KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Çiğdem ERDEM
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113314
E-Posta cigdemcetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/cigdemcetin/
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 28.06.2010
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Böbrek Nakli Hastasının Bakım Yönetimi
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Acil Servis Hemşirelerine Yönelik Şiddet Sistematik Derleme
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirmesi
 • 2 ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNE YÖNELİK ŞİDDET:SİSTEMATİK DERLEME
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 İleri Hemşirelik Uygulamaları-Kanada Örneği
 • 2 Böbrek Nakli Hastalarında Öz Yönetim
 • 3 İntörn Hemşirelerin, Kanserli Bireye Bakım Verirken, Ölüm Kavramına Yönelik Yaşadığı Deneyimler ve Bakıma İlişkin Tutumları
 • 4 Ventriküler Destek Cihazı ve Öz Yeterlik
 • 5 Ameliyathanede Temizleme, Paketleme Ve Depolama Yöntemlerinde Kanıtlar
 • 6 The effect of web based education intervention on self management in kidney transplant recipients
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!