KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Ayşe Gül ÖZAYDIN
Birimi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Telefon 2462118072
E-Posta ayseozaydin@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 11.11.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) 12.03.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİLİĞİ 28.08.2013
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Okatan, V., Gündoğdu, M., Güçlü, S.F., Özaydın, A. G., Çolak, A. M., Korkmaz, N., Polat, M., Çelik, F., Aşkın, M. A. Phenolic Profiles of Currant (Ribes spp.) Cultivars. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), 2017, 27(2):192-196.
 • 2 Özaydın, A.G., Özçelik, S. 2016. Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Fruit Science. 3(1):37-44.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özaydın, A. G.; Arın, E; Önem, E. Türk Mutfağında Yeni Bir Fonksiyonel Gıda Olarak Siyah Sarımsak (Allium sativum L.): Fenolik Madde İçeriği ve Bakteriyel İletişim (Quorum Sensing) Üzerine Etkisi, Akademik gıda, (18) 1, 27-35
 • 2 Önem, E. ve Özaydın, A. Determination of phenolic compounds and antibacterial activity of Juglans regia, Biological Diversity and Conservation, 11/3 (2018) 166-173
 • 3 M. POLAT, S.F. GÜÇLÜ, V. OKATAN, S. ERCİSLİ, A. G. ÖZAYDIN, A.M. ÇOLAK, M. A. AŞKIN, Determination of Phenolic Compounds in Aronia melanocarpa Genotypes Grown in Turkey. Oixdation Communications 40, No 1-1, 131-137, 2017.
 • 4 Özaydın, A. G., Özçelik, S., 2014. Ankara Armudunun Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Fırında Kurutma İşleminin Etkisi, Akademik Gıda 12(4), 17-26.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kıralan M, Ulas M., Ozaydın AG, Ozkan G, Ozdemir N, Bayrak A, Ramadan MF, Changes in hexanal, thymoquinone and tocopherols levels in blends from sunflower and black cumin oils as affected by storage at room temperature, La rivista italiana delle sostanze grasse - VOL. 93, 229-236 - OTTOBRE/DICEMBRE 2016
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaydın A.G., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z. 2007. Göller Bölgesinde Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 459-466.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Önem, E; Özaydın, A. G. 2018. Çeşitli Turunçgillerin (Limon, Portakal, Mandalina) Yaprak Ekstraktlarının Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine Anti-Swarming Etkileri, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Oct 25-27, 2018, Dubai
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KURUTULMUŞ KIRMIZI BİBERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ VE AFLATOKSİN ARANMASI
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Aroma, Fenolik Madde ve Diğer Kalite Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE MİNÖR BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, Bolu üniversitesi BAP – 2017.04.1131
 • 2 Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Aroma, Fenolik Madde ve Diğer Kalite Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, SDÜ BAP: 1903- D- 09
 • 3 Kurutulmuş Kırmızı Biberin Mikrobiyolojik Kalitesi Ve Aflatoksin Aranması, SDÜ BAP: 406-YL-2003
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 HPLC Eğitim Kursu (Nisan 2019)
 • 2 HPLC Eğitim Kursu (Nisan2018)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 HPLC Eğitim Kursu (Ekim 2019)
 • 2 HPLC Eğitimi Kursu (Aralık)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Meyvelerin Kurutularak Muhafazası ve Kurutma Sırasında Meydana Gelen Değişmeler
 • 2 Gıda ve Yemlerde Mikotoksin Oluşumunun Önlenmesi ve Mikotoksinlerin Detoksifikasyonu
 • 3 Kurutulmuş Meyve ve sebze Mikrobiyolojisi
 • 4 Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerde Kalite Kriterleri
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!