Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Pınar GÖKTAŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110639
E-Posta pinargoktas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.6.2006
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) 21.10.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 5.8.2015
İLGİ ALANLARI
Liderlik İletişim Y Kuşağı İnsan Kaynakları Yönetimi Kariyer Yönetimi İş ve Performans Değerlendirme
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göktaş, P. (2010), "HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, İzmir. Tez danışmanı: Doç. Dr. Cenk ÖZLER
 • Doktora Tezi
 • 1 Göktaş, P. (2015), "SİYASİ LİDERLERDEN BEKLENEN LİDERLİK VE İLETİŞİM TARZLARI: Y KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Değirmenci, B. (2018), Y Kuşağının Yaşam Tarzının Kariyer Değerleri Üzerindeki Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 AL SHUBAKIE, Fıras Imad Ali (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Algısının Karşılaştırılması: Irak-Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 KAZAFEROĞLU, EROL (2017) Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
 • 4 TAHA, Mohammed Mahmood (2017), Irak Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerin Kariyer Değerleri Ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Alav, O. (2018), Türkiye’de Kurumsal Açık Erişim Arşiv Yönetişimi Üzerine Bir Araştırma ve Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Doktora Tezi, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BAKA Göller Bölgesinde Ön Kuluçka ve Kuluçka Alt Yapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi
 • 2 TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BİGG-Bireysel Genç Girişimci
 • 3 CCI-Coca Cola İçecek Geleceğe Dönüşüm
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler: Sürdürülebilir Küresel Rekabet" Yürütme Kurulu
 • 2 22. İnsan Kaynakları Zirvesi 2017 Decoding The New Age (DNA) Yönetim Yeni Çağın Kodları İle Yeniden Yazılıyor
 • 3 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar CIEP-2016 (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 4 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Kongresi ICSSER-2016 Sekreterya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Örgütsel Davranış Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Bronze Research Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Akademik Başarı Ödülü (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor”projesi kapsamında Girişimcilik)
 • 2 Akademik Katkı Ödülü (Isparta Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik dersi kapsamında)
 • 3 Akademik Katkı Ödülü (MAKÜ Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tarafından Girişimcilik dersi kapsamında)
 • 4 15. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 5 Akademik Teşvik Kapsamında Ödül
 • 6 14. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 7 Onur Belgesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • 2 MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Yıl: 2016 Özel Sayı
 • 5 SDÜ Vizyoner Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Girişimcilik Eğitimleri Koordinasyon Komisyon Üyesi
 • 2 Paydaşlar Kalite Ölçüm ve Değerlendirme Komisyonu
 • 3 Ücretli Öğretim Elemanı Seçim Komisyonu
 • 4 SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi- Yürütme Kurulu Üyesi
 • 5 Bilimsel Performans ve Endeksler İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 15. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • 2 14. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İş ve Meslek Danışmanı
VERDİĞİ DERSLER
Genel İşletme -I
Genel İşletme-II
Girişimcilik
İnsan Kaynakları Yönetimi I
İnsan Kaynakları Yönetimi II
İşletme
Organizasyon
Örgüt Teorisi
Yukarı çık