KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Mukadder ERDEM TUNÇMEN
Birimi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
E-Posta mukaddertuncmen@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 18.07.2000
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.01.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karipcin, F.; Oztoprak, U.T.; Erdem Tunçmen, M. “Tirozin ve 4-(4-Bromofenilaminoisonitrosoasetil)Bifenil ile Karışık Ligantlı Metal(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”., VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, 2017.
 • 2 Erdem Tunçmen, M.; Karipcin, F.; Ozmen, İ. “4-(4-Klorofenilamino)bifenilglioksim Ligandı ile Yeni Organokobaloksimlerin Sentezi ve DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi”., III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011.
 • 3 Erdem Tunçmen, M.; Karipcin, F. “Yeni Organokobaloksimler: Sentez ve Yapıları”., II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 2009.
 • 4 Erdem Tunçmen, M.; Başkale, G.; Karipcin, F. “Bazı BF2+-Köprülü Vic-Dioksim Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu”., XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006.
 • 5 Ulusoy, S.; Demiralay, E.Ç.; Erdem, M.; Alsancak, G. “Tetrasiklin, Klortetrasiklin ve Oksitetrasiklinin Sıvı Kromatografik Ayırmalarının Optimizasyonu”, IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 101, Ankara, 2003.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karipcin, F.; Oztoprak, U.T.; Erdem-Tuncmen, M. "Synthesis, structural elucidation of some oxime-amino acid mixed ligand complexes"., 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 3104-3105, Adana, 2016.
 • 2 Kayapa, F.; Erdem-Tuncmen, M.; Karipcin, F. "Synthesis, characterisation properties of new schiff base modified chitosan and its metal complexes"., 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 1853-1854, Adana, 2016.
 • 3 Perçin, S.; Şanlı, N.; Alsancak, G.; Seydim, Z.G.; Erdem, M. “The Use of Capillary Electrophoresis in the Analysis of Dairy Products”., Recent Developments in Dairy Science and Technology International Symposium, 278, Isparta, 2004.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sütte doksisiklinin sıvı kromatografik tayini, Danışman: Prof. Dr. Güleren Alsancak
 • Doktora Tezi
 • 1 Yeni organokobaloksimler ve Bor Köprülü Türevlerinin Sentezi, Yapısı ve Spektral Özellikleri, Danışman: Doç. Dr. Fatma KARİPCİN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yeni organokobaloksimler ve Bor Köprülü Türevlerinin Sentezi, Yapısı ve Spektral Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:1505-D-07, 2011.
 • 2 Sütte doksisiklinin sıvı kromatografik tayini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 720, 2004.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Ödülü, TÜBİTAK, 2014. New organocobaloximes with biphenylglyoxime ligands: Synthesis, spectroscopic and structural characterization. Cilt: 13, Sayı: 1, Sf: 73-84, 2014.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Ödülü, TÜBİTAK, 2013. Synthesis and Characterization of Novel Organocobaloximes as Potential Catecholase and Antimicrobial Activity Agents. Cilt: 346, No: 10, Sf: 718-726, 2013.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Ödülü, TÜBİTAK, 2013. Synthesis and characterization of new organocobaloxime derivatives with asymmetric dioxime ligands. Cilt: 77, No: 1-4, Sf: 95-104, 2013.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Ödülü, TÜBİTAK, 2010. Synthesis and Characterization of Some Borylated (4-Biphenyl)(N-arylamino)glyoxime Complexes Synthesis and Characterization of Some Borylated (4-Biphenyl)(N-arylamino)glyoxime Complexes, Polish J. Chem., 83, 525–535, 2009.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!