KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110639
E-Posta pinargoktas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9825-7933
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.06.2006
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) 21.10.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 05.08.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Liderlik,İletişim,Y Kuşağı,İnsan Kaynakları Yönetimi,Kariyer Yönetimi,İş ve Performans Değerlendirme,Girişimcilik,Girişimcilik Eğitimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Göktaş, P. (2019). Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı ATOG, Hiperlink Yayınları
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Göktaş, P. ve Tekin, Z. (2020). Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında SivilAnT içerisinde Gönüllülük Bağlamında Sosyal Girişimci Gençler: Türkiye'den Başarılı Örnekler, Nobel Akademik Yayıncılık:Ankara, 79-94.
 • 2 Tekin, Z. ve Göktaş, P. (2020), Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında SivilAnT içerisinde Gönüllülük Bağlamında Türkiye’deki Gençlerin İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları, Nobel Akademik Yayıncılık:Ankara, 95-112.
 • 3 Göktaş, P. ve Akgül, Y. (2019), Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption/The Investigation of Employer Adoption of Human Resource Information Systems at University Using TAM, IGI Global
 • 4 Göktaş, P. (2019), Girişimcilik Öyküleri içerisinde Hediye Un Fabrikası Girişimcilik Öyküsü, ATI Yayınları
 • 5 Göktaş, P. ve Bulgan, G. (2017), International Conference of Strategic Research in Social Science and Education Icosresse Full Texts Book-Digital Human Resources Management in Tourism Businesses
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göktaş, P. (2010), "HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, İzmir. Tez danışmanı: Doç. Dr. Cenk ÖZLER
 • Doktora Tezi
 • 1 Göktaş, P. (2015), "SİYASİ LİDERLERDEN BEKLENEN LİDERLİK VE İLETİŞİM TARZLARI: Y KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Parmaksız, S. (2020), Liderlikte Modern Yaklaşımlar Açısından Liderlik Temalı Sinema Filmlerinin Nitel Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Taşçı, H. (2019). Kağıtsız Hastanelerde Yeni Teknolojilerin Kabulünde Kişi Örgüt Uyumu- Bir Hastane Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 Değirmenci, B. (2018), Y Kuşağının Yaşam Tarzının Kariyer Değerleri Üzerindeki Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 4 AL SHUBAKIE, Fıras Imad Ali (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Algısının Karşılaştırılması: Irak-Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 5 KAZAFEROĞLU, EROL (2017) Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
 • 6 TAHA, Mohammed Mahmood (2017), Irak Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerin Kariyer Değerleri Ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Alav, O. (2018), Türkiye’de Kurumsal Açık Erişim Arşiv Yönetişimi Üzerine Bir Araştırma ve Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Doktora Tezi, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Career Guide and Mobile For Employees AB Project
 • 2 Entrepreneurship, Trade and Innovation Intermediaries in Universities and Impact on Regional Economy
 • 3 Youth@work Youth Entrepreneurship Conference
 • 4 Learning By Doing-Entrepreneurship Training Program- US Embassy
 • 5 Girişimciliğin Ortak Dili
 • 6 Uluslararası Down Make-Up ve Cilt Bakımı Mesleki Eğitim /İstihdam Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Durumları ile Üniversiteye Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
 • 2 BAKA Göller Bölgesinde Ön Kuluçka ve Kuluçka Alt Yapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesi
 • 3 TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BİGG-Bireysel Genç Girişimci
 • 4 CCI-Coca Cola İçecek Geleceğe Dönüşüm
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İK Zirvesi'19 Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları
 • 2 22. İnsan Kaynakları Zirvesi 2017 Decoding The New Age (DNA) Yönetim Yeni Çağın Kodları İle Yeniden Yazılıyor
 • 3 "2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler: Sürdürülebilir Küresel Rekabet" Yürütme Kurulu
 • 4 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Konferansı:Yeni Bölgesel Vizyonlar CIEP-2016 (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 5 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Kongresi ICSSER-2016 Sekreterya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 5. Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Çalıştayı- 10.01.2020
 • 2 3. Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Çalıştayı-11.01.2019
 • 3 4. Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Çalıştayı- 14.06.2019
 • 4 2. Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Çalıştayı-08.06.2018
 • 5 1. Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik (ATOG) Çalıştayı-05.01.2018
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Örgütsel Davranış Kongresi-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Düzenleme Kurulu
 • 2 Joyology Talks- Mutluluk Zirvesi
 • 3 Güney Kariyer Fuarı- GÜNKAF-2019 Düzenleme Kurulu
 • 4 Uni4Society Mentorluk
 • 5 27. İnsan Yönetimi Kongresi- PERYÖN
 • 6 Mesleki Yeterlilik Kurumu Değerlendirici, Karar Verici, İç Doğrulayıcı Semineri
 • 7 Isparta Gül Şehri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik girişimcilik eğitimi
 • 8 Action Coach Mentoring Training
 • 9 Tarçın Anaokulu Girişimcilik Eğitimi-İzmir
 • 10 6. Örgütsel Davranış Kongresi- Süleyman Demirel Üniversitesi Yürütme Kurulu Üyesi
 • 11 Isparta Gül Şehri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik girişimcilik eğitimi
 • 12 25. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 4TH INTERNATINAL EMI ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ
 • 2 Bronze Research Award
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 17. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 2 Akademik Başarı Ödülü (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor”projesi kapsamında Girişimcilik)
 • 3 Akademik Katkı Ödülü (Isparta Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik dersi kapsamında)
 • 4 Akademik Katkı Ödülü (MAKÜ Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tarafından Girişimcilik dersi kapsamında)
 • 5 16. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 6 15. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 7 14. Girişimcilik Günleri-ANSİAD Üniversite İşbirliği çerçevesinde bilimsel katkı ödülü
 • 8 Akademik Teşvik Kapsamında Ödül
 • 9 Onur Belgesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Beta Dergi
 • 2 Bucak İşletme Fakültesi Dergisi
 • 3 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • 4 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 6 MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 7 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Yıl: 2016 Özel Sayı
 • 9 SDÜ Vizyoner Dergisi
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Mukaddime Dergisi
 • 2 MESTEK
 • 3 CIEP
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Girişimcilik Eğitimleri Koordinasyon Komisyon Üyesi
 • 2 Kalite Kurulu Komisyon Üyesi
 • 3 Paydaşlar Kalite Ölçüm ve Değerlendirme Komisyonu
 • 4 Ücretli Öğretim Elemanı Seçim Komisyonu
 • 5 Üst Yönetici ve Birim Üst Düzey Yönetici Eğitim Koordinatörü
 • 6 Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörü
 • 7 Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi
 • 8 Fakülte Birim Kalite Komisyon Üyesi
 • 9 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Farabi Koordinatörü
 • 10 SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi- Yürütme Kurulu Üyesi
 • 11 Bilimsel Performans ve Endeksler İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurul Üyesi
 • 2 17. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • 3 16. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • 4 15. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • 5 14. Girişimcilik Günleri-ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ Üniversite İşbirliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İş ve Meslek Danışmanı
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Etkili İletişim ve Beden Dili
Genç İşsizlik ve İstihdam
Genel İşletme -I
Genel İşletme-II
Girişimcilik
Girişimcilik Eğitimi
İnovatif Girişimcilik
İnsan Kaynakları Yönetimi-1
İnsan Kaynakları Yönetimi-2
İşe Alma ve Görüşme Teknikleri
İşletme
Organizasyon
Örgüt Teorisi
Stratejik İKY
Uluslararası Girişimcilik
 
Bu İçeriği Paylaş!