Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kağan BÜYÜKKARCI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kağan BÜYÜKKARCI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462113884
E-Posta kaganbuyukkarci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 25.6.2004
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 7.7.2006
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (DR) 5.10.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Büyükkarcı, K. (2017). İngilizce Dilbilgisi Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım. In Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi. Yılmaz, H., Yücel, E., Üğüten, S., Şanal, F.
 • 2 Büyükkarcı, K. (2016). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. In E. Y., E. Y. & S. Ö. (Editors). Yabancı Dil Eğitimine Genel Bir Bakış. Çizgi Yayınevi. ISBN: 978-605-9427-53-1 (p. 97-110).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Büyükkarcı, K., Zeybek, G. (2016). A Study on the Receptive Vocabulary Knowledge. Cambridge Scholars Publishing (p.22-34). ISBN (10): 1-4438-9705-1
 • 2 Şahinkarakaş, Ş. & Büyükkarcı, K. (2011). “Teachers’ Perceptional Changes on Formative Assessment Practices.” In D. Tsgari & Ildiko Csepes (Eds.). Classroom-Based Language Assessment. (pp. 93-111). Frankfurt: Peter Lang.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şahinkarakaş, Ş. Büyükkarcı, K. (2008). Cukurova University Faculty of Education- "Formative Assessment” Teacher Training Symposium. Adana
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genç, B., Büyükkarcı, K. (2007). Classroom Management and Student-Teacher Attitudes towards Students’ Behaviors. The 11th International INGED ELT Conference at Ankara University-“Stretching the Boundaries”. Ankara, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Multi-Cultural Awareness of Pre-serviceELT Teachers in Turkey (LIF 2018). Selanik.
 • 2 Buyukkarci, K. (2016). A Study on English Language Teachers Assessment Literacy Levels. IATEFL Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group (TEA IG) ConferenceIn association with ETAS (English Teachers Association, Switzerland) From Theory into Practice - Assessment Literacy in the Classroom
 • 3 Buyukkarci, K. (2015). Is it language learning anxiety and or attitude of university students that determines their academic success? THE SELF IN LANGUAGE LEARNING. Çağ University.
 • 4 Büyükkarcı, K., Şahinkarakaş, Ş. (2011). The Impact of Formative Assessment on Students’ Assessment Preferences. 3. Bremen Symposium. “Autonomy and Assessment, Testing, Evaluation and Certifying”. 4-5 March, Bremen-Germany.
 • 5 Şahinkarakaş, Ş. Büyükkarcı, K. (2008). A Case Study: Conceptual Changes in Assessment Practices. 5th Annual EALTA Conference. Hellenic American Union. Athens, Greece.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BAHAR TAŞ, (2016). , ASSESSMENT PREFERENCES AND TEST ANXIETIES OF FOREIGN AND TURKISHSTUDENTS IN ENGLISH PREPARATORY CLASSES, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
 • 2 ZEYBEK GÜLİN, (2015). FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (FLE) TEST TAKERS' FOREIGN LANGUAGE LEARNING ATTITUDE, MOTIVATION AND TEST ANXIETY IN TURKEY, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “A Case Study: The Effect of Formative Assessment on the Process of Teaching and Learning in Primary ELT Context” Çukurova University. BAP. (EF2008D1). 2007-2010.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Cukurova University Life Long Learning, Intensive Program-“Intercultural Dialogue” Adana-2008
 • 2 Cukurova University English Language Teaching Depaertment-“4th International Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching” Adana-2006
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı- 2012 ISPARTA
 • 2 3rd National Meeting of Vocational High School Administrators- Adana-2007
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EALTA (EUROPEAN ASSOCIATION for LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT)
 • 2 INGED (INGILIZCE EGITIMI DERNEGI)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. SDÜ Basımevi.ISBN: 978-9944-452-67-0
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 An Investigation of the Achievement Scores of the People Learning Turkish as a Foreign Language According to Linguistic Distance
 • 2 İdil Dil ve Sanat Dergisi, 2(10). 2013.
 • 3 Anxieties Revealed: Pre-service Elementary Teachers’ Reflections on their Mathematics Teaching Experiences. Teaching Education
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Sayı 26, Haziran
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2016-
 • 2 BÖLÜM BAŞKANI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ.2015-2016
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı. 2017-
 • 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 2011-2014
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Üyesliği. 2017-
 • 2 Eğitim Fakültesi Senatörlüğü. 2016-
 • 3 SDÜ Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği. 2016-2018
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURUL ÜYESİ-2012-2014
VERDİĞİ DERSLER
ANLATIM BECERİLERİ
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ II
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1
Dil Becerilerinin Öğretimi II
DİNLEME VE SESLETİM
İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR II
İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ
Materyal İnceleme ve Geliştirme
SÖZCÜK BİLGİSİ
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Yukarı çık