYA NİZAM
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı
Telefon 2462114090
E-Posta ozlemkahya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://suleyman-demirel.academia.edu/özlemkahya
ORCID ID 0000-0002-7604-3678
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 10.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 12.02.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 10.12.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uluslararası Göç, Mültecilik, Sığınmacılık,Milliyetçilik,Yoksulluk,Kent ve Mekan Tartışmaları,Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sallan Gül, S., Türkmen, E., Kahya Nizam, Ö., 2020, "Türkiye’de Mültecilik, Kadınlık ve Toplumsal Cinsiyet: Isparta Uydu Kentinde Yeni Bir Kadınlık İnşası Mümkün Mü?", içinde Türkiye'de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?, (Ed. S. Sallan Gül, S. Dedeoğlu ve Ö. Kahya Nizam), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • 2 Kahya Nizam, Ö., 2020, "Afrika’dan Türkiye’ye Sığınmacı Göçünün Sosyolojik Görünümleri: Somalili Kadın Sığınmacılar Örneği", içinde Türkiye'de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?, (Ed. S. Sallan Gül, S. Dedeoğlu ve Ö. Kahya Nizam), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • 3 Kahya Nizam, Ö., 2020, "Sosyolojide Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Araştırma", içinde Sosyolojiye Giriş, (Ed. S. Sallan Gül), Kafka Kitap Kafe Yayıncılık, Denizli.
 • 4 Manap Kırmızıgül, Ç., Kahya Nizam, Ö., (2019), "Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı: Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak", iç. Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, der. Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN, Mustafa KOÇANCI, Mete Kaan NAMAL, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • 5 Kahya Nizam, Ö. (2016) “Uydu Kentlerden Sınır Kentlere Türkiye’de Kent Mültecileri ve Gündelik Yaşam Deneyimleri”, iç. Kente Dair, yay. haz. Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun ve Cem Ergun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kahya Nizam, Ö., Sallan Gül, S. (2019) "Türkiye’de Suriyeli Olmanın “Kadınlık” Üzerinden İnşası: İzmir Örneği", 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Tarih Boyunca Göç ve Göçmenlik Sempozyumu, EGEİSAH 2019, 12-14 Aralık 2019, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kahya, Ö., 2014,"Türkiye'de Sığınmacıların Çalışma Dinamikleri: Batı Akdeniz Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Isparta, Ocak 2014.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kahya Nizam, Ö., (2019),"Türkiye'nin Uluslararası Göç Deneyiminde Milliyetçilik Söyleminin Yeniden İnşası: İzmir'deki Suriyeliler Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Isparta, Aralık 2019.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sallan Gül, S., 2015, AB çok taraflı-Ulusal Ajans tarafından desteklenen Avrupa Birliği Grundtvig Programı Öğrenme Ortaklıkları Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 2013-1-RO1-GRU06-295443- Nolu "New Resources for Our Community" adlı AB projesinde araştırma görevlisi; araştırmacı. Tamamlandığı yıl: 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Alican Şen tarafından yürütülen TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen "Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Şönim Modeli ve Paydaşlar Arası İşbirliği Süreçleri" adlı proje- Bursiyer.
 • 2 Yrd. Doç. Dr. H. Eylem Kaya'nın yürütücülüğünde, 113K066 Nolu "Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma" isimli TÜBİTAK Projesi-Bursiyer, Tamamlandığı yıl: 2015.
 • 3 Prof. Dr. Songül Sallan Gül’ün yürütücülüğünde, “Türkiye’de Sığınmacıların Çalışma Dinamikleri: Batı Akdeniz Örneği” adlı ÖYP05247-YL 12 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Yüksek Lisans Projesi- Araştırmacı, Tamamlandığı yıl: 2014.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2013-1-RO1-GRU06-295443-New Resources for Our Community-Engelsiz Yaşamda Yeni Gücümüz, Organizing Committee, 27 February-3 March 2015, Suleyman Demirel University,Isparta, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 04-05 Nisan 2015 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu" düzenleme kurulu üyesi.
 • 2 113K066 Nolu TÜBİTAK Projesinin "Ulusaldan Yerele Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi: Yansımalar ve Değerlendirmeler" adlı Kapanış Çalıştayı, Düzenleme Kurulu, 24 Temmuz 2015, Gönen/Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sallan Gül, S., Dedeoğlu, S. ve Kahya Nizam, Ö. 2020, Türkiye'de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Sosyoloji Notları
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı BİLSİS Koordinatörü (2012- )
VERDİĞİ DERSLER
Aile Sosyolojisi
Göç Sosyolojisi
Proje Hazırlama Teknikleri
Temel Sosyolojik Kavramlar
 
Bu İçeriği Paylaş!