KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa YAKAR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Telefon 2462114300
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-6917-2589
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 425
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 12.06.2000
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ) 23.12.2004
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.12.2009
İLGİ ALANLARI
Nüfus Coğrafyası, İç Göçler, Mekansal Nüfus Analizi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAKAR MUSTAFA, SERT ETEMAN FATMA, Türkiye’de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi. Göç Dergisi, 4(1), , 82-109. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 2 YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, KERVANKIRAN İSMAİL, Suicide in Turkey: its changes and regional differences. Bulletin of Geography Socio-Ekonomic Series , 123-143. Doi: doi.org/10.1515/bog-2017-0009, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 3 KERVANKIRAN İSMAİL, TEMURÇİN KADİR, YAKAR MUSTAFA, The Development of Museology in Turkey a Spatial Analysis of Museums and their Contribution to Tourism in Turkey. AlmaTourism, 7(13), , 1-22. Doi: DOI 10.6092/issn.2036-­-5195/6010, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 4 DZIWORNU Michael Gameli, YAKAR MUSTAFA, TEMURÇİN KADİR, Migration Intentions of International Students in Turkey A Case Study of African Students at Süleyman Demirel University. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(38), , 227-250. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 YAKAR MUSTAFA, Türkiye de İlçelere Göre Medyan Yaş Dağılımının Mekansal ve İstatistiksel Analizi. Turkish Studies, 9(11), , 559-591. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 6 YAKAR Mustafa, 21 Yüzyılın Başında Türkiye de İller Arası Göçlerin Mekansal ve İstatistiksel Analizi. Journal of World of Turks, 5(3), , 239-263. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 7 YAKAR Mustafa, TEMURÇİN KADİR, Yurtdışından Türkiye ye Kim Nereye Göç Ediyor. Journal of World of Turks, 5(1), , 217-231. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 8 YAKAR Mustafa, Türkiye de Yurtdışı Doğumlu Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), , 494-523. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 9 TEMURÇİN KADİR, YAKAR Mustafa, Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dağılışı 1997. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(28), , 403-431. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 10 YAKAR Mustafa, Türkiye de İç Göçlerin İlçelere Göre Mekansal Analizi 1995 2000 Dönemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), , 741-768. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 11 YAKAR Mustafa, 21 Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(21), , 382-402. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 12 YAKAR Mustafa, Nüfus Dağılımının Mekansal Analizi Afyonkarahisar İli Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(19), , 443-461. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 13 YAKAR Mustafa, Türkiye de Nüfusun Mekansal Dağılımının Eşitsizlik Endeksleriyle Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2), , 60-75. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 14 YAKAR Mustafa, SARAÇLI SİNAN, Türkiye de İller Arası Net Göçler İle Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Analizi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2), , 46-59. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 15 YAKAR Mustafa, YAZICI HAKKI, Afyonkarahisar Kentinde Göçlerin Seçkinlik Yaklaşımı İle Analizi 1990 2000. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi , 155-171. (2009), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Çakır Şahin, YAKAR MUSTAFA, İpek Keskin Fevziye, Temporal and spatial distribution of bovine tuberculosis outbreaks in Turkey (2005-2020). Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 32(2), , 130-139. Doi: 10.35864/evmd.997098, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 YİĞİT İLKER, YAKAR MUSTAFA, TARİHİ BİR KAYNAK OLARAK XIX. YÜZYIL NÜFUS DEFTERLERİNDEKİ YABANCİYÂN KAYITLARININ GÖÇ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ: ISPARTA VE ÇEVRE KAZALAR ÖRNEĞİ. EGE COĞRAFYA DERGİSİ, 30(2), , 247-263. Doi: 10.51800/ecd.959738, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YAKAR MUSTAFA, Türkiye’ye Göçün Değişen Zamansal ve Mekânsal Örüntüleri. EGE COĞRAFYA DERGİSİ, 30(1), , 1-30. Doi: 10.51800/ecd.848106, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 YAKAR MUSTAFA, SÜDAŞ İLKAY, TÜRKİYE’DE YABANCI NÜFUSUN YENİ COĞRAFYALARI. Ege Coğrafya Dergisi, 28(2), , 129-164. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 YAKAR MUSTAFA, Türkiye nin İç Göç Paterni Kim Nerede İkamet Ediyor Nereye Kayıtlı. Ege Coğrafya Dergisi, 24(1), , 15-38. (2015), (TR DİZİN)
 • 6 YAKAR Mustafa, Türkiye de İller Arası Net Göçlerle Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon İle Analizi. Ege Coğrafya Dergisi, 22(1), , 27-43. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 7 YAKAR Mustafa, İç ve Dış Göçlerin Kırsalda Nüfusun Yaş Yapısına Etkisi Emirdağ İlçesi Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 10(2), , 129-149. Doi: doi.org/10.1501/Cogbil_0000000134, (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 8 TAŞ BARIŞ, YAKAR Mustafa, Afyonkarahisar İlinde Yükselti Basamaklarına Göre Arazi Kullanımı. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1), , 57-76. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 9 YAKAR Mustafa, SARAÇLI SİNAN, YAZICI HAKKI, Afyonkarahisar İlinde İller Arası Göçlerin Gelişmişlik Endeksleriyle Analizi. Doğu Coğrafya Dergisi, 15(24), , 255-271. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 10 TAŞ BARIŞ, YAKAR Mustafa, Afyonkarahisar İlinde Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(2), , 145-161. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 11 YAKAR Mustafa, İller Arası ve İl İçi Göçlerde Afyonkarahisar Kenti 1975 2000. Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), , 141-163. (2009), (Diğer)
 • 12 YAKAR Mustafa, YAZICI HAKKI, Emirdağ İlçesinde Göçlerin Tarım Alanlarına Etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(2), , 163-176. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 13 YAKAR Mustafa, İller Arası Göçlerde Afyonkarahisar İli. Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), , 21-48. (2009), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 YAKAR MUSTAFA, Bilim ve Kültür Aynasında İntihar(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 SÜDAŞ İLKAY, YAKAR MUSTAFA, THE NEW TURKEY (Politics, Society and Economy)(2020). Nova Science Publisher, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YAKAR MUSTAFA, Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum: Geri Dönüş mü, Birlikte Yaşam mı?(2020). Bağlam Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 YAKAR MUSTAFA, Sosyal Coğrafaya(2018). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 YAKAR MUSTAFA, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları(2017). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!