KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110626
E-Posta iclaldaglioglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0841-4158
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 17.07.2006
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER 14.10.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 27.11.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ARMAĞAN, Ramazan; DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2015), "2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi", Prof.Dr. Metin TAŞ'a Armağan, (Editörler: Prof.Dr. Adnan GERÇEK ve Doç.Dr. Fatih SARAÇOĞLU), Gazi Kitabevi, Ankara, 145-164.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DAĞLIOĞLU, İclal, (2014), "2007-2008 Finans Krizi Örneğinde Türkiye'de ve Dünyada Uygulanan Vergi Politikaları",Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Dokuz Eylül İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İzmir 2014, ss.435-448.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dağlıoğlu Şanlı, İclal; Armağan, Ramazan (2017), "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: KAMU POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 8, Sayı 19, ss. 93-109
 • 2 DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal; ÇİÇEK, Şefika Eda (2015,"Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Yüksek Denetim", Sayıştay Dergisi,Ocak- Mart 2015, Sayı 96, s.5-23,(Ebscohost, ULAKBİM, ASOS).
 • 3 DAĞLIOĞLU, İclal; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü,(2014), "Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme",Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,Cilt 10, Yıl 10, Sayı 1, Bahar 2014, s. 27-45, (Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell’s Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DAĞLIOĞLU, İclal (2013),"Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Mali Yapısı: Baro Örneği", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:8, Ocak 2013, s.20-21.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2016),"Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı: Porto Alegre’de Katılımcı Bütçeleme", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DAĞLIOĞLU ŞANLI İclal; ARMAĞAN Ramazan (2016) "Vergi Bilinci ve Gayretini arttırıcı Yöntemlerin Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi" 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (IBAD_2016), 19-22 Mayıs 2016, İspanya
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!