KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa KARABOYACI
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 2462110903
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 635
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 06.02.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 10.09.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 10.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZCAN İSMAİL, ÖZSOY AHMET, ÖZGÜR ARİF EMRE, KARABOYACI MUSTAFA, An investigation of serial connected U-pipe evacuated tube solar collector performance using TiO2/Water nanofluid. Elsevier BV, 233(121088), Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121088, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 UĞUR ŞULE SULTAN, KARABOYACI MUSTAFA, Boguniewicz-Zablocka, Joanna, Influence of Cotton Bleaching Methods on the Parameters of Generated Textile Industrial Wastewater. Sustainability Doi: 10.3390/su152115592, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Boguniewicz-Zablocka, Joanna, Klosok-Bazan Iwona, KARABOYACI MUSTAFA, ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL WASTEWATER POLLUTION ON THE RECEIVING WATER QUALITY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 31(7), , 7521-7528. (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 Sürmeli Mehmet, YAZICI HÜSEYİN, KILIÇ MEHMET, KARABOYACI MUSTAFA, Screening of optimum composition of superparamagnetic nanocomposite microparticles modified with various layered double hydroxides for phosphorus removal. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 49(103001), , 1-15. Doi: 10.1016/j.jwpe.2022.103001, (2022), (SCI)
 • 5 KARABOYACI Mustafa, KARABOYACI MUSTAFA, Effects of Activated Carbon on Medium Density Fiber Board Properties. Bilge International Journal of Science and Technology Research , 7-12. Doi: 10.30516/bilgesci.1053884, (2021), (Diğer)
 • 6 ŞAHİN Gözde Gizem, KARABOYACI Mustafa, Process and machinery design for the recycling of tetra pak components. Journal of Cleaner Production, 323(129186), Doi: 10.1016/j.jclepro.2021.129186, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 Erdogan M. Umit, KARABOYACI Mustafa, Investigation of Alternative Ecologic Bleaching Methods for the Wool Fibers. JOURNAL OF NATURAL FIBERS, 18(9), , 1229-1246. Doi: 10.1080/15440478.2019.1689883, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 KARABOYACI MUSTAFA, GÖKCE HALİL, ALPASLAN GÖKHAN, ÖZTÜRK NURİ, Crystal structure, Hirshfeld surface, spectroscopic analyses, electronic properties, NLO profile and thermochemical study of an antispasmodic agent trimebutine. Journal of Molecular Structure, 1199(1199), Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127043, (2020), (SCI-Expanded)
 • 9 KARABOYACI MUSTAFA, KANDEMİR HAMZA, UYSAL EGEMEN, Measurement Of Work Safety And Occupational Health Perceptions of Chemical Sector Employees. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(11), , 8511-8519. (2019), (SCI-Expanded)
 • 10 KILIÇ SEMRA, KARABOYACI MUSTAFA, ŞENCAN AZİZ, KILIÇ MEHMET, ECOTOXICOLOGICAL RESPONSES OF MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF CADMIUM-STRESSED MAIZE SEEDS. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 46(1), , 211-216. (2017), (SCI)
 • 11 ÖZTÜRK EMRAH, KÖSEOĞLU HASAN, KARABOYACI MUSTAFA, YİĞİT NEVZAT ÖZGÜ, YETİŞ ÜLKÜ, KİTİŞ MEHMET, Sustainable textile production cleaner production assessment eco efficiency analysis study in a textile mill. Journal of Cleaner Production, 138(2), , 248-263. Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.02.071, (2016), (SCI-Expanded)
 • 12 ÖZTÜRK EMRAH, KÖSEOĞLU HASAN, KARABOYACI MUSTAFA, YİĞİT NEVZAT ÖZGÜ, YETİŞ ÜLKÜ, KİTİŞ MEHMET, Minimization of water and chemical use in a cotton polyester fabric dyeing textile mill. Journal of Cleaner Production , 92-102. Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.01.080, (2016), (SCI-Expanded)
 • 13 ÖZTÜRK EMRAH, KARABOYACI MUSTAFA, YETİŞ ÜLKÜ, YİĞİT NEVZAT ÖZGÜ, KİTİŞ MEHMET, Evaluation of Integrated Pollution Prevention Control in a textile fiber production and dyeing mill. Journal of Cleaner Production , 116-124. Doi: 10.1016/j.jclepro.2014.04.064, (2015), (SCI-Expanded)
 • 14 YILMAZ DEMET, KARABOYACI MUSTAFA, Kılıç Handan, Kitapçı Kübra, Sinem Yelkovan, Comparison of Selected Properties of Eco Friendly Soybean and Other Fibres. Fibres and Textiles in Eastern Europe , 14-24. Doi: 10.5604/12303666.1151694, (2015), (SCI-Expanded)
 • 15 ŞENCAN AZİZ, KARABOYACI MUSTAFA, KILIÇ MEHMET, Determination of lead II sorption capacity of hazelnut shell and activated carbon obtained from hazelnut shell activated with ZnCl2. Environmental Science and Pollution Research, 22(5), , 3238-3248. Doi: 10.1007/s11356-014-2974-9, (2015), (SCI-Expanded)
 • 16 KARABOYACI MUSTAFA, Recycling of rose wastes for use in natural plant dye and industrial applications. Journal of the Textile Institute, 105(11), , 1160-1166. Doi: 10.1080/00405000.2013.876153, (2014), (SCI-Expanded)
 • 17 KARABOYACI MUSTAFA, UĞUR ŞULE SULTAN, Ecological wool dyeing with pulps of lavender broom and red wine. The Journal of The Textile Institute, 105(8), , 821-827. Doi: 10.1080/00405000.2013.855379, (2014), (SCI-Expanded)
 • 18 ÖZTÜRK EMRAH, KARABOYACI MUSTAFA, KÖSEOĞLU HASAN, YİĞİT NEVZAT ÖZGÜ, YETİŞ ÜLKÜ, KİTİŞ MEHMET, Water and Chemical Management Studies for Cleaner Production in a Textile Industry. CHEMIICAL ENGIINEERIING TRANSACTIIONS, 39(39), , 493-498. Doi: 10.3303/CET1439083, (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARABOYACI MUSTAFA, KANDEMİR HAMZA, Bibliometric Analysis Between Covid-19 and The Chemical Industry. ICONST LST 2023 International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERDOĞAN ÜMİT, ERBAŞ SABRİ, KARABOYACI MUSTAFA, Investigation of Fatty Acid Composition, Total Tocopherol Content, and Total Antioxidant Activity of Clary Sage (Salvia sclarea L.) Seeds. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 BERAM ABDULLAH, KARABOYACI MUSTAFA, Determination of Antioxidant Properties of Paliurus Spina-christi Distributed in Different Sites in Türkiye. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇEVİK ŞERİFE, ÖZKAN GÜLCAN, KARABOYACI MUSTAFA, Investigation of Encapsulation Efficiency of Olive Leaf Extract with Alpha and Beta Cyclodextrin. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 ERDOĞAN ÜMİT, KARABOYACI MUSTAFA, Determination of Total Antioxidant Capacity and Total Phenolic Content of Lagerstroemia Indica L. Leaves. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology (2022). (Tam metin bildiri)
 • 6 CÖMERT Yaren, KARABOYACI MUSTAFA, Determination of Optimum Pyrolysis Temperature and Time in the Production of Activated Carbon from Lavender Pulp. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 ULUSAN Musa Denizhan, KARABOYACI MUSTAFA, Determination of Volatile Component and Saponin Content of Jujube Tree Leaves Pre-Fruit and Post-Harvest. International Conferences on Science and Technology / Engineering Sciences and Technology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 8 Sobkowiak Kamila, KARABOYACI MUSTAFA, Dye Sensitized Solar Cell Production by Doctor Blade Method Using Bezathren Yellow 5GF Vat Dye. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 9 KARABOYACI MUSTAFA, BERAM ABDULLAH, Dyeing of Red Pine (Pinus brutia Ten.) with Turnip Juice Containing Natural Anthocyanin Dyestuff. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology (2020). (Tam metin bildiri)
 • 10 Sobkowiak Kamila, KARABOYACI MUSTAFA, Effects of Different Dopants on The Conductivity of Tin Oxide Thin Layered Conductive Glass. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology (2020). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYAHAN ENFAL, KARABOYACI MUSTAFA, DAYIK MEHMET, ATIK BİTKİ POSALARINDAN ELDE EDİLEN DOĞAL BOYARMADDE İLE YÜN BOYAMA. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 11(4), , 1594-1606. Doi: 10.21923/jesd.1375080, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 KARABOYACI MUSTAFA, UYSAL MESUT, ŞENCAN AZİZ, KILIÇ MEHMET, Chemically Color Removal from Textile Wastewater with Oxidizing and Reducing Agents. European Journal of Engineering and Natural Sciences, 2(1), , 217-221. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 3 KARABOYACI MUSTAFA, TAMA BAHADIR, ŞENCAN AZİZ, KILIÇ MEHMET, Recycling of Rose Wastes to Activated Carbon with Ecological Precursor. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(1), , 1-8. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 CÖMERT Yaren, KARABOYACI MUSTAFA, Versatile Multidisciplinary Engineering Research(2022). SRA Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Bilge International Journal of Science and Technology Research, Dergi, Editör, 30.09.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Bilge International Journal of Science and Technology Research, Dergi, Editör, 01.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 Versatile Multidisciplinary Engineering Research, Bilimsel Kitap, Editör, 23.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 4 Bilge International Journal of Science and Technology Research, Dergi, Editör, 13.01.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!