Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gizem SAYGILI
Adı Soyadı Doç. Dr. Gizem SAYGILI
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114562
E-Posta gizemsaygili@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.gizemsaygili.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 17.6.2002
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 22.6.2005
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 8.12.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Saygılı, G. (2011). İlkokuma Yazma Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu , Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, (Ed: Perkmen, S. & Tezci, E.) Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İşbirlikli Öğrenmenin Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Beceriler Erişi ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Sınıf Öğretmenliği Programı, İzmir
 • Doktora Tezi
 • 1 Öğretim Teknolojilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerine Üst Düzey Düşünme Becerilerine Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına ve Ders Başarısına Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Programı, İzmir
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 2229 – Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Fizik Öğretmenlerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi Çalıştayı”, Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. İskender AKKURT, 02.02.2014 / 08.02.2014, Eğirdir-Isparta
 • 2 TÜBİTAK 4005 – Toplum ve Bilim Programı kapsamında hazırlanan "Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi", Proje Yürütücüsü, Doç.Dr. Hüseyin KAYA 22.06.2013 / 01.07.2013, Denizli- Pamukkale
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Protokol ve Nezaket Kuralları Semineri, İl Emniyet Müdürşüğü,Isparta
 • 2 Kişisel Gelişim Semineri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur
 • 3 Aile Eğitimi, Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
 • 4 Hizmetiçi Eğitim, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 5 Eğiticilerin Eğitimi, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.gizemsaygili.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB)
 • 2 Hayatboyu Eğitim Gelişim Derneği (HEGEM)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Advances in Humanities
 • 2 International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
 • 3 International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi, Eğitimde Kuram ve Uygulama
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı, SDÜ Eğitim Fakültesi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Şiddetle Mücadele Vakfı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Eğitim Politiği
Avrupa Bütünleşmesinin Eğitim Boyutları
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Psikolojisi
Felsefe
Gelişim ve Öğrenme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Sosyoloji
Yukarı çık