KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa YAKAR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Telefon 2462114300
E-Posta mustafayakar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6917-2589
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 12.06.2000
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ) 23.12.2004
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.12.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Nüfus Coğrafyası, İç Göçler, Mekansal Nüfus Analizi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1. Taş, B., Yakar, M. (2010) “Afyonkarahisar İlinde Nüfusun Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı” Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), 11-13 Ekim 2010 Afyonkarahisar, s. 343-360.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 2. Kargıoğlu, M., Serteser, A., Şenkul, Ç., Yakar, M., (2006), Sultandağları’nın Akşehir ve Eber Göllerine Bakan Kuzey Yamaçlarındaki Bitki Örtüsü Çeşitliliği ve Koruma Önerileri, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 23–30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın. (Poster Sunumu).
 • 2 1. Elibüyük, M., Yıldırım, Ü., Yakar, M. (2005) "Nüfus Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Kargı İlçesi Örneği" Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27-29 Nisan 2005. İzmir. (Poster Sunumu).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi: “Kargı İlçesinin Coğrafyası” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens., 2004, ANKARA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora Tezi: “Emirdağ İlçesi Kırsalında Göçün Etkileri Sorunları ve Çözüm Önerileri” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, A.KARAHİSAR.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 4. Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli. TR61-11-DFD-66 nolu BAKA Projesi 2012
 • 2 3. Afyonkarahisar İli Anket Analizi ve Değerlendirilmesi, Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi, 2006, Afyonkarahisar.
 • 3 1. Eber Gölü Sulak Alanında Doğal Ortam Koşulları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, 041.FENED.08 Nolu Proje, 2005, Afyonkarahisar.
 • 4 2. Afyonkarahisar İli Çevre Düzeni Planı, Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi, 2005, Afyonkarahisar.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010 (UJS 2010), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,(Bölüm Başkan Yardımcılığı), 2011-...
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü,(Türkiye Coğrafyası Anabilimdalı Başkanlığı), 2011-...
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 1. “Emirdağ İlçesinde Göç Olgusu ve Nedenleri” İklim ve Yaşam Programı Kanal 3, 24.01.2010, A.KARAHİSAR.
 • 2 2. “Emirdağ İlçesinde Göç Süreci” İklim ve Yaşam Programı Kanal 3, 31.01.2010, A.KARAHİSAR.
 • 3 3. “Emirdağ İlçesinde Göçün Etkileri ve Sonuçları” İklim ve Yaşam Programı Kanal 3, 07.02.2010, A.KARAHİSAR.
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Çalışmaları IV
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Dünya Nüfusu ve Sorunları
İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Nüfus Coğrafyası
Türkiye Yerleşme Coğrafyası
Türkiye'de Nüfus Politikaları
Yerleşme Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!