KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdullah BAKIR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon .246.2114191
E-Posta abdullahbakir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİH 20.07.1990
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) (TEZLİ) 02.05.2002
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTA ÇAĞ TARİHİ (DR) 17.03.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bakır, Abdullah, "Karahanlılar Döneminde Türkistan’da Türk Kültür ve Medeniyeti", Bozkırdan Batıya (Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan), Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2017.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bakır, Abdullah, "The Strategic Importance Of Apollonia/Sozopolis City in Byzantyne Period And Its Coquest By The Seljuqs", Research and Development on Social Sciences, Polonya, Bialystok, 2017.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bakır Abdullah, "Doğu Türkistan Kültürünün Türk Tarih Açısından Önemi", Doğu Türkistan'ın Sesi, Yıl:25, Cilt: 18, Sayı: 69-70, İstanbul, Mart 2009.
 • 2 Bakır Abdullah, "Doğu Türkistan Tarihinin Türk Kültür Tarihi Açısından Önemi", The Importance of Eastern Turkestan History Within Turkish Cultural History, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII / 1, İzmir, Yaz / Summer-2008,s.35-39
 • 3 Bakır Abdullah, Mehmet Emin Buğra ve Mücadele Hayatı, Doğu Türkistan'ın Sesi, Yıl:23, Cilt: 17, Sayı: 67-68, İstanbul, Ekim-2006.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bakır Abdullah, Türk'ün Su Kültürüne Uluborlu'dan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri, SDÜ. Uluborlu Selahattin Karasoy Yüksek Okulu Altın Kiraz Bülteni, Sayı:3, Isparta, Aralık 2006.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Uluborlu Gezeği (Borlu Gezeği)ve Uluborlu Bağ Kültürü, 2. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı
 • 2 Mehmet Emin Buğra'nın Devlet Adamlığı ve Araştırmacı Yönü, Doğu Türkistan'da 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944 tarihlerinde Kurulan Son İki Cumhuriyetimiz İçin Düzenlenen Sempozyum. 12 Kasım 2011 İstanbul.
 • 3 Bakır Abdullah, Doğu Türkistan'ın Türk Kültür Tarihindeki Önemi "Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmut ve Doğu Türkistan Sempozyumu",İstanbul,16.12.2006.
 • 4 Bakır Abdullah,Doğu Türkistan Cumhuriyetini Anma Toplantısı, Türk Dünyası Araştırma Vakfı,16 Kasım 2003, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bakır, Abdullah, "Hamidoğulları Beyliğinin Kuruluş Yeri ve Beylik Döneminden Günümüze Ulaşan İzler", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - V Hamitoğulları Beyliği, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2018, pp.8-10
 • 2 Bakır, Abdullah, " The Strategic Importance of Apollonia-Sozopolis in The Byzantine Period and Its Conquest By Seljuks", XIV. Europen Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, August 23-26, 2017
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Danışman, Mustafa, Baycu Noyan'ın Hayatı ve Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 2 Burcu Yılmaz, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Aydın ve Civarının Siyasi, Sosyal ve Kültürel Durumu, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 3 Cansu ŞİMŞEK, XIII. Yüzyılda Selçukluların Antalya ve Alanya Yöresindeki Siyasi ve Ticari Faaliyetleri, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 4 Semiha SARAÇ, İlhanlılar Döneminde Anadolu'da Yaşanan Askeri ve Siyasi Olaylar, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 5 Türkan GÖKÇE, Selçuklu Tarihi Boyunca Ortaya Çıkan Türkmen İsyanları, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 6 Seda EDİZ, Ortaçağ Anadolu'sunda İstanbul ile Afyonkarahisar Arasındaki Askeri Yol Güzergâhları, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2019, Isparta.
 • 7 Demir, Fatih, Ortaçağ Anadolusu’nda Denizli ile Konya Arasındaki Askeri Yol Güzergâhları (XII. Yüzyıl), Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2018, Isparta.
 • 8 Akdemirel, Sevgi Kübra, Selçuklu Vezirleri (Dustûru'l-Vüzerâ'ya Göre), Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2017, Isparta.
 • 9 Çeçen, Esra, Türkiye Selçuklu Devleti ve Dânişmendli Beyliği arasındaki askeri, siyasi ve sosyal ilişkiler (1092-1178), Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2017, Isparta.
 • 10 Durdu, Arslan, Sultan Melikşah'ın Fetih Siyaseti ve Türk Cihan Hakimiyeti Telakkisi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2016, Isparta.
 • 11 Kozcaz, Ümit, Denizli,Antalya ve Isparta Havalisindeki Haçlı Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2014, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bilinir, Sedat, Ortaçağ'da Halep ve Türkler (944-1117), Doktora Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2017, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pisidialı Gençler Tarihin Kapısını Aralıyor, The Project Took Place From,01/09/2012 to 01/12/2012 in Isparta/Uluborlu, Turkey, European Commission Youth in Action Programme.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırmaları Destekleme Programı, Isparta Uluborlu’nun Tarih Bilincinin Geliştirilmesi, Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, 20-09-2011/20-09-02012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Osmanlı Devleti Döneminde Irak ve Suriye Uleması
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Balkan Sempozyumu, (5-7 Ekim 2012)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Gelecek Geçmişi Tartışıyor, Ulusal Tarih Öğrenci Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Myriokephalon Savaşı Sempozyumu (19-20 Haziran 2014) Historical Geography of Isparta Region and Myriokephalon War Symposium (June 19-20, 2014)
 • 2 Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik,World Cafe, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03.04.2013.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bakır Abdullah, "1915 Olayları ve Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları Niçin Gündeme Getirilmektedir." Konulu Konferans. "1915 Olayları Nedir ve Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları Niçin Gündeme Getirilmektedir", adlı bildiri, 17.12.2008, Uluborlu/Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Myriokephalon Savaşı Sempozyumu (19-20 Haziran 2014) Historical Geography of Isparta Region and Myriokephalon War Symposium (June 19-20, 2014) SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı Isparta 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mahmut DEMİR, Türkiye Selçuklu Emiri Celâleddin Karatay ve Antalya Dârü’s-Sülehâsı, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2019, c. IX, Sy. 1, ss. 217-140.
 • 2 Memlûkler Döneminde Kilâbzîler ve Av Köpekleri
 • 3 Osmanlı Devleti’nde Yerel Yönetim Kültürü
 • 4 W. M. Ramsay, “Manuel’in Türklere Karşı Seferi, 1176”, çev. Arslan Durdu-Fatih Demir, Asia Minor Studies Dergisi, Temmuz 2018, c. 6, Sy. 12, ss. 329-337.
 • 5 Mirdâsî Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’ne Tâbi Hale Getirilmesi Sürecinde Bölgedeki Türkmen Faaliyetleri, Asia Minor Studies (İnter National Journal of Social Sciences ), ISSN2147-1673, Sayı 10. Temmuz, 2017
 • 6 XIV.-XV. Yüzyıl Kaynaklarında Pers ve İskit Kelimesinin Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015/Ağustos Sayı 35).
 • 7 Asya'da Beş Türk Eserine Göre Osmanlı-Kırgız İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2014/Nisan Sayı 31).
 • 8 Reşidüddin'in Asâr ve Ahyâsı Üzerinden İlhanlıların Zirai İmar Faaliyetlerine Bir Bakış, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2014.
 • 9 Osmanlı Arşiv Kaynakları İçerisinde Ahkâm Defterleri: Gelişim Seyri, Muhtevası Ve Önemi
 • 10 Ramazan Günay, Osmanlı Arşiv Kaynakları İçerisinde Ahkam Defterleri Gelişim Seyri Muhtevası ve Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2013/1 Sayı 17).
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 UNESCO Tarafından 2003 Yılında Yapılan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Kapsamında, Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın Tespiti Amacıyla Envanter Çalışması
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Jüri Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Bakır, Abdullah, "Tevârîh-i Âl-i Selçuk Olmadan Selçuklu Tarihi Yazılamaz", Yedi Kıta Dergisi, Sy. 112, Aralık, 2017, ss. 34-38.
 • 2 Uluborlu’da Bir Türklük Destanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Dünden Bugüne Uluborlum, 2008.
 • 3 Fatmacık Kan Kuuuus (Fatmacık İni), Dünden Bugüne Uluborlum, 2008.
 • 4 Ahi Şemseddin (Yedi Şehidler) Türbesi, Dünden Bugüne Uluborlum, 2007.
 • 5 Türk’ün Su Kültürüne Uluborlu’dan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri, Dünden Bugüne Uluborlum, 2007.
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Beylikleri
Anadolu Selçuklu Tarihi I.
Anadolu Selçuklu Tarihi II.
Büyük Selçuklu Tarihi
Çin ve Moğol Tarihi
Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi ve Medeniyeti
Orta Asya Türk Tarihine Giriş
Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları
Selçuklu Müeseseleri Tarihi
Selçuklu Müesseseleri Tarihi
Selçuklu Tarihi
Türk Kültür Tarihi
Türk Kültür Tarihine Giriş
Türk Tarih Metinleri
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!