KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Çiğdem ERDEM
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta cigdemcetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/cigdemcetin/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 28.06.2010
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Acil Servis Hemşirelerine Yönelik Şiddet Sistematik Derleme
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 THE EFFECT OF WEB BASED EDUCATION INTERVENTION ONSELF MANAGEMENT IN KIDNEYTRANSPLANT RECIPIENTS
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirmesi
 • 2 ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNE YÖNELİK ŞİDDET:SİSTEMATİK DERLEME
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 İleri Hemşirelik Uygulamaları-Kanada Örneği
 • 2 Böbrek Nakli Hastalarında Öz Yönetim
 • 3 İntörn Hemşirelerin, Kanserli Bireye Bakım Verirken, Ölüm Kavramına Yönelik Yaşadığı Deneyimler ve Bakıma İlişkin Tutumları
 • 4 Ventriküler Destek Cihazı ve Öz Yeterlik
 • 5 Ameliyathanede Temizleme, Paketleme Ve Depolama Yöntemlerinde Kanıtlar
 • 6 The effect of web based education intervention on self management in kidney transplant recipients
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!