KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110564
E-Posta elifakkas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1401-9947
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ 07.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 12.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlık Yönetimi, Hekimler, Sağlık Profesyonelleri,Akademik Örgütler,Modern Tıbba Eleştirel Yaklaşım,Hekimler ve Meslek Kültürleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKKAŞ, E. ve ERDEM, R. "Hekimlik Meslek Kültürünü Belirleyen Olguların Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 17, ss. 47-57
 • 2 SAYGIN AVSAR, T., ERDEM, R., <b> AKKAS, E. </b> "Evaluation of the Healthcare Transformation Programme In Turkey As A Strategy For Better Health", Journal of International Health Sciences and Management, Vol 3 No 1 , pp 11-19
 • 3 Çelik, R., <b> Akkaş, E. </b> , Çelik, E., "Kentsel Rekabette Hastanelerin Rolü", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22 Sayı 2, Nisan 2013, s.1-16.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaş, E., A. Alkan, "Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kalite Beklentisinin Oluşmasında Ekran Faktörü: Hollywood Filmleri Örneği", 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (912-923), 10-12 Eylül, Girne-KKTC, 2014.
 • 2 Erdem, R., R. Çelik, N. Bardak, <b>E. Akkaş</b>, T. Saygın, N. Oral Kara, "Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi" 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.460-466, Kütahya, 2013.
 • 3 Çelik, R., R. Erdem, <b>E. Akkaş</b>, N. Bardak, “Karikatürlerin Yönetsel Analizi”, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, s.398-402, İzmir, 2012.
 • 4 Çelik, R., <b>E. Akkaş</b>, Bardak, N., Erdem,R., “İnsan Yapımı Hastalıklar”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (459-463), 13-15 Eylül, Isparta, 2012.
 • 5 Erdem,R., Bardak, N., <b>E. Akkaş</b>, Çelik, R. “Illich Haksız mı?”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (487-491), 13-15 Eylül, Isparta, 2012.
 • 6 Bardak, N., R. Erdem, R. Çelik, <b>E. Akkaş</b>, O. Adıgüzel, “Örgütsel Sinizm-Örgütsel Vatandaşlık Paradoksu ve Bu Bağlamdan Sinik İnsan Tutumuna Bir Bakış: SDU Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 621-625, Çanakkale, 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaş, E., R. Erdem, “A Study on Patient-Physician Relations with The Framework of Agency Theory: The Sample of Isparta Province Center Hospitals”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 353-357.
 • 2 Keklik, B., <b>E. Akkaş</b>, A. Oksay, Ş. A. Uysal; “Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.315-323.
 • 3 <b>Akkaş, E.</b>, Ö. L. Antalyalı, E. Kaya; “Örgütlerde Kurumsal Sır ve Bir Tehdit Unsuru Olarak Dedikodu”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3135-3140.
 • 4 Erdem R., <b>E. Akkaş</b>, R. Çelik, N. Bardak; “İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.461-472.
 • 5 <b>Akkaş, E.</b>, R. Erdem, R. Çelik, N. Bardak; “Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3192-3198
 • 6 Antalyalı, Ö. L., <b>E. Akkaş</b>, R. Erdem, E. Kaya; “Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3161-3169.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TAŞ, F., <b> AKKAŞ, E. </b> , YILMAZ, N., ERDEM, İ., "The Ministers of Health In Turkey From Past to Present", Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin Humboldt University, 18-21 May, 2017
 • 2 <b>Akkaş, E.</b>, R. Erdem, “A Study on Patient-Physician Relations With The Framework of Agency Theory: The Sample Of Isparta Province Center Hospitals”, GLC 2013: Crisis, Collaboration and Change within the Global Landscape, April 17-18, Wilkes-Barre, 2013.
 • 3 <b> Akkaş, E. </b>, R. Erdem, R. Çelik, T. Saygın; Çevre Sorunları, Maliyetler ve Sağlığın Kurulması Üçgeni: "Yeşil Hastane", 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Aralık 12-15, 2012.
 • 4 Erdem, R., N. Bardak, İ. Erdem, <b> E. Akkaş </b>, B. Keklik; Sağlık Sektörü Çalışanlarının Sağlık Yöneticiliğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi ", 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Aralık 12-15, 2012.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Vekâlet Teorisi Çerçevesinde Hasta-Hekim İlişkileri Üzerine Bir Çalışma: ‘Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği’, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2012.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'deki Hekimlerin Mesleki Kültürünü Belirleyen Olgular Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'deki Hekimlerin Mesleki Kültürünü Belirleyen Olgular Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
 • 2 Vekâlet Teorisi Çerçevesinde Hasta-Hekim İlişkileri Üzerine Bir Çalışma: ‘Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği’, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3019-YL-11, 09.12.2011-09.09.2012, Yürütücü: Doç. Dr. Ramazan ERDEM.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1- 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Etkili Yazışma Teknikleri
Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (UE)
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim ve Liderlik
Sağlık Planlaması
Sağlık Planlaması (UE)
Sağlık Politikası ve Planlaması
Sağlık Yönetiminde Etik
Sağlık Yönetiminde İstatistik-I
Sağlık Yönetiminde İstatistik-II
Sağlık Yönetiminde Seminer
Sağlıkta Dönüşüm ve Reform Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!