KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selmihan ŞAHİN ABDULMAJEED
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114340
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0486-3949
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 470
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKİMYA 10.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 10.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 15.05.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Milton Ross D., Lemaire Olivier N., Belhamri Mélissa, Wagner Tristan, Kurth Julia M., Welte Cornelia U., Kurth Julia M., Bioelectrocatalytic CO2 Reduction by Mo-Dependent Formylmethanofuran Dehydrogenase. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 62(45), , 0-0. Doi: 10.1002/anie.202311981, (2023), (SCI)
 • 2 Karipcin Fatma, Öztoprak Ufuk Türkay, Dede Bülent, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, ÖZMEN İsmail, Synthesis and DFT calculations of metal(II) oxime complexes bearing cysteine as coligand and investigation of their biological evolutions in vitro and in silico. Informa UK Limited , 0-0. Doi: 10.1080/07391102.2023.2281638, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Calapoglu Furkan, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, ÖZMEN İsmail, Ozbek Yazici Sercan, Investigation of interaction between dexamethasone/pheniramine and trypsin by fluorescence, UV–vis, CD, and molecular docking. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 41(6), , 2202-2210. Doi: 10.1080/07391102.2022.2029565, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 Yazici Sercan Ozbek, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, ÖZMEN İsmail, Biyik Haci Halil, Geroglu Yusuf, Optimization of fermentation parameters for high-activity inulinase production and purification from Rhizopus oryzae by Plackett Burman and Box Behnken. Journal of Food Science and Technology, 58(2), , 739-751. Doi: 10.1007/s13197-020-04591-3, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Calapoglu Furkan, ÖZMEN İsmail, Ozbek Yazici Sercan, Investigation of Binding Interaction Behavior between Antiemetic Drugs and Trypsin by Spectroscopy and Molecular Docking. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 119817-119817. Doi: 10.1016/j.saa.2021.119817, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Calapoglu Furkan, ÖZMEN İsmail, Ozbek Yazici Sercan, Investigation of Binding Interaction Behavior between Antiemetic Drugs and Trypsin by Spectroscopy and Molecular Docking. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 119817-119817. Doi: 10.1016/j.saa.2021.119817, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 ŞAHİN Selmihan, ÖZMEN İsmail, Covalent immobilization of trypsin on polyvinyl alcohol-coated magnetic nanoparticles activated with glutaraldehyde. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 184(113195), , 1-8. Doi: 10.1016/j.jpba.2020.113195, (2020), (SCI-Expanded)
 • 8 ŞAHİN Selmihan, ÖZMEN İsmail, Immobilization of pectinase on Zr-treated pumice for fruit juice industry. Journal of Food Processing and Preservation, 44(8), Doi: 10.1111/jfpp.14661, (2020), (SCI-Expanded)
 • 9 ŞAHİN Selmihan, PRODUCTION OF PROTEASE FROM BACILLUS SUBTILIS UNDER SSF AND EFFECT OF ORGANIC SOLVENTS ON LYOPHILIZED PROTEASE PREPARATIONS. International Journal of Chemistry Research, 4(2), , 1-6. Doi: 10.22159/ijcr.2020v4i2.104, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ŞAHİN SELMİHAN, Calapoğlu Furkan, ÖZMEN İSMAİL, Didemnins Inhibit COVID-19 Main Protease (Mpro). Biointerface Research in Applied Chemistry, 11(1), , 8204-8209. (2020), (Diğer)
 • 11 ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, ÖZMEN İsmail, Bastemur Gizem Yildirim, Ozkorucuklu Sabriye Percin, Development of Voltammetric Glucose-6-phosphate Biosensors Based on the Immobilization of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase on Polypyrrole- and Chitosan-Coated Fe3O4 Nanoparticles/Polypyrrole Nanocomposite Films. Applied Biochemistry and Biotechnology, 188(4), , 1145-1157. Doi: 10.1007/s12010-019-02979-2, (2019), (SCI)
 • 12 ŞAHİN SELMİHAN, Stability evaluation of 6-phosphogluconate dehydrogenase immobilized on amino-functionalized magnetic nanoparticles. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 49(6), , 590-596. Doi: 10.1080/10826068.2019.1591990, (2019), (SCI-Expanded)
 • 13 ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Cai Rong, Milton Ross D., Abdellaoui Sofiene, Macazo Florika C., Minteer Shelley D., ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Milton Ross D., Molybdenum-Dependent Formate Dehydrogenase for Formate Bioelectrocatalysis in a Formate/O2 Enzymatic Fuel Cell. Journal of The Electrochemical Society, 165(3), , 109-113. Doi: 10.1149/2.0431803jes, (2018), (SCI)
 • 14 Yuan Mengwei, ŞAHİN SELMİHAN, Cai Rong, Sofiene Abdellaoui, Hickey David P, Minteer Shelley D, Milton Ross D, Creating a Low-Potential Redox Polymer for Efficient Electroenzymatic CO2 Reduction. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 130(22), , 6692-6696. Doi: 10.1002/ange.201803397, (2018), (SCI)
 • 15 Hickey David P., Lim Koun, Cai Rong, Patterson Ashlea R., Yuan Mengwei, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Abdellaoui Sofiene, Minteer Shelley D., ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Pyrene hydrogel for promoting direct bioelectrochemistry: ATP-independent electroenzymatic reduction of N2. Chemical Science, 9(23), , 5172-5177. Doi: 10.1039/C8SC01638K, (2018), (SCI)
 • 16 Al-Dhrub Ahmed Hussein Ali, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, ÖZMEN İsmail, Tunca Ekrem, Bulbul Metin, Immobilization and characterization of human carbonic anhydrase I on amine functionalized magnetic nanoparticles. Process Biochemistry , 95-104. Doi: 10.1016/j.procbio.2017.03.025, (2017), (SCI)
 • 17 Milton Ross D., Cai Rong, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, Abdellaoui Sofiene, Alkotaini Bassam, Minteer Shelley D., Milton Ross D., Leech Dónal, ŞAHİN ABDULMAJEED Selmihan, The In Vivo Potential-Regulated Protective Protein of Nitrogenase in Azotobacter vinelandii Supports Aerobic Bioelectrochemical Dinitrogen Reduction In Vitro. Journal of the American Chemical Society, 139(26), , 9044-9052. Doi: 10.1021/jacs.7b04893, (2017), (SCI)
 • 18 POYRAZOĞLU ESİN, ŞAHİN SELMİHAN, BIYIK HACI HALİL, ÖZMEN İSMAİL, ÜNSAL HÜMEYRA, bengül ezgi, Antimicrobial and Biocompatible Bacterial Cellulose as Wound Dressing. Transylvanian Review, 25(22), , 5459-5467. (2017), (AHCI)
 • 19 ŞAHİN SELMİHAN, ÖZMEN İSMAİL, Determination of optimum conditions for glucose-6-phosphate dehydrogenase immobilization on chitosan-coated magnetic nanoparticles and its characterization. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic , 25-33. Doi: 10.1016/j.molcatb.2016.11.004, (2016), (SCI-Expanded)
 • 20 ŞAHİN SELMİHAN, ÖZMEN İSMAİL, BIYIK HACI HALİL, Industrial Applications of Endoglucanase Obtained from Novel and Native Trichoderma atroviride. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 30(2), , 265-278. Doi: 10.15255/CABEQ.2014.2130, (2016), (SCI-Expanded)
 • 21 ŞAHİN SELMİHAN, ÖZMEN İSMAİL, KIR ESENGÜL, Purification immobilization and characterization of protease from local Bacillus subtilis M 11. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 10(2), , 241-247. Doi: 10.1002/apj.1868, (2015), (SCI-Expanded)
 • 22 DEMİR Saime Nur, ŞAHİN SELMİHAN, ÖZMEN İSMAİL, BIYIK HACI HALİL, CHARACTERIZATION OF CMCASES OBTAINED FROM LOCAL ISOLATE Aspergillus tamari Redpep4 AND EFFECT METAL SALTS ON ITS ACTIVITY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 2959-2968. (2015), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞAHİN ABDULMAJEED SELMİHAN, Lemaire Olivier, Kurth Julia M., Welte Cornelia U., Wagner Tristan, Milton Ross D., Bioelectrochemical CO2/Formate Interconversion by Formylmethanofuran Dehydrogenase. 74th Annual Meeting PROGRAM of the International Society of Electrochemistry (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞAHİN Selmihan, Surface modification of TiO2 for immobilization of enzyme. 2nd International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2020) (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞAHİN SELMİHAN, Horseradish Peroksidaz Enziminin TiO2-COOH Nanopartiküller Üzerine İmmobilizasyon Koşullarının Box-Behnken Metodu ile Optimize Edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 904-916. Doi: 10.19113/sdufenbed.557021, (2019), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞAHİN Selmihan, Evaluation the interaction of some chemicals with trypsin. 3rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020) (2020). (Özet bildiri)
 
Bu İçeriği Paylaş!