KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113335
E-Posta nilgungurbuz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4476-5593
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 07.06.1999
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOKİMYA 07.07.2003
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOKİMYA 22.07.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kanser,Kanser Kök Hücre,Nanolipozomal Hedefli Tedavi,Gen Tedavisi,miRNA, siRNA,Hücre İçi Sinyal Yolakları,Otofaji, Apoptozis,DNA Tamir Mekanizmaları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sikka SC and Gurbuz N: Reproductive Toxicity of Organophosphate and Carbamate Pesticides. In: Toxicology of Organophosphates and Carbamate Pesticides. Gupta RC, editor. Elsevier Academic Press, San Diego, California, USA, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gurbuz N, Ozpolat B. Inhibition of 5-HT1B Receptor Signaling Induces Caspase-independent Apoptosis in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Cells. Turk J Biochem. 2016 (published in 2017); 41 (S4):132.
 • 2 Kececi AD, Gurbuz N, Dinc V, Asci-Celik D, Ureyen-Kaya B. m-RNA expression of TNF-a levels In Type 2diabetic and non-diabetic individuals withapical periodontitis. Int Endodontics J. 2017;50 (Suppl. 1):3-65.
 • 3 Gurbuz N, Isildar E. miR193b Regulates Cell Proliferation and Colony Formation in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.FEBS Journal 283(S1):279;2016.
 • 4 Ashour AA, Alpay SN, Gurbuz N, Abdel-Aziz AH, Mansour AM, Ozpolat B. Elongation factor-2 kinase (eEF-2K) promotes cell invasion and epithelial mesenchymal transition through regulation of TG2-mediated signaling in human pancreatic cancer cell. Cancer Research. 2014;1: 74:4054.
 • 5 Usta MF, Gurbuz N, Kol A. Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal failure. J Sex Med 2010;7(Suppl 6):395-402.
 • 6 Gurbuz N, Sagdic G, Sanli A, Baykal A, Usta MF. The Impact of the Combination of Alagebrium and Sildenafil on iNOS Expression Through MAP kinase and NFkB in the Corpus Cavernosum of Rats with Diabetes Mellitus. Hypertension 2007;50(4):812.
 • 7 Usta MF, Gurbuz N, Sagdic G, Sanli A, Gurkan R, Baykal A. Therapeutic Effect of Combination of Alagebium and Sildenafil on Erectile Dysfunction in Diabetic Rats. J Sex Med 2006;4(Supplement 1):69.
 • 8 Gurbuz N, Yalcin O, Aksu TA, Baskurt OK: The relationship between the enzyme activity, lipid peroxidation and red blood cells deformability in hemizygous and heterozygous glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient individuals. FEBS Journal 2006;273(Supplement 1):158.
 • 9 Usta MF, Baykal A, Celikden Y, Koksal T, Gurbuz N, Baykara M. Penile Tissue Collogen (Type-1 and Type-3) Levels in Diabetic Rats Treated with Aminoguanidine: a Possible Explanation of the Protective Effects of Aminoguanidine on Erectile Function in Diabetes Associated Erectile Dysfunction. J Sex Med 2004;Supplement 1:30.
 • 10 Gurbuz N, Bilmen-Sarikcioglu S, Aksu TA: The Effect of Alpha-Lipoic Acid on Liver Antioxidant Enzyme Activities of Diabetic Rats. Clin Chem Lab Med 2003 41;Special Suppl:253.
 • 11 Gurbuz N, Aksu TA, Boz A, Aydin F, Karayalcin B, Aliciguzel Y. The Effects of Tc-99m-MIBI on Erythrocyte Antioxidant Enzyme Activities in Coronary Artery Disease. Free Radic Biol Med 2002;33(Supplement1):154.
 • 12 Gurbuz N, Isildar E. miR193b Regulates Cell Proliferation and Colony Formation in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.FEBS Journal 283(S1):279;2016.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Usta MF, Kol A, Gürbüz N, Baykal A: Kronik Böbrek Yetmezliği Oluşturulmuş Rat Modelinde Kronik Sildenafil Uygulamasının Erektil Fonksiyon Üzerine Tedavi Edici Etkisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, 2010.
 • 2 Gürkan R, Gürbüz N, Şanlı A, Sağdıç G, Baykal A, Usta MF. ALT-711’in Yüksek Oranda AGE’ler (Advanced Glycation End Products) İçeren Diet ile Beslenmiş Sıçanlarda Erektil Fonksiyon Üzerine Tedavi Edici Etkisi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2006.
 • 3 Şanlı A, Sağdıç G, Gürbüz N, Gürkan R, Baykal A, Usta MF. Diabetik Sıçanlarda ALT-711 ve Sildenafil Kombinasyon Tedavisinin Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2006.
 • 4 Gürbüz N, Sarıkçıoğlu SB, Aksu TA. Diabetik Ratlarda ?-Lipoik Asitin Karaciğer Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İzmir, 2003.
 • 5 Gürbüz N, Boz A, Aksu TA, Aydın F, Karayalçın B, Alıcıgüzel Y. Kanser Hastalarında Tc-99m-MDP’nin Eritrosit Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 2002.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) Yetmezliğinde Heterozigot Vakaların Eritrosit Deformabilitesi Ölçümü ve G6PD Boyanması Tekniği ile Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Tümör Progresyonunun Önlenmesi İçin Prostat Kanseri Hücrelerinde, PKC-delta ve PKC-epsilon'un CDME Tarafında Kontrolü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "The Role of PKC-delta in Induction of Autophagy" MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 2 The Role of eEF2K in invasion/metastasis in pancreatic cancer. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 3 The Role of eEF2K EMT and related molecular mechanisms in pancreatic cancer. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 4 The Role of HTR1B in invasion/metastasis and EMT in pancreatic cancer. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 5 The role and molecular mechanisms of eEK2K in lung cancer. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 6 Investigation of the effects of Serotonin analogs and antagonists in apoptosis, invasion, proliferation in pancreatic cancer. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 7 The role and effects of Serotonin analogs and antagonists in proliferation, survival, apoptosis in Uterine Leiomyoma. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
 • 8 Therapeutic Targeting of AXL Receptor Tyrosine Kinase Inhibits Tumor Growth and Intraperitoneal Metastasis in Ovarian Cancer Models. MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas, Houston, TX, USA.
 • 9 "The Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon by CDME in Prostate Cancer Prevention". Tulane University, School of Medicine, Department of Urology, LA, USA
 • 10 "The Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon by CDME in Prostate Cancer Prevention". Virginia Commonwealth University, School of Medicine, Massey Cancer Center, Department of Biochemistry and Molecular Biology, VA, USA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ, BAP ; YÜRÜTÜCÜ. Pankreatik Duktal Adenokarsinoma Hücrelerinde miRNA'nın Otofaji Üzerinde Düzenleyici Etkisinin Değerlendirilmesi. 2016-2018.
 • 2 TÜBİTAK; 3501 ULUSAL KARİYER GELİŞTİRME PROJESİ; YÜRÜTÜCÜ; Proje Başlığı: Pankreatik Duktal Adenokarsinomada, eEF-2K’ın ve miR-193b’nin Epitelyal Mezenkimal Geçiş Üzerindeki Rolü ve Terapötik Potansiyeli. Proje Bütçesi: 297.400,00 TL; 2014-2018
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER BİRİMİ; ARAŞTIRMACI; Yüksek yağlı diyet ve streptozotosin (STZ) ile indüklenmiş diabetik sıçan karaciğer dokusunda eikosapentaenoik asit (EPA) ile muamele sonrası adiponektin sinyalizasyonu (adiponektin/T-cadherin) ; 2018-devam ediyor
 • 2 TÜBİTAK; 1002; HIZLI DESTEK PROJESİ; ARAŞTIRMACI; Proje Başlığı: Sağlıklı Bireylerde ve Tip 2 Diyabetli Hastalarda Periapikal Durumun, Endodontik Tedavi Kalitesinin ve Enflamatuvar Sitokin Seviyelerinin Karşılaştırılması; 2016-2018
 • 3 KOSGEB; DANIŞMAN; Proje Başlığı: Anti-aging amaçlı siRNA ve peptid içeren lipid nanopartiküllerin üretilmesi; Proje Bütçesi: 289.000,00 TL; 2016-2018.
 • 4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER BİRİMİ; ARAŞTIRMACI; "Prostat Kanserinin Progresyonunda DNA-PK Aracılı PKC-delta ve PKC-epsilon'un İlişkili Olduğu Moleküler Mekanizmaların İncelenmesi"
 • 5 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER BİRİMİ; ARAŞTIRMACI; "Kronik Böbrek Yetmezliği İle İlişkili Erektil Disfonksiyon Geliştirilen Ratlarda Sildenafil ve Çapraz Bağ Kırıcı Ajan Olarak ALT-711’in Tedavi Edici Etkisinin Moleküler Düzeyde Değerlendirilmesi"
 • 6 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELER BİRİMİ; ARAŞTIRMACI; "Diabetik erektil disfonksiyon tedavisine güncel literatür eşliğinde alternatif bir yaklaşım:Çapraz bağ kırıcı ajan olarak ALT-711'in moleküler düzeyde etkinliğinin değerlendirilmesi"
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresinde” Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve Ödül Komitesi Üyelikleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Uygulamalı Mikroskopi Çalıştayı” düzenleme kurulu eşbaşkanı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 "The Role of PKC-delta in Induction of Autophagy" ; MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas, Houston, TX, USA ; YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 “The Best Poster Award in First Position”, EACR-sponsored 6th Multidisciplinary Cancer Research Congress, October 2016, Konya, TURKEY.
 • 2 “Young Investigator Scholarship Award of MOKAD”, EACR-sponsored 2nd Anticancer Agents Congress, April 2014, Bodrum, TURKEY.
 • 3 “The First Place in the Best Poster Award", 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, June 2012, Isparta, TURKEY. Gurbuz N, Darici H, Ataman AB. DNA-PK is regulated by PKC-delta in non-tumorigenic and androgen-independent tumorigenic prostate epithelial cells.
 • 4 “The Basic Science Abstract Award", Sexual Medicine Society Meeting, November 2006, Las Vegas, Nevada, USA.Usta MF, Gurbuz N, Sagdic G, Sanli A, Gurkan R, Baykal A: Therapeutic effect of combination of alagebrium and sildenafil on erectile function in diabetic rats.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
 • 2 The European Association for Cancer Research (EACR)
 • 3 Society for Free Radical Biology and Medicine (SFRBM), USA
 • 4 Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD), Türkiye
 • 5 Türk Biyokimya Derneği, Türkiye
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 International Archives of Urology and Complications
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi Baş Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi Alan Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Otemuyiwa IO, Adewusi SRA. Effect of fast food consumption on nutrient intake among igerian elite in Lagos. Int J Health and Nut. 2012;3(2):12-19.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ; 2018-2020
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 MD Anderson Cancer Center, Department of Experimental Therapeutics, University of Texas, Houston, TX, USA
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!