KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Meryem ATEŞ
Birimi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Telefon 4857
E-Posta meryemates@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 15.09.2000
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 31.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 19.12.2012
İLGİ ALANLARI
Fitopatoloji, Mikoloji, Moleküler Biyoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ateş M., Öğüt S., Şen İ., Gümüş B.A.,Polat M., 2010.Oncorhynchus Mykiss ile Salmo salar L. Balık Türlerinin SDP-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bantlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2(2):01-03.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ateş, M., Karaca G. 2011. Akdeniz Bölgesi Sahil Kesimi mikoparazit Pythium Türlerinin Belirlenmesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Kahramanmaraş, 28-30 Haziran.
 • 2 Ateş, M., Şen İ. 2011. Bazı Çam Türlerinde Zarar oluşturan Calomicrus apicalis (Coleoptera: Chrysomelidae)'den izole edilen Mantar Türleri. Ekoloji Kongresi. Çanakkale 2011.
 • 3 Ateş, M., Şen İ. 2009. Phyllotreta crucifera (Goeze, 1977)'dan izole edilmiş bir fitopatojen Fungus Türü Alternaria alternata (Fr.) Keisl. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van.
 • 4 Ateş, M., Şen, İ., Seçilmiş, H., Yılmazer, M. 2008. Euphorbia sp. (Euphorbiaceae'nin Yağ Asidi İçeriğinin GC/MS ile Belirlenmesi 8. Ulusal Kromotografi Kongresi. Poster AP.12.
 • 5 Ateş M., Biçici, M.2007. Çukurova Bölgesi Sarı Pas Hastalığı Etmeni Puccinia striiformis'in Fizyolojik Irklarının Saptanması Türkiye II. Bitki Koruma Bildirileri Isparta 27-29 Ağustos. 296 s.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ateş, M., Karaca, G., 2014. Determination of the antagonism mechanisms of mycoparasitic Pythium species against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) and Botrytis cinerea on tomatoes. 66th International Symposium on Crop Protection, 20 May, 2014, Gent, Belgium, pp.168.
 • 2 Ateş, M., Karaca, G., 2014. Effects of pathogen and antagonist inoculations on the amount of phenolic compounds in tomato leaves. Balkan Agriculture Congress, September 8-11, 2014, Edirne
 • 3 Ateş, M., Karaca, G., 2014. Effects of yarrow plant extract on the in vitro mycelial growth of some plant pathogens. International Conference on Biopesticides 7, October 19-25, 2014, Antalya
 • 4 Ateş, M., Acar, E., Taş, L., Karaca, G., 2014. ?Trichoderma türlerinin Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici’ye karşı antagonistik etkilerinin incelenmesi. Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-22 Kasım, 2014, Kumluca, Antalya, s. 30.
 • 5 Ateş, M., Karaca, G., 2013. Domateslerde Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) ve Botrytis cinerea’ ya Karşı Mikoparazit Pythium Türlerinin Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013, Niğde, 286-287. (Özet, poster bildiri)
 • 6 Ateş, M., Karaca, G., Eser, İ., 2012. Trichoderma sp.’nin Botrytis cinerea üzerine antagonistic etkisinin incelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, 2012, İzmir, (Poster bildiri)
 • 7 Ateş, M., Karaca, G., 2011. Akdeniz Bölgesi sebze alanlarının Pythium türlerinin belirlenmesi. Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s. 367, (Özet).
 • 8 Öğüt, S., Gümüş, B. A., Ateş, M., Şen, İ., Küçüköner E. Haymanalı, A.2008.Endosulfanın Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerindeki Akut Toksik Etkileri 1. Ulusal Alabalık bSempozyum Bildirileri- A7-3.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erbay B., Öğüt S., Ateş M., Kişioğlu A.N., Küçüköner E.2010. Color Properties of Freeze Dried Mushrooms, Lentinus Edodes (Shiitake) and Pleurotus Ostreatus. The 1.st. International Symposium on Tradional Foods From Adriatic To Caucasus April 15-17 Tekirdağ, Turkey, 591.
 • 2 Şimşek, B., Ateş, M., Padem, N.Ç. 2006. Viability of Lactic Acid Microflora in Yogurt With Agaricus bisporus and Lactarius. 1.st. Int. Egyptian- Jordanian Conference on Biotecnology and Sustainable Devolopment, Current Status and Future Sceniors, Food Technology 5, 129-132.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ateş, M., Karaca, G., Eser, İ., 2012 Trichoderma sp.'nin Botrytis cinerea üzerine antagonistik etkisinin incelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 03-07 Eylül, İzmir. 1175 s.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!