KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110639
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-9825-7933
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 322
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER 05.06.2006
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.06.2006
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 21.10.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 05.08.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Liderlik,İletişim,Y Kuşağı,İnsan Kaynakları Yönetimi,Kariyer Yönetimi,İş ve Performans Değerlendirme,Girişimcilik,Girişimcilik Eğitimi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Metaverse Girişim Stüdyosu, Kalkınma Bakanlığı, GÖKTAŞ Pınar, ERYILMAZ İnan, ŞENGÖL Sultan Nilay, TÜRKER Gül Fatma, TERZİ Serdal, 05.10.2022 - 29.11.2023 (ULUSAL)
 • 2 Upscaling The Impact Of Digital Tourism on Social Entrepreneurship Through Youth Work, Avrupa Birliği, GÖKTAŞ Pınar, ŞENGÖL Sultan Nilay, 28.02.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, GÖKTAŞ PINAR, THE EFFECT OF THE PARTICIPATION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURS ON ENTREPRENEURIAL INTENT IN APPLIED ENTREPRENEURSHIP EDUCATION. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 10(2), , 1457-1478. Doi: 10.30798/makuiibf.1220355, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 CENGİZ MELİS, GÖKTAŞ PINAR, Yeni Nesilin Liderlik Öz Yeterliğine Göre Oyuncu Tiplerinin İncelenmesi. Premium e-Journal of Social Sciences Premium Sosyal, 7(36), , 1607-1621. Doi: 10.5281/zenodo.10258149, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 GÖKTAŞ PINAR, GÜLLÜ ÖZLEM, Metaverse Dünyasında Girişimciliğe Bakış. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches, 10(3), , 164-181. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÖKTAŞ PINAR, HASEKİOĞLU HAZAR, OYUNLAŞTIRMANIN İŞLETMELER ÜZERİNDE ETKİLERİ: TOY CARDS ÖRNEĞİ. Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 32(3), , 113-138. Doi: 10.35379/cusosbil.1303114, (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, GÖKTAŞ PINAR, Dijital Oyun Oynayanların Kişilik ve Değerleri: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Suleyman Demirel University Visionary Journal, 14(40), , 1348-1367. Doi: 10.21076/vizyoner.1219781, (2023), (TR DİZİN)
 • 6 GÖKTAŞ PINAR, ŞENGÖL SULTAN NİLAY, Batı Akdeniz Bölgesi'nin Yeşil Yönetim Perspektifinde Swot Analizi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) , 180-197. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 GÖKTAŞ PINAR, ÖZTÜRK FUNDA, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Vizyoner Dergisi, 13(36), , 1097-1116. (2022), (TR DİZİN)
 • 8 MERT GÖZDE, GÖKTAŞ PINAR, ORGANİZASYONLARDA ÖZ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. International Social Sciences Studies Journal, 6(54), , 215-226. Doi: 10.26449/sssj.2079., (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 GÖKTAŞ PINAR, PARMAKSIZ SALİM, BİR UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ÖRNEĞİ OLARAK AĞ VE TEKNOLOJİ ODAKLI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK PROJESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 275-289. Doi: 10.21076/vizyoner.499454, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 10 GÖKTAŞ PINAR, YILDIRIM GİZEM, KIRSAL BÖLGELERDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASINAYÖNELİK YEŞİL GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), , 284-294. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 11 GÖKTAŞ PINAR, BAYSAL HAVVANUR, TÜRKİYE’DE DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BULUT BİLİŞİM. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(4), , 1409-1424. (2018), (Diğer)
 • 12 GÖKTAŞ PINAR, KAZAFEROĞLU EROL, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), , 39-63. Doi: 10.30798/makuiibf.349660, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 13 GÖKTAŞ Pınar, DEĞİRMENCİ B., Y KUŞAĞININ YAŞAM TARZININ KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(32), , 525-556. (2018), (Diğer)
 • 14 GÖKTAŞ Pınar, TAHA M. M. , IRAK UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KARİYER DEĞERLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(30), , 104-137. (2018), (Diğer)
 • 15 GÖKTAŞ PINAR, KILIÇ CUMALİ, POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON THE ENTREPRENEURSHIP. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(28), , 3283-3393. (2018), (Diğer)
 • 16 GÖKTAŞ PINAR, ÇETİNCELİ KORAY, Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından YetenekYönetimi Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), , 720-733. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 17 GÖKTAŞ PINAR, ÖZLER CENK, HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU SÜRECİ UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), , 1013-1030. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 18 GÖKTAŞ PINAR, A Research On Evaluation Of Cultural Communication Differences For Refugee Students In Z Generation A Case Study of Gurkan Imam Hatıp High School. Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), , 32-38. Doi: 10.21644/tudead.4, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 19 GÖKTAŞ PINAR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), , 855-888. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 20 GÖKTAŞ PINAR, Y Kuşağının İletişim Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(11), , 32-50. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 21 GÖKTAŞ PINAR, Y KUŞAĞININ BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI POLITAINMENT ÖNERİSİ EĞLENCELİ SİYASET SİYASAL EĞLENCE. The Journal of International Social Research, 9(43), , 1863-1872. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 22 BULGAN G., GÖKTAŞ Pınar, Y Kuşağının Engelli Turistlere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi ısparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Vizvoner Dergisi, 7(15), , 83-95. (2016), (Diğer)
 • 23 GÖKTAŞ PINAR, Y Kuşağının İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Model Mutluluk Yönetimi. Akademik Bakış Dergisi , 560-572. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 24 GÖKTAŞ PINAR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, KUŞAKLARIN SİYASAL İLETİŞİM KÜLTÜR VE LİDERLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), , 7-33. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 25 BAYSAL HATİCE, GÖKTAŞ PINAR, Dede Korkut Hikâyelerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. International Journal of SocialSciences and Education Research, 1(2), , 536-552. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 26 GÖKTAŞ PINAR, Y Kuşağı Bakış Açısıyla Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), , 240-251. (2015), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Uluç Keçik Aynur, GÖKTAŞ PINAR, A REVIEW ON METAVERSE AND URBAN PLANNING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE URBAN E-PLANNING (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÖKTAŞ PINAR, ŞENGÖL SULTAN NİLAY, KILINÇ ZEHRA, Türkiye’nin İlk Metaverse Girişimcilik Maratonu Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma. INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÖKTAŞ Pınar, Özhanlı Sevim, Arslan Hasan Tunç, İklim Değişikliğinin COVID-19 Sonrası Sürdürülebilirlik Açısından Arıların Neslinin Tükenmesine Neden Olan Etkileri. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES FOR SUSTAINABILITY 2021 (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖKTAŞ Pınar, Aksu Berkay, ENDÜSTRİ 4.0 İLE BERABER BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAIN) TEKNOLOJİSİ, BITCOIN VE SANAL PARALARIN GELECEKTEKİ OLASI ETKİLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), , 279-293. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 GÖKTAŞ PINAR, KUŞAKLARIN KARİYER YAKLAŞIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), , 373-393. Doi: 10.9775/kauiibfd.2017.017, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 3 GÖKTAŞ PINAR, BULGAN GÜLAY, TURİZM SEKTÖRÜNDE ENGELLİLER İLE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Erciyes İletişim Dergisi, 4(3), , 36-56. Doi: 10.17680/akademia.24946, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 4 Bulgan Gülay, GÖKTAŞ Pınar, X Y ve Z Kuşağı Engellilerinin Turizme Erişebilirliğinin Karşılaştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 24-49. (2016), (Diğer)
 • 5 GÖKTAŞ PINAR, Sessiz Milyonların Sözcüsü Süleyman Demirel in Söylemlerinin Yüksek Düşük Bağlam İletişim Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), , 1055-1063. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖKTAŞ PINAR, MERT GÖZDE, HİBRİT ÖRGÜTLERDE DİNAMİK YETENEKLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNE KATKISI. 9. Örgütsel Davranış Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÖKTAŞ PINAR, YAĞCI TEVFİK, YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI(2023). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖKTAŞ PINAR, ÖZCAN AKDAĞ NESRİN, Yapay Zeka Yönetim ve Eğitim(2023). NOBEL YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÖKTAŞ PINAR, Yönetim ve Organizasyon Üzerine Literatürel Analiz ve Ölçekler(2022). Nobel Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÖKTAŞ PINAR, İYCİ ŞERİFE, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÖKTAŞ PINAR, KILIÇ CUMALİ, Örgütsel Strateji ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sektörel Uygulamalar(2022). Beta Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÖKTAŞ PINAR, ŞENGÖL SULTAN NİLAY, Bir Başka Yönetim Mümkün Mü?(2022). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 TEKİN ZELİHA, GÖKTAŞ PINAR, Küresel İklim Değişikliği (Yönetim ve Strateji Bağlamında)(2022). Paradigma Akademi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 8 GÖKTAŞ Pınar, YAPAY ZEKÂ: Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar(2021). Beta Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 GÖKTAŞ Pınar, Yeşil Yönetim(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 GÖKTAŞ Pınar, KRONİK İŞLETME HASTALIKLARI, NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇARELERİ(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 GÖKTAŞ PINAR, ÖZHANLI SEVİM, ARSLAN HASAN TUNÇ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN AKADEMİK ARAŞTIRMALAR - III(2021). Artikel Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 GÖKTAŞ PINAR, TEKİN ZELİHA, Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında SivilAnT(2020). Nobel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 TEKİN ZELİHA, GÖKTAŞ PINAR, Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında SivilAnT(2020). Nobel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 GÖKTAŞ PINAR, AKGÜL YAKUP, Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption(2019). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 GÖKTAŞ PINAR, Girişimcilik Öyküleri(2019). ATI Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 GÖKTAŞ PINAR, Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı ATOG(2019). Hiperyayın, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 17 GÖKTAŞ PINAR, BULGAN GÜLAY, Current Approaches on Business and Economics(2017). Strategic Research Academy, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Cengiz Melis , Dijital oyuncuların oyuncu tiplerine göre liderlik öz yeterliliği üzerine bir araştırma, Dijital oyuncuların oyuncu tiplerine göre liderlik öz yeterliliği üzerine bir araştırma, 14.06.2023. Yüksek Lisans
 • 2 Öztürk Funda , Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 11.01.2022. Yüksek Lisans
 • 3 Parmaksız Salim, Liderlikte Modern Yaklaşımlar Açısından Liderlik Temalı Sinema Filmlerinin Nitel Analizi, Bu tez çalışmasında du¨nya tarihine yön veren 10 liderin konu alındığı filmler modern yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmıştır. “Çöku¨ş (Der Untergang), Mandela: Özgu¨rlu¨ğe Giden Uzun Yol (Mandela: Long Walk to Freedom), Veda, Gandhi, Özgu¨rlu¨ğu¨n Bedeli (Michael Collins), Malcolm X, Özgu¨rlu¨k Yu¨ru¨yu¨şu¨ (Selma), Çağrı (The Message), Cesur Yu¨rek (Brave Heart) ve Lincoln” filmleri nitel analiz metodunun doku¨man analizi tekniğiyle incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ortaya konulan bulgular ile du¨nya tarihine yön veren 10 liderin filmleri liderlikte modern yaklaşımlar çerçevesinde ele alınarak somut bir şekilde örnek sahnelerle açıklanmıştır., 08.12.2020. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Davranış Bilimleri
Etkili İletişim ve Beden Dili
Girişimcilik
Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları
İnsan İlişkileri ve İletişim
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi I
İş Gücü Tedariki İşe Alma ve Yerleştirme
Kariyer ve Performans Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!