KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Damla GÜVERCİN ÖNDER
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114291
E-Posta damlaguvercin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 13.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 05.02.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 15.04.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği, Gen izolasyonu ve karakterizasyonu
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karakurt, Y., Özeren, M., Güvercin, D. (2019). Avokado (Persea americana Mill.) Genotiplerinin SSR Markörleri İle Moleküler Karakterizasyonu. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-6.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çelik, G. N., Güvercin, D., Karakurt, Y. (2021). Isolation and characterization of glutathione s-transferase and glutathione reductase in Kabarla strawberry variety. Research Journal of Biotechnology, 16(4), 1-6
 • 2 Cesur, E., Güvercin, D., Karakurt, Y. (2020). Biber (Capsicum annuumL.) Genotiplerinin SSR Markörleri ile Genetik Karakterizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57(2), 181-190.
 • 3 Karakurt Y., Güvercin, D., Önder, S., İşler, Ö. (2020). Assessment of Genetic Diversity in Cucumber (Cucumis sativus L.) Genotypes Using Morphological Characters and AFLP Analysis. KSU J. Agric Nat, 23 (3), 577-585.
 • 4 Önder, S., Güvercin Önder D., Tonguç, M. (2020). Determination of Hydrogen Peroxide Content and Antioxidant Enzyme Activities in Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds After Accelerated Aging Test. Journal of Natural and Applied Sciences, 24 (3), 681-688.
 • 5 Çetinkaya, H.K., Güvercin, D., Karakurt, Y. (2019). Molecular Characterization of Pomegranate (Punica granatum L.) Genotypes with SSR Markers. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14(2), 345-351.
 • 6 Toka, D., Güvercin, D., Karakurt, Y. (2018). The Influence of Hot Water and Calcium Chloride on the Changes in Color, Phenolics and Polyphenol Oxidase Activity of Mushroom During Postharvest Storage. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55 (3),351 - 356.
 • 7 Güvercin, D. (2017). Sorgum Tohumlarında Ağır Metal Stresi Etkilerinin Hafifletilmesinde Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Rolü. Journal of Natural and Applied Sciences, 21 (3), 886-893.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Guvercin, D., Karakurt, Y., Kepenek, Z., 2018. CLONING AND CHARACTERIZATION OF ETHYLENE RESPONSIVE TRANSCRIPTION FACTORS FROM WATERMELON FRUIT. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24 to 26 July 2018, Barcelona.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güvercin, D., Özeren, M., Sarıkaya, H.K., Karakurt, Y., 2018. The Influence of Calcium Chloride, 1-MCP and Hot Water on the Activities of Cell Wall Hydrolases During Storage in Sweet Cherry (Prunus avium L.). International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018.
 • 2 Önder, S., Güvercin, D., Karakurt, Y., Çelik, C., Tonguç, M., 2018. Hızlandırılmış Yaşlandırma Testi Sonrası Aspir (Carthamus tincttorius L.) Tohumlarında Meydana Gelen Biyokimyasal Değişiklikler. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018.
 • 3 Guvercin, D., Önder S., Karakurt, Y., 2017. Isolation and Characterization of Geraniol Synthase (GES), Linalool Synthase (LIS) and Geranyl Diphosphate Synthase (GPS) genes in Oil Rose (Rosa damascena Mill.). 6th International MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS (MOLBIOTECH) 22 - 25 December 2017
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Önder, S., Güvercin, D., Karakurt, Y., Çelik, C., Tonguç, M., 2018. Antioxidant Enzyme Activities of Safflower Genotypes Subjected to Accelerated Aging. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018.
 • 2 Güvercin, D., Önder, S., Toka, D., Karakurt, Y., 2018. The Influence of Hot Water and Calcium Chloride on The Changes in Color, Phenolics and Polyphenol Oxidase Activity of Mushroom During Postharvest Storage. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018.
 • 3 Önder, S., Güvercin, D., Karakurt, Y., Tonguç, M., 2018. Differences Between MDA, Tocopherol and Total Soluble Protein Contents of More and Less Aging Genotypes of Safflower. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24 to 26 July 2018, Barcelona.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sorgum Tohumlarının Çimlenmesi Sırasında Ağır Metal Stresi Etkilerinin Hafifletilmesinde Gibberellik Asit ve Kinetinin Rolü, 2014.
 • Doktora Tezi
 • 1 Mucize Buğdayda (Triticum turgidum var mirabile) Başak ve Çiçek Meristem Kimlik Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu, 2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK-120O357. Yağ Gülün'de (Rosa damascena Mill.) Tapetum Gelişimi ve Oluşumundan Sorumlu Dyt1, Tdf1 ve Ams Genlerinin İzole Edilmesi, 2020- devam ediyor
 • 2 TÜBİTAK-120O827. Yağ Gülünde (Rosa Damascena Mill.) Karbonhidrat Metabolizması, Hücre Duvarı Bileşenleri, Pigment İçeriği, Primer ve Sekonder Metabolit Analizlerinin Çiçek Gelişim Dönemleri Boyunca Belirlenmesi, 2020- Devam Ediyor.
 • 3 TÜBİTAK- 217O387. Lavandin'de (Lavandula X Intermedia) Linalool Sentaz, Linalil Asetil Transferaz ve Geranil Difosfat Sentaz Genlerinin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu, 2019.
 • 4 SDÜ-ÖYP 05246-DR14. Mucize Buğdayda Triticum turgidum var mirabile Başak ve Çiçek Meristem Kimlik Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu, 2019.
 • 5 TÜBİTAK-118B712. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, III. Isparta Bilim Şenliği, Atölye Lideri, 2018.
 • 6 TÜBİTAK- 117B131. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, II. Isparta Bilim Şenliği, Atölye Lideri, 2017.
 • 7 TÜBİTAK-116O030. Yağ Gülünde (Rosa damascena Mill.) Geraniol Sentaz Linalool Sentaz ve Geranil Difosfat Sentaz Genlerinin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu, 2017.
 • 8 TÜBİTAK- 116B009. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, I. Isparta Bilim Şenliği, Atölye Lideri, 2016.
 • 9 TÜBİTAK- 113B048. Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II, 2013.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II.Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniveristesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 12 Nisan 2019, Isparta.
 • 2 9. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türker Taşaltın Konferans Salonu, 30 Mart 2018, Isparta.
 • 3 8. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 29 Mart 2013, Isparta.
 • 4 7. Biyoloji Günü-Düzenleme Kurulu. S.D.Ü. Kültür Merkezi, 16 Aralık 2011, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2211-Yurt İçi Doktora Bursu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Sciences), e-ISSN: 1308-6529, Teknik Editör, Mizanpaj Editörü, 2018-2020
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Mizanpaj Editörlüğü, 2017- devam ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Biyolojide Özel Konular
Doğanın Korunması
Genetik ve Biyoteknoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!