KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI
Birimi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Telefon 2462111145
E-Posta velicapali@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/veli
ORCID ID 0000-0002-9045-0210
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (YL) 16.02.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK (DR) 12.08.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Küme Bilgisayar Sistemleri ile Simülasyon ve Veri Analizi,Nükleer Fizik,Bilgisayar tabanlı nükleer reaksiyon analizleri ve hesaplamaları,Medikal Fizik ve Uygulamaları
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kovan B., Tunçman D., Kovan H., Çapalı V., Demir B., Türkmen C., 2017, Radiation Doses to Pediatric Patients Originated from Adult Patients in Nuclear Medicine Waiting Room, International Journal of Scientific and Technological Research, 3 (5), 49-55.
 • 2 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Investigation of Nuclear Level Density Parameter for the Cross Section Calculations of 235,238U and 239Pu Isotopes Used as Fuel Materials in Fast Neutron Reactors, Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology, (Accepted)
 • 3 Damgacı S., Demir B., Çapalı V., Okutan M., Akbaş U., Köksal C., Bilge H., 2016, The Effects of Respiratory on Radiotherapy Doses: A Phantom Stud, Suleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 11(1):51-60.
 • 4 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 94-99
 • 5 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 117-121
 • 6 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 151-160
 • 7 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (g,xn) and (p,xn) Reactions for Au-197, Cumhuriyet University Science Journal, Vol 37: Special Issue II, 217-222
 • 8 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi, Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal), 11(2), 82-88.
 • 9 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross Section Calculations in Neutron Induced Reactions and GEANT4 Simulation of Hadronic Interactions for the Reactor Moderator Material BeO, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 161-166.
 • 10 Tunçman D., Kovan B., Poyraz L., Çapalı V., Demir B., 2015, Türkmen C., Gama Kameraların Kalite Kontrol Testleri, Suleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal),10 (1), 75-84.
 • 11 Demir, B., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Kaplan, A.,2015, Production Cross–Section Calculations of Medical 125I Radionuclide Using a, d and g Induced Reactions, S.D.Ü. Fen Dergisi, 10 (2), 116-121.
 • 12 Çapalı V., Özdoğan H., Doğan S., Kaplan A., 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10-30 MeV Enerji Aralığında (?,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları, 2014, Suleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 9 (2), 107-112.
 • 13 Doğan S., Çapalı V., Özdoğan H., Kaplan A., Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, 2014, Suleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal),9 (2), 100-106.
 • 14 Çapalı, V., Özkorucuklu, S., 2011, OTR Sistemlerinde Silikon Görüntüleme Ekranın Geant4 Simülasyonu, Süleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Journal of Science (e-journal), 6(2):112-119
 • 15 Çapalı, V., et al, 2006, Isparta İli'nde Radon Gazı Yoğunluğunun Ölçülmesi ve Haritalandırılması, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi,10-3,323-327.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2017, Photon Induced Reaction Cross-Section Calculations of Several Structural Fusion Materials, J. Fusion Energ. (Accepted)
 • 2 Kaplan, A., Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2016, Computations of (a,xn) Reaction Cross-Section for 107,109Ag Coated Materials with Possible Application in Accelerators and Nuclear Systems, J. Fusion Energ. 35 (4), 715–723.
 • 3 Sarpün, İ. H., Aydın, A., Kaplan, A., Demir, B., Tel, E., Çapalı, V., 2015. Double Differential Charged Particle Emission Cross Sections and Stopping Power Calculations for Structural Fusion Materials 58,60Ni, J. Fusion Energ. 34 (6), 1306–1313.
 • 4 Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydin, A., Tel, E., Çapalı, V. and Özdoğan H., 2015, (g,2n) Reaction Cross Section Calculations of Several Even–Even Lanthanide Nuclei Using Different Level Density Models, Phys. Atom Nucl. 78 (1), 53-64.
 • 5 Özdoğan, H., Çapalı, V., Kaplan, A., 2015, Reaction Cross–Section, Stopping Power and Penetrating Distance Calculations for the Structural Fusion Material 54Fe in Different Reactions, J. Fusion Energ. 34 (2), 379-385.
 • 6 Demir B., Kaplan A., Çapalı V., Özdoğan H., Sarpün İ. H., Aydın A. and Tel E., 2015, Neutron Production Cross–Section and Geant4 Calculations of the Structural Fusion Material 59Co for (a,xn) and (g,xn) Reactions, J. Fusion Energ. 34 (3), 636-641
 • 7 Demir, B., Kaplan, A., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Aydın, A. and Tel, E., 2015, Production Cross–Section Calculations of Medical 32P, 117Sn, 153Sm and 186,188Re Radionuclides Used in Bone Pain Palliation Treatment, Kerntechnik 80 (1), 58-65.
 • 8 B. Demir, İ. H. Sarpün, A. Kaplan, V. Çapalı, A. Aydın and E. Tel, 2015, Double Differential Cross Section and Stopping Power Calculations of Light Charged Particle Emission for the Structural Fusion Materials 50,52Cr, J. Fusion Energ. 34 (4), 808-816.
 • 9 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., Sarpun, İ. H., 2014, (3He,xn) Reaction Cross-Section Calculations for the Structural Fusion Material 181Ta in the Energy Range of 14-75 MeV, J. Fusion Energ. 33 (5), 510-515.
 • 10 Kaplan, A., Çapalı, V., 2014, Cross Section Calculations on Several Structural Fusion Materials for (g,3n) Reactions in the Photon Energy Range of 20-110 MeV, J. Fusion Energ. 33 (3). 209-303.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, Hızlı Nötron Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan 235,238U ve 239Pu İzotoplarına Yönelik Tesir Kesiti Hesaplamaları için Nükleer Seviye Yoğunluğu Parametresinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-VI, 19-21 Temmuz 2017, Balıkesir Üniversitesi, BALIKESİR.
 • 2 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Demir, B., Kaplan, A., 2016, Akciğer Tümörü İçin Foton Ve Proton Işın Tedavilerinin Geant4-Monte Carlo Yöntemiyle Karşılaştırmalı Benzetimi, ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 3 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Lu-177 Radyoizotopunun Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası/AYDIN
 • 4 Yeşil, T. A., Çapalı, V., Şekerci, M., Yavuz, M., Tilki, T., 2016, Polietilenin Bazı Nükleer Reaksiyonlar İle Etkileşiminin GEANT4 Benzetimi Kullanılarak İncelenmesi, XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası/AYDIN
 • 5 Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., Kaplan, A., 2015, Geant4 Simülasyon Programı Kullanılarak Protonlarla Işınlanan Beyin Dokusu İçin Penetrasyon ve Depo Edilen Enerji Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, LiH Reaktör Moderator Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi , ADIM Fizik Günleri-V, 21-23 Nisan 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR.
 • 2 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., Şekerci, M., 2015, Zırhlama Malzemesi Olarak Kullanılan Ağır Beton Duvarların Radyasyon Geçirgenliği Geant4 Yazılımı İle İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 3 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2015, Nükleer Reaktörlerde Moderatör Malzeme Olarak Kullanılan Doğal Karbon Çekirdeği İçin Tesir Kesiti Hesaplamaları, ADIM Fizik Günleri-IV, 28-29 Mayıs 2015, Dumlupınar Üniversitesi, KÜTAHYA.
 • 4 Çapalı V., Özdoğan H., Doğan S., Kaplan A., 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10-30 MeV Enerji Aralığında (?,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları, Adım Fizik Günleri 3, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 5 Doğan S., Özdoğan H., Çapalı V., Kaplan A., Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları, Adım Fizik Günleri 3, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 6 Özdoğan H., Çapalı V., Doğan S., Kaplan A., Foton Girişli Reaksiyonlarda Bazı Nd İzotoplarının Tesir Kesiti Hesaplamaları, Adım Fizik Günleri 3, 17-18 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 7 ÇAPALI V., Çevresel Radon Ölçümü için Terra Radon-222 Experiment, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, 2006, ÇANAKKALE
 • 8 ÇAPALI V., ISPARTA İlinde Radon Yoğunluğu Ölçümleri, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, 2006, ÇANAKKALE
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz, M., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., Tilki, T., 2017, Investigation of Proton and Electron Irradiation Effects on Perlite and Different Rate Lead Containing Samples of Perlite, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 2 Tilki, T., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, V., Yavuz, M., 2017, Comparison of Bentonite and Sn Doped Bentonite Samples Under the Effects of Proton and Electron Irradiation, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 3 Kaplan, A. N., Şekerci, M., Çapalı, V., 2017, Investigation of Proton and Alpha Radiation Effects on Polymer Concrete by Using Geant4, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 4 Çapalı, V., Kaplan, A., 2017, Neutron Induced Reaction Cross-Section Calculations and GEANT4 Simulation for the Fusion Reactor Materials SiO2, 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), September 19-22 2017, Minsk/BELARUS
 • 5 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Geant4 Simulation of Nuclear Interactions for Some Polymers Used as Radiation Shielding Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 6 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Cross Section Computations of 238-242Pu Nuclei Used as Nuclear Reactor Fuel Recycle Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 7 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Neutron Induced Cross–Section Calculations for 196,198,199,200Hg Isotopes, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 8 Tunçman D., Kovan B., Poyraz L., Çapalı V., Demir B., Türkmen C., 2016, Nurse exposure doses resulted from bone scintigraphy patient, AIP Conf. Proc. 1722, 150004.
 • 9 A. Kaplan, V. Çapalı, H. Özdoğan, 2015, Fission Cross Section Calculations for Bi-209 Target Nucleus Based on Fission Reaction Model in High Energy Regions, EPJ Web of Conferences 100, 01003.
 • 10 V. Çapalı, T. A. Yeşil, G. Kaya, A. Kaplan, M. Yavuz and T. Tilki, 2015, Geant4 Calculations for Sapce Radiation Shelding Material Al2O3, EPJ Web of Conferences 100, 02002.
 • 11 B. Kovan, B. Demir, D. Tunçman, V. Çapalı and C. Türkmen 2015, Gamma Radiation Exposure of Accompanying Persons Due to Lu-177 Patients, EPJ Web of Conferences 100, 03002.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan, A., Şekerci, M., Özdoğan, H., Çapalı, V., 2017, (g,abs) Cross–section Calculations of Some Fusion Structural Materials, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 2 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Total Cross–section Calculations of Neutron Induced Reactions for Some Control Rod Materials Used in Nuclear Reactors, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 3 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2017, Production Cross–section Calculations of Medical Tb Isotopes, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 4 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, Investigation of Neutron and Gamma Induced Reaction Effects on TiO2 and Al2O3 coated Nickel Used at Nuclear Reactors, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 5 Kovan, B., Demir, B., Çapalı, V., Tunçman, D., Kovan, H., Türkmen, C., 2017, Radiation Doses to Pediatric Patients Originated From Adult Patients in Nuclear Medicine Waiting Room, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 6 Dağhan, G., Çapalı, V., Şekerci, M., Kaplan, A., 2017, (n,el) Reaction cross–section Calculations for Some Isotopes of Cd Used as Nuclear Reactor Control Rod Material, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2017), May 9-12 2017, Çukurova University, Adana/TURKEY
 • 7 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2017, A New Developed Semi–Empirical Formula for Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 8 Kaplan, A., Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., 2017, Semi–Empirical Systematic Development for Photon Induced Nuclear Reaction Cross–Section Calculations, 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), May 11-15, 2017, Kuşadası, Aydın/TURKEY
 • 9 Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Reaction Cross–Section Calculations of the Structural Reactor Materials 58,60,61,62,64Ni for Different Level Density Models, 1st International Underground Resources and Energy Conference , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 10 Çapalı, V., Kaplan, A., Tilki, T., Karabulut, O., 2016, Nuclear Interaction Calculations for Al and B Reinforced Mylar by Using Geant4 Simulation Code, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 October 2016, Macedonia
 • 11 Köksal, C., Akbaş, U., Okutan, M., Demir, B., Çapalı, V., Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydın, A., 2015, Comparison of Dose Distributions Calculated by the Cyberknife Monte Carlo and Ray Tracing Algorithms for Lung Tumors: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 12 Kovan, B., Demir, B., Tunçman, D., Çapalı, V., Kaplan, A., Sarpün, İ. H., Aydın, A., Türkmen, C., 2015, Gamma Radiation Exposure of Accompanying Persons Due to Lu-177 Patients, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 13 Akbaş, U., Okutan, M., Demir, B., Köksal, C., Sarpün, İ. H., Çapalı, V., Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., 2015, Dosimetric Comparison of Tools Used in the Quality Assurance of Intensity Modulated Radiation Therapy: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Neutron Induced Cross–Section Calculations for 196,198,199,200Hg Isotopes, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY
 • 2 Şekerci, M., Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2016, Production Cross–Section of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions, 1st International Underground Resources and Energy Conference , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 3 Kaplan, A., Çapalı, V., Şekerci, M., Özdoğan, H., 2016, Effects of Mean Free Path Paremeters for Reaction Cross–Section Calculations, 1st International Underground Resources and Energy Conference , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 4 Özdoğan, H., Şekerci, M., Çapalı, V., Kaplan, A., 2016, Cross–Section Calculations of (?,xn) and (p,xn) Reactions for Au-197, 1st International Underground Resources and Energy Conference , 6-8 October 2016 , Bozok Üniversitesi, Yozgat
 • 5 Okutan, M., Demir, B., Köksal, C., Akbaş, U., Kaplan, A., Çapalı, V., Sarpün, İ. H., Aydın, A., Tel, E., 2015, Evaluation of Dose Distributions Calculated by the Cyberknife Monte Carlo and Ray Tracing Algorithms for Head and Neck Tumors: A Phantom Study, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 6 Kaplan, A., Çapalı, V., Özdoğan, H., 2015, Fission Cross-Section Calculation for 209Bi Target Nucleus Based on Fission Reaction Models in High-Energy Regions, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 7 Çapalı, V., Yeşil, T. A., Kaya, G., Kaplan, A., Yavuz, M., Tilki, T., 2015, Geant4 Calculations for Space Radiation Shielding Material Al2O3, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 8 Özdoğan, H., Kaplan, A., Çapalı, V., 2015, Investigation of a,d,p,n,t and 3He Emission Spectra for 58Ni Target Nucleus at 90 MeV Proton Incident Energy, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 9 Çapalı, V., Özdoğan, H., Kaplan, A., 2015, Particle Emission Spectra Produced by Proton Induced Reactions at 90 MeV for 209Bi Target Nucleus, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 10 Demir, B., Sarpün, İ. H., Çapalı, V., Kaplan, A., Özdoğan, H., Aydın, A., Tel, E., 2015, Theoretical Calculations of Medical 125I Radionuclide Using a,d and g Induced Reactions, International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY
 • 11 V. Çapalı, H. Özdoğan, A. Kaplan, Neutron Emission Spectra of 83Bi Target Nucleus for (n,xn) Reaction at 7.75, 14.1, 14.2 and 20 MeV Neutron Incident Energies, VII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, 27-29 October 2014, Sinop / TURKEY.
 • 12 A. Kaplan, V. Çapalı, H. Özdoğan, a, d, p and t Emission Spectra for 208Pb Target Nucleus at 96 MeV Neutron Incident Energy, VII. International Workshop on Nuclear Structure Properties, 27-29 October 2014, Sinop / TURKEY.
 • 13 V. Çapalı, H. Özdoğan, A. Kaplan, CROSS–SECTION CALCULATIONS OF (?,n) and (?,2n) REACTIONS FOR 206,207Pb TARGET NUCLEI , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararaqsı Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum / Muğla
 • 14 A. Kaplan, V. Çapalı, H. Özdoğan, CROSS–SECTION CALCULATIONS ON 63Cu ISOTOPE FOR (?,n), (?,2n), (?,p), (?,2p) REACTIONS, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararaqsı Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum / Muğla
 • 15 V. ÇAPALI Dosimetry of Environmental Radon Terra Radon-222 Experiment, ISCBPU4 - 4th International Student Conference of the Balkan Physical Union, 2006, Bodrum/TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Enerji Fiziği Parçacık Detektörlerinde Silikon Şerit Detektörün GEANT4 Simülasyonu ve ROOT Nesneye Yönelik Veri Analiz Yapısı
 • Doktora Tezi
 • 1 Ni, Bi ve Pu Fisyon Reaktörleri Yapısal Elementlerinin Tesir Kesitlerinin Teorik Olarak İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ni, Bi ve Pu Fisyon Reaktörleri Yapısal Elementlerinin Tesir Kesitlerinin Teorik Olarak İncelenmesi., SDU-BAP, 3748-D2-13
 • 2 TERRADEX Cihazının Geliştirilmesi, Kalibrasyonunun Yapılması ve Veri Toplanması. SDU-BAP, 1259-M-06
 • 3 Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarım ve Test Laboratuvarları (Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslar Arası Proje) DPT
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017)
 • 2 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), April 28-30 2016, Mustafa Kemal University, Hatay/TURKEY. Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • 3 International Workshop on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT2015), April 23-26 2015, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye/TURKEY. Organizasyon Komitesi Üyesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Uluslararası Katılımlı ULUSAL Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK3) 17-19 Eylül 2007 Bodrum Türkiye
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Fisyon Reaktörü Yapı Malzemeleri için Tesir Kesiti Hesaplamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2015
 • 2 Silikon Detektörlerin Fiziği ve Simülasyonları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2012
 • 3 Yüksek Enerji Fiziğinde Simülasyon Yöntemleri, Simülasyon Programı GEANT4 ve Grafik Aracı ROOT
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://www.capali.net
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Teknik Editörlüğü
 • 2 Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Teknik Editörlüğü
 • 3 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Teknik Editörlüğü
 • 4 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Teknik Editörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!