KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selmihan ŞAHİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114340
E-Posta selmihansahin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0486-3949
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKİMYA 10.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 15.05.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Selmihan Sahin, Ismail OZMEN , Sercan OZBEK YAZICI, EFFECT OF EXOGENOUS PROTEASE WITHOUT OR WITH CELLULASE AND PHYTASE ON GROWTH PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS, p. 891-897, 2nd International Health Sciences and Life Congress, p 880-890, 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY
 • 2 ÖZBEK YAZICI S., ÖZMEN İ., ŞAHİN S., Optimization of phytase production from A. niger HBF 97, 2nd International Health Sciences and Life Congress, 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Trichoderma ouroviride’dan SELÜLAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VEKARAKTERİZASYONU
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Bilim Şenliği, TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı, 116B009 numaralı proje, 2016.
 • 2 Türkiye'nin sıcak su kaplıcalarından elde edilen mikroorganizmalardan saflaştırılan proteolitik enzimlerin genomik DNA izolasyonunda kullanılması, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı-2014/2, 1919B011403008, 2014-2015
 • 3 "Mikroorganizmalardan Selülaz Enziminin Saflaştırılması, İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kongre düzenleme kurulu üyeliği, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Isparta, Türkiye.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 2214-A Yurt Dısı Arastırma Burs Programı (Doktora ögrencileri için) 2016-1. Dönem (6 ay)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Yurt İçi Doktora Bursu
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!