KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462113884
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 499
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 25.06.2004
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 07.07.2006
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ (DR) 05.10.2010
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
İNÖED (İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ) Üye Bilimsel Kuruluş 2021 - Devam Ediyor
EALTA (EUROPEAN ASSOCIATION for LANGUAGE TESTING and ASSESSMENT) Üye Bilimsel Kuruluş 2007 - Devam Ediyor
INGED Üye Bilimsel Kuruluş 2006 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 A Case Study The Effect of Formative Assessment on the Process of Teaching and Learning in Primary ELT Context, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BÜYÜKKARCI Kağan, Şahinkarakaş Şehnaz , 18.12.2007 - 10.09.2010 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Fındıklı Samet, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A comparison of Turkish and European English language teachers’ language assessment knowledge levels and perceptions. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), 11(2), , 345-367. Doi: 10.21449/ijate.1360899, (2024), (Alan Endeksleri)
 • 2 Genç Şengül Betül, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Correlation Study on EFL Students’ Self-Efficacy and Attitudes Towards English and Foreign Language Speaking Anxiety. Innovational Research in ELT, 4(1), , 32-46. (2023), (Diğer)
 • 3 FINDIKLI SAMET, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Factors affecting students' speaking anxiety in English language classroom. FOCUS ON ELT, 5(1), , 98-114. Doi: 10.14744/felt.2023.5.1.6, (2023), (Diğer)
 • 4 ULUYOL AYŞENUR, BÜYÜKKARCI KAĞAN, WERE WE PREPARED ENOUGH? A STUDY ON THE BURNOUT LEVELS AND PROFESSIONAL SELF-EFFICACY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi , 126-154. Doi: 10.21764/maeuefd.1086135, (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZSARI Tuğba, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Study on Secondary School Students’ Foreign Language Anxiety: Students’ and Teachers’ Perceptions. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), , 324-364. Doi: 10.17679/inuefd.1026046, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 6 BÜYÜKKARCI KAĞAN, ŞAHİNKARAKAŞ ŞEHNAZ, The Impact of Formative Assessment on Students’ Assessment Preferences. The Reading Matrix: An International Online Journal, 21(1), , 142-161. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 Özdemir Atilla, Şişman Emine Pehlivan, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Pluralistic approaches to languages and cultures: scale development study. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, 17(2), , 848-865. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 TOY FATİH, BÜYÜKKARCI KAĞAN, EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE EFFECT OF QUIZLET ON VOCABULARY TEACHING. i-manager’s Journal on English Language Teaching,, 10(4), , 81-96. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 KALAY SERDAL, BÜYÜKKARCI KAĞAN, English Language Teachers’ Views onTeaching and Assessment of Writing. SDU International Journal ofEducational Studies, 7(2), , 262-286. (2020), (Diğer)
 • 10 GÜLER SEVGİ GÜLÇİN, BÜYÜKKARCI KAĞAN, THE EFFECT OF INTEGRATING AUTHENTIC CAPTIONED VIDEOS ON LEARNING COLLOCATION AND CONTENT COMPREHENSION IN FOREIGN LANGUAGE CONTEXT. i-manager’s Journal of Educational Technology, 2(17), , 30-54. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 11 TOY FATİH, BÜYÜKKARCI KAĞAN, The Effects of Quizlet on Foreign Language Learners’ Vocabulary Learning Success and Perceptions. i-manager’s Journal of Educational Technology, 16(3), , 44-60. (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 12 SARISU BAHAR, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A study on English preparatory class students’ assessment preferences and testanxieties. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(3), , 360-379. (2018), (Journals Indexed in Eric)
 • 13 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Assessment Beliefs and Practices of Language Teachers in Primary Context. International Journal of Instruction, 7(1), , 109-122. (2014), (Journals Indexed in Eric)
 • 14 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Formative Microteaching in Teaching and Foreign Language Anxiety. Anthropologist, 18(2), , 505-511. (2014), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Özelçi Melike, BÜYÜKKARCI Kağan, IMPACT OF SELF-ASSESSMENT ON STUDENTS’ MOTIVATION FOR ENGLISH WRITING. KORKUT ATA II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (2023). (Özet bildiri)
 • 2 UYSAL SUZAN, BÜYÜKKARCI KAĞAN, GIFTED STUDENTS’ PERCEPTION OF ONLINE PEER-ASSESSMENT IN EFL ORAL PRESENTATIONS IN TURKEY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE EDUCATION, LITERATURE AND LINGUISTICS (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 VEZİR MERVE, ULUYOL AYŞENUR, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Students’ Perspectives on Distance Education. ICRAL2020 CONFERENCE (2020). (Özet bildiri)
 • 4 ŞİŞMAN EMİNE, ÖZYURT EBRU, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Research in ELT: Turkish Context. the Third International Conference on Research in Applied Linguistics - ICRAL 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 5 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Multi-Cultural Awareness of Pre-serviceELT Teachers in Turkey. LIF2018 – Language in Focus Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 6 BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Study on English Language Teachers Assessment Literacy Levels. IATEFL Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group (TEA IG) ConferenceIn association with ETAS (English Teachers Association, Switzerland) From Theory into Practice - Assessment Literacy in the Classroom (2016). (Özet bildiri)
 • 7 BÜYÜKKARCI KAĞAN, ŞAHİNKARAKAŞ ŞEHNAZ, The Impact of Formative Assessment on Students Assessment Preferences 2011. 3. Bremen Symposium. “Autonomy and Assessment, Testing, Evaluation and Certifying” (2011). (Özet bildiri)
 • 8 ŞAHİNKARAKAŞ ŞEHNAZ, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Case Study Conceptual Changes in Assessment Practices 2008. 5th Annual EALTA Conference. Hellenic American Union. Athens, Greece. (2008). (Özet bildiri)
 • 9 GENÇ BİLAL, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Classroom Management and Student Teacher Attitudes towards Students Behaviors 2007. The 11th International INGED ELT Conference at Ankara University (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Şişman Emine, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Review of Foreign Language Teachers’ Assessment Literacy. Sakarya University Journal of Education, 9(3), , 628-650. Doi: 10.19126/suje.621319, (2019), (TR DİZİN)
 • 2 ATEŞ HÜSEYİN, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Teachers’ Perceptions of Assessment in EFL Classesat Turkish Science and Arts Centers. International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), 7(2), , 294-318. Doi: 10.18298/ijlet.12383, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ATEŞ HÜSEYİN, BÜYÜKKARCI KAĞAN, LEARNER PERCEPTIONS OF ASSESSMENT IN EFL CLASSES ATTURKISH SCIENCE AND ARTS CENTERS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(51), , 181-215. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 BÜYÜKKARCI Kağan, Identifying the areas for English language teacher development A study of assessment literacy. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), , 333-346. Doi: 10.14527/pegegog.2016.017, (2016), (TR DİZİN)
 • 5 BÜYÜKKARCI Kağan, Is it language learning anxiety and or attitude of university students that determinestheir academic success. Turkish Online Journal of English Language Teaching, 1(2), , 57-65. (2016), (Diğer)
 • 6 GENÇ BİLAL, GÖKSU ALİ, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Differences in linguistic features of spontaneous speech The Case of Obama s Speeches at the London Toronto and Cannes G 20 Summit Press Conferences. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1), , 39-45. Doi: : 10.14812/cufej.2014.003, (2014), (TR DİZİN)
 • 7 BÜYÜKKARCI KAĞAN, İŞPINAR AKÇAYOĞLU DUYGU, A Study on the Acquisition of English Causatives by Turkish Learners of English. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(4), , 63-71. (2013), (TR DİZİN)
 • 8 BÜYÜKKARCI Kağan, GÖKSU ALİ, GENÇ BİLAL, The Effect of Practicum on the Discipline Orientations of Pre service Teachers. International Online Journal of Education and Teaching, 1(1), , 1-9. (2013), (TR DİZİN)
 • 9 GENÇ BİLAL, BÜYÜKKARCI KAĞAN, An Assessment of Pre service Language Teachers Practicum Observation Forms Descriptive Observation vs Critical Observation. Educational Research eJournal, 2(2), , 83-91. Doi: 10.5838/erej.2013.22.01, (2013), (Diğer)
 • 10 GENÇ BİLAL, BÜYÜKKARCI KAĞAN, GÖKSU ALİ, Differences in linguistic and discourse features of narrative writing performance. Journal of Language and Literature Education, 1(2), , 40-47. (2012), (Diğer)
 • 11 BÜYÜKKARCI KAĞAN, GENÇ BİLAL, Learning Styles Of ELT Students And The Relationship BetweenTheir Academic Success And. Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences, 2(2), , 89-98. (2012), (Diğer)
 • 12 GENÇ BİLAL, BÜYÜKKARCI KAĞAN, The Usage of Deixis in the Speeches of Turkish Speakers of English. Kafkas Journal of Institute of Social Sciences, 7(2), , 37-44. (2011), (TR DİZİN)
 • 13 baykul yaşar, GÜRSEL MUSA, sulak hacı, ASLAN YASİN, DÜLGER OSMAN, ERTEKİN ERHAN, YAZICI ERSEN, BÜYÜKKARCI KAĞAN, A Validity and Reliability Study of Grasha Riechmann Student Learning Style Scale. International Journal of Social and Human Sciences, 5(3), , 177-184. (2010), (Diğer)
 • 14 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Teaching Phrasal Verbs Through Communicative Approach. Kafkas Journal of Institute of Social Sciences, 5(1), , 11-20. (2010), (TR DİZİN)
 • 15 BÜYÜKKARCI Kağan, GENÇ BİLAL, Discourse Markers The Case of AND in the Speech of Turkish Speakers of English. Linguistics Journal, 4(2), , 40-50. (2009), (Diğer)
 • 16 BÜYÜKKARCI KAĞAN, A critical analysis of task based learning. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), , 313-320. (2009), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Fındıklı Samet, BÜYÜKKARCI KAĞAN, THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON HIGH SCHOOL STUDENT'S SPEAKING ANXIETY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS (2022). (Özet bildiri)
 • 2 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Is it language learning anxiety and or attitude of university students that determines their academic success. THE SELF IN LANGUAGE LEARNING (2015). (Özet bildiri)
 • 3 BÜYÜKKARCI KAĞAN, ŞAHİNKARAKAŞ ŞEHNAZ, Cukurova University Faculty of Education Formative Assessment. Teacher Training Symposium (2008) (2009). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 PEHLİVAN ŞİŞMAN EMİNE, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Multilingual and Translingual Practices in English-Medium Instruction: Perspectives from Global Higher Education Contexts(2024). Bloomsbury, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Özdemir Atilla, ÖNAL AHMET, Language Horizons: Diverse Vistas in English Language Pedagogy I(2023). BIDGE Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BÜYÜKKARCI KAĞAN, ATEŞ HÜSEYİN, CURRENT DISCUSSIONS ON FOREIGN/SECOND LANGUAGE EDUCATION(2021). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BÜYÜKKARCI KAĞAN, LANGUAGE ASSESSMENT THEORY with PRACTICE(2021). NOBEL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 BÜYÜKKARCI KAĞAN, BÜYÜKKARCI ORHUN, Contemporary Means and Methods in ELT and Applied Linguistics(2019). Lychnos-Printhouse, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 BÜYÜKKARCI KAĞAN, COŞKUN DERYA, BASICS OF ELT(2019). BLACKSWAN PUBLISHING HOUSE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi(2017). Çizgi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 BÜYÜKKARCI KAĞAN, Yabancı Dil Eğitimine Genel Bir Bakış(2016). Çizgi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 BÜYÜKKARCI KAĞAN, ZEYBEK GÜLİN, Language in Focus Exploring the challenges and opportunities in Linguistics and English Language Teaching ELT(2016). Cambridge Scholars Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ŞAHİNKARAKAŞ ŞEHNAZ, BÜYÜKKARCI KAĞAN, Classroom Based Language Assessment(2011). PETER LANG, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 CURRENT STUDIES IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, Araştırma Kitabı, Editör, 15.03.2023 - 16.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 ESSENTIALS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION, Araştırma Kitabı, Editör, 07.12.2022 - 08.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 3 Kasım 2020 sayısı, Araştırma Kitabı, Yayın Kurulu Üyeliği, 28.11.2020 - 08.06.2021 (ULUSLARARASI)
 • 4 SDU International Journal of Educational Studies, Araştırma Kitabı, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.01.2019 - 31.12.2019 (ULUSLARARASI)
 • 5 SDU International Journal of Educational Studies, Araştırma Kitabı, Editör, 22.11.2018 - 05.06.2019 (ULUSLARARASI)
 • 6 SDU International Journal of Educational Studies - Volume 5, Number 1, April 2018, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 11.04.2018 - 27.12.2018 (ULUSLARARASI)
 • 7 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 16.11.2017 - 18.01.2018 (ULUSLARARASI)
 • 8 26 Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Araştırma Kitabı, Konuk Editör, 28.10.2011 - 29.12.2011 (ULUSAL)
 • 9 ESSENTIALS OF APPLIED LINGUISTICS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 06.12.2021 - 06.12.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği
İngiliz Dili Eğitiminde Değerlendirme
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi
Öğretmenlik Uygulaması I
Seminer (Yüksek Lisans)
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!