KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Elif AŞCI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114189
E-Posta elifasci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TARİH 09.07.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) 28.01.2015
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tarihyazımı, Görsel Kaynaklar,,Basın tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AŞCI,Elif,Ed. İkbal VURUCU, Gürsoy AKÇA, Savaş ve Toplum: Savaş Üzerine Yazılar,"Birinci Dünya Savaşında Toplumsal Değişim: Yeni Zenginler ve Harp Fakirleri", Eğitim Yay. 2016.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AŞCI,Elif, Yayın Kritiği:Türk Tarihçileri -Ahmet Şimşek (Ed.), C.6,S1, 2017, ss.180-186.
 • 2 AŞCI, Elif, Yayın Kritiği: Tarih İçin Metodoloji- Ahmet Şimşek (Ed.) Cilt.5,S.1.2016, ss.,357-366.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AŞCI,Elif- KILIÇARSLAN,İdris,"Malatya'da Vatan Cephesi",ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARSEMPOZYUMU(ISMAS) Özet Kitabı,http://www.ubaksymposium.org/Upload/editor/files/ozet-kitabi-51560%20%C4%B1smas(2).pdf
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karikatürlerde İnönü İmajı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ-ÖYP-05245-YL-12, KARİKATÜRLERDE iNÖNÜ İMAJI,2012-2015.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - V HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ 02-04 Kasım 2018 (Sekretarya)
 • 2 Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu -2018.(Sekretarya)
 • 3 17. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, “Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası: Girişimcilerin Mutfağı Çalıştayı (Raportör) 2014.
 • 4 Uluslararası Balkan Sempozyumu,"Balkanlar'da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri", 5-7 Ekim 2012, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Gelecek Geçmişi Tartışıyor Ulusal Tarih Öğrenci Sempozyumu", Akademik Danışman ve Düzenleyici,Mayıs 2013.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TARİHYAZIMI ÇALIŞTAYLARI-IV.,Türkiye’de Popüler Tarih (Sekretarya)
 • 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı; (Raportör) 17-19 Ekim 2014.
 • 3 Tanıtım:”Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Açılış Töreni”2014.
 • 4 "Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı: WORLD CAFE", (Düzenleme Kurulu),Nisan,2013.
 • 5 TARİHYAZIMI ÇALIŞTAYLARI-II.,“Türkiye'de Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu”, (Sekretarya),2014.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Atatürk'ü Anma ve Anlama Konferansı, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, 08.11.2018
 • 2 Cumhuriyetin Anlam ve Önemi, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, 26.10.2017.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Gelecek Geçmişi Tartışıyor Sempozyum Bildirileri Kitabı, 2013.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 • 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA VE MERKEZİ
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!