KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seda EFE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110493
E-Posta sedabatman@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 24.01.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 10.09.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 14.08.2020
İLGİ ALANLARI
Kentsel Büyüme ve Kent-Bölgeler, Kentsel ve Bölgesel Yönetimler, Çok Düzlemli Yönetişim, Kentsel Dönüşüm
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 EFE SEDA, Özaslan Ahmet, GÜL HÜSEYİN, Türkiye’de Ekonomik Kümelenme ve Kentler-Arası Çok Merkezli Kentsel Gelişme Açısından Düşündürdükleri. İdeal Kent , 1073-1100. (2020), (TR DİZİN)
  • 2 GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, EFE SEDA, City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Doi: 10.1088/1757-899X/471/10/102036, (2019), (Alan Endeksleri)
  • 3 NEGİZ NİLÜFER, CANSEVER NİRAN, EFE SEDA, Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği. International Journal of social Sciences and Education Research, 4(4), , 599-616. (2018), (Diğer)
  • 4 GÜL HÜSEYİN, ÖZGÜR HÜSEYİN, EFE SEDA, NİÇİN VE NASIL BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE REFORMU?. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 112-123. (2017), (Alan Endeksleri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 EFE Seda, GÜL Hüseyin, Devletin Mekânsal Yeniden Ölçeklendirilmesine Farklı Bir Bakış: Türkiye’deki Büyükşehirlerin Kent-Bölgeleşme Temelli Bir Analizi ve Sınıflandırması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 31(1), , 1-34. (2022), (TR DİZİN)
  • 2 GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, EFE SEDA, ÖZCAN FİKRET, Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü. ŞEHİR VE MEDENİYET DERGİSİ, 5(11), , 14-25. (2016), (Endekste taranmıyor)
  • 3 GÜL HÜSEYİN, EFE Seda, Dünya ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri ve 6360 Sayılı Yasa. Yerel Politikalar 3, 1(3), , 7-47. (2013), (Endekste taranmıyor)
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Yönetimi
Metropoliten ve Bölge Planlama
 
Bu İçeriği Paylaş!