KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110564
E-Posta elifakkas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1401-9947
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ 07.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 12.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2016
İLGİ ALANLARI
Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlık Yönetimi, Hekimler, Sağlık Profesyonelleri,Akademik Örgütler,Modern Tıbba Eleştirel Yaklaşım,Hekimler ve Meslek Kültürleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Saygın Avşar Tuba, ERDEM RAMAZAN, AKKAŞ ELİF, Evaluation of the Healthcare Transformation Programme in Turkey as a Strategy for Better Health. Journal of International Health Sciences and Management, 3(4), , 11-19. (2017), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILMAZ Necla, KAYA Elif, ERDEM Ramazan, ALKAN Ahmet, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(13), , 347-261. Doi: doi.org/10.25204/iktisad.759890, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 KAYA RAMAZAN RÜÇHAN, KAYA ELİF, HEKİMLERİN YÖNETİM MACERASI: MELEZ İŞ KİMLİĞİ VE HEKİM YÖNETİCİLER. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 1(2), , 82-102. (2019), (Diğer)
 • 3 AKKAŞ ELİF, ERDEM RAMAZAN, Hekimlik Meslek Kültürünü Belirleyen Olguların Değerlendirilmesi. Vizyoner Dergisi, 8(17), , 47-57. (2017), (TR DİZİN)
 • 4 AKKAŞ ELİF, POLAT FATMA NUR, Değerli Hakan, Araştırmaya Yönelik İnanç ve Duyguların Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeyine Etkisi: Sağlık Yönetimi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(28), , 55-68. (2017), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 KAYA ELİF, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERDEM RAMAZAN, KAYA ELİF, Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KAYA ELİF, Sağlık Kurumlarında İletişim "Örgütsel Perspektif"(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KAYA ELİF, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KAYA ELİF, DOĞANALP SELMA, İSPİRLİ AYŞE, AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İNFORMAL YÜZÜ(2020). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIKEĞİTİM DANIŞMANLIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÖKKAYA DURMUŞ, METİN ASLI, KAYA ELİF, AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR-TÜRKİYEDE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İNFORMAL YÜZÜ(2019). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KAYA ELİF, SEZER KORUCU KEVSER, UYSAL MERVE, YÖNETİMDE İNFORMALİTE/ BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ(2017). BETA BASIM YAYIM DAĞITIM, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Etkili Yazışma Teknikleri
Halk Sağlığı
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hukuku
Sağlık Kuruluşlarında Etik
Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetiminde Araştırma Yöntemleri
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim ve Liderlik
Sağlık Organizasyonları Yönetimi
Sağlık Planlaması
Sağlık Politikası
Sağlık Politikası ve Planlaması
Sağlık Sektörü Vaka Analizi
Sağlık Sektöründe İnsan İlişkileri
Sağlık Yönetiminde Etik
Sağlık Yönetiminde İstatistik I
Sağlık Yönetiminde İstatistik II
Sağlık Yönetiminde Seminer
Sağlıkta Dönüşüm ve Reform Uygulamaları
Seminer
Seminer I (Doktora)
Seminer II (Doktora)
Sosyal Politika
Sosyal ve Kültürel Sağlık
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Ders I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
 
Bu İçeriği Paylaş!