KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Seda EFE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Telefon 2462110493
E-Posta sedabatman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 24.01.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 10.09.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 14.08.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kentsel Büyüme ve Kent-Bölgeler, Kentsel ve Bölgesel Yönetimler, Çok Düzlemli Yönetişim, Kentsel Dönüşüm
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cansever, N. ve Efe, S. (2016), "Türkiye'de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri: Isparta Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CIEP Özel Sayısı, s. 760-784.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gelişmekte Olan Büyük Kentsel Yığılmalar ve Kent Çalışmaları Kavram Ağında Yeni Kavramsal Gelişme: Kent-Bölge ve Önemi, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016-
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gül, H. ve Batman, S. (2015), "Türkiye'de Etkili Kentsel Yönetim Arayışları Çerçevesinde Yönetişim Arayışları Çerçevesinde Yerel Yönetişim ve Metropoliten Liderlik", 1. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Günümüz Kentinde Sorunlar Bildiriler Kitabı, Editör: Mustafa ALTUNOĞLU ve Şerife GENİŞ, Cilt 3, s.960-987, 16-17 Nisan, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • 2 Gül, H.; Batman, S. ve Peker, A. (2013)"Türkiye'de Kentsel Dönüşümün KENTGES'in Hedefleri Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi", Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, TODAİE Yayınları, Ankara. ISBN9789758918621
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nilüfer Negiz, Niran Cansever, Seda Efe, “Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği”, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı (3rd International Conference on Social Science and Education Research) 27-29 Nisan 2017,s.64, Roma/ İtalya.
 • 2 Gül, H., Nilüfer, N., Özcan, F., Efe, S., "Urban Public Space and Urban Identitiy in Isparta", Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin Humboldt Uni., 18-21 May.
 • 3 Gül, H.; Batman, S. ve Peker, A. (2013)"Türkiye'de Kentsel Dönüşümün KENTGES'in Hedefleri Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi" Bildiri Kitapçığı, ss.73.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Efe, S., Gül, H. (2017), "6360 Sonrası Yeni Büyükşehir Belediye Modeli ile Hollanda-Randstad Karşılaştırması", Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetim Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul.
 • 2 Gül, H., Özgür, H., Efe, S. (2017), "Niçin ve Nasıl Bir Büyükşehir Belediye Reformu?", Nasıl Bir Kamu Yönetimi KAYFOR 14, 27-29 Nisan, Van.
 • 3 Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü, 2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11-12-13 Mayıs 2016, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • 4 Cansever,N. ve EFE, S. (2016), "Türkiye'de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri: Isparta Örneği", Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar (Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy), 28 - 30 Eylül 2016 Bakü/Azerbaycan
 • 5 Gül, H.; Batman, S. ve Peker, A. (2013)"Türkiye'de Kentsel Dönüşümün KENTGES'in Hedefleri Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi"
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'de Kent-Bölgeleşme Eğilimleri: Adana-Tarsus-Mersin Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU-OYP-05239-YL-12,Türkiye'de Kent-Bölgeleşme Eğilimleri: Adana-Tarsus-Mersin Örneği, Proje Yardımcısı, 2013-2014
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions- CIEP 2016 Eylül- Bakü Azerbaycan (Sekreterya)
 • 2 Why Think-tanks matter: Emerging Policy Issues and Policymaking Actors Panels, SDÜ
 • 3 2013-1-RO1-GRU06-29544-3 Nolu AB Grundtvig Projesi Kapsamında SDÜ-Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu ve Workshop Etkinliği
 • 4 "2nd International Davraz Congress, Building New Approaches to the Global Issues,(Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", 29-30-31 May 2014 Isparta. (Sekreterya)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi - 2016-Aralık, Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta-(Sekreterya)
 • 2 Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı 2015, SDÜ Kamu Yönetimi Bölümü (Sekreterya)
 • 3 Yerel Siyasetin Cinsiyeti Çalıştayı, 06.11.2014, Isparta.
 • 4 "World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3-4 Nisan 2013, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı, 2014-2018
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!