KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Osman PALANCI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Telefon 2462110580
E-Posta osmanpalanci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/osmanpalanci
ORCID ID 0000-0002-9921-7191
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 18.06.2008
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 27.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 24.02.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İşbirlikçi Oyun Teorisi,Shapley Değeri,İşbirliğine ait Aralık Oyun Teorisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 O. Palanci, S.Z. Alparslan Gok and Gerhard-Wilhelm Weber, On the Grey Obligation Rules, Springer volume Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics IV , Eds. Alberto A. Pinto and David Zilberman, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Series, Springer, 2020, to appear
 • 2 S.Z. Alparslan Gok, E.Qasim, O. Palanci and M.O. Olgun, Cooperative Grey Games: An Application on Transportation Situations, Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, Chapter6, pp.98-134, IGI Global, USA, 2020.
 • 3 S.Z. Alparslan Gok, O. Palanci and Z. Yucesan, Peer Group Situations and Games with Grey Uncertainty, Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms, Chapter 11, 2018, pp.265-278, IGI Global, USA
 • 4 Palanci, O., Alparslan Gök, S.Z., (2017). Facility Location Situations and Related Games in Cooperation, In book: Spatial Interaction Models, pp.247-260
 • 5 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gök and G.-W. Weber, An axiomatization of the interval Shapley value and on some interval solution concepts, Contributions to Game Theory and Management, Vol 8 (2015) pp.243-251, ISSN: 2310-2608.
 • 6 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gok and G.-W. Weber, Interval obligation rules for minimum interval cost spanning tree situations, Russian chapter, Contributions to Game Theory and Management, Vol 7 (2014)pp. 262-270, ISSN: 2310-2608.
 • 7 O. Palancı, S.Z. Alparslan Gok and G.-W. Weber, Forest situations and cost monotonic solutions, Russian chapter, Contributions to Game Theory and Management, Vol 6 (2013) pp.351-361, ISSN: 2310-2608.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 van den Brink R., Palanci O., Alparslan Gok S.Z., Interval Solutions for TU-games, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2017-094/II, 2017
 • 2 O. Palanci, S.Z. Alparslan Gök, G.-W. Weber, A Survey on Transportation Interval Games, ``State of the Art Workshop” of the 28th EURO Conference Operational Research, Poznan 2016, Operational Research EURO MSC / EURO MCDA / EUROPT / EURO ORD / Ethics and OR, Volume 31, pp.16-20, Europe, The Netherlands, Amsterdam; UK, Guilford; North-America, Canada, Montreal: Greenhill \& Waterfront, ISBN /EAN 978-90-77171-50-9, D. DeTombe, C. Brugha and G.-W. Weber (eds.).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serap Ergün, Osman Palancı, Sırma Zeynep Alparslan Gök, Şule Nizamoğlu and Gerhard-Wilhelm Weber, Sequencing Grey Games, Journal of Dynamics and Games, 2020, 7(1): 21-35.
 • 2 Parlar G., Palancı O., 2020. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 11, Sayı 26, 203-227.
 • 3 E. Qasim, S.Z. Alparslan Gok, O.Palanci, G.W. Weber, Cooperative Grey Games: An Application to a Flow Situation, Pure and Applied Functional Analysis (PAFA), 2020, to appear.
 • 4 E. Qasim, S.Z. Alparslan Gok, O.Palanci, An Application of Cooperative Grey Games to Post-Disaster Housing Problem, International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), 2019, Vol. 6, Issue 1, pp. 57-66 .
 • 5 Emad QASIM, Sirma Zeynep ALPARSLAN GOK, Osman PALANCI , Gerhard Wilhelm WEBER , Airport Situations and Games with Grey Uncertainty, International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR) Volume 1, No. 1, Pages 51-59 , 2019
 • 6 M. Ekici, O. Palanci and S. Z. Alparslan Gök, The grey Shapley value: an axiomatization, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 300,1-8 2018
 • 7 U.A.Yılmaz, S.Z. Alparslan Gok, M.Ekici, O.Palanci, On the grey equal surplus sharing solutions,International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM), Article 1, Volume 5, Issue 1, Winter 2018, Page 1-10
 • 8 Osman Palanci; Mehmet Onur Olgun; Serap Ergun; Sırma Zeynep Alparslan Gok; Gerhard Wilhelm Weber, Cooperative Grey Games: Grey Solutions and an Optimization Algorithm,International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM) Volume 4, Issue 3, pp. 202-215, 2017.
 • 9 Alparslan Gök, S.Z., Palanci O., Ülgen, E. (2015) On The Characterizations of The Interval Sequential Equal Contributions Rule, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 10(2), 122-129.
 • 10 S.Z. Alparslan-Gok, O. Palanci, O. Olgun, Alternative axiomatic characterizations of the grey Shapley value, International Journal of Supply and Operations Management, Volume 1, Issue 1, 2014, pp.69-80
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Olgun,M.O, Özdemir,G.,Palancı O., 2012, Saf stratejiye dayalı gri matris oyunları ve uygulamaları, 32. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2012, 20-22 Haziran 2012, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • 2 Özdemir M.,Ergin A.A.,Palancı O.,Bolat A. On the finding rotation axis of a rotation matrix in Minkowsi 3-space, VIII.Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, Antalya.
 • 3 Özdemir M.,Ergin A.A.,Yılmaz A.,Palancı O., Rodrigues-like Formula for a real semi skew symmetric matrix in Minkowski space-time, VIII.Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 V Eurasian Youth Economic Forum, Yekaterinburg, Russia, 21-25 April, 2014
 • 2 IV Eurasian Youth Economic Forum, Yekaterinburg, Russia, 22-25 May, 2013
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 n Boyutlu Minkowski Uzayında dönme matrislerinin üretilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 İŞBİRLİKÇİ ARALIK OYUNLARI: ARALIK ÇÖZÜMLERİNİN AKSİYOMATİK KARAKTERİZASYONLARI VE BAZI UYGULAMALAR
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Allocation Problems in Game Theory, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2014), July 13-18 2014, Barcelona,Spain.(Session Chair)
 • 2 International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, ICCESEN 2014, October 25-29 2014, Kemer, Antalya,Turkey
 • 3 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS-2014), 13-18 July 2014.
 • 4 EURO-INFORMS XXVI, European Conference on Operational Research konferansında (Rome, Italy, 1-4 Temmuz 2013) Applications of cooperative games oturum başkanlığı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tübitak,(2014). Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı, VU University, Dept. of Econometrics and Operations Research, Amsterdam, Hollanda.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (Palancı O., Alparslan Gök S.Z., Olgun M.O., Weber G.-W., Transportation interval situations and related games, OR Spectrum, 2016, 38(1), 119-136)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2015 yılı teşvik ödülü (3.lük)
 • 3 TUBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (S.Z. Alparslan Gök, O. Palancı, O. Olgun, Cooperative interval games: Mountain situations with interval data, Journal of Computational and Applied Mathematics, 259, 2014,622-632.)
 • 4 TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (O.Palancı, Cooperative games under bubbly uncertainty, Mathematical Methods of Operations Research: Volume 80, Issue 2 (2014), Page 129-137)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/osmanpalanci
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yöneylem Araştırması Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Düzeltmen, SDU Journal of Science, Matematik Alanı 2016.
 • 2 Düzeltmen, SDU Journal of Science, Matematik Alanı 2015.
 • 3 Düzeltmen, SDU Journal of Science, Matematik Alanı 2014.
 • 4 Düzeltmen, SDU Journal of Science, Matematik Alanı 2013.
 • 5 Düzeltmen, SDU Journal of Science, Matematik Alanı 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Annals of Operations Research
 • 2 Mathematical Problems in Engineering
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Supply and Operations Management
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Aliyev İ., Özdemir M., Palancı O. , 2010, XIV. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı-2009 Birinci Aşama Soruları, Sayı:2010-II, 100-101.
 • 2 Aliyev İ., Özdemir M., Palancı O. , 2010, XIV. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı-2009 Birinci Aşama Yanıtları, Sayı:2010-III, 96-101.
VERDİĞİ DERSLER
Oyun Teorisine Giriş
 
Bu İçeriği Paylaş!