KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Levent TÖK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta leventtok@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 01.08.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Levent Tök. Yenidoğan Konjonktivitleri. In: Uğur Dilmen, ed. Neonatoloji Cep Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2010: 151-2.
 • 2 Levent Tök. Prematür ve Matür Yenidoğanda Göz Gelişimi. In: Uğur Dilmen, ed: Neonatoloji Cep Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2010: 216.
 • 3 Levent Tök. Yenidoğanın Oftalmik Değerlendirilmesi. In: Uğur Dilmen, ed: Neonatoloji Cep Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2010: 253-4.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Aylin Hamalı Mısırlıoğlu, Fatma Gül Yılmaz Çınar , Levent Tök, Firdevs Örnek. Eksternal Dakriyosistorinostomide Cerrahi Skarın Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2010;17(1):37-40.
 • 2 Özkaya D., Tök Ö.Y., Tök L., Ekim M.M., Özkaya M.O., Bardak Y. “Gebelikteki göz içi basınç değişiklikleri” MN Oftalmoloji 17(2), 94-97 (2010).
 • 3 Levent Tök, Berrak Urgancıoğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Zon 1 Prematürite Retinopatisinde Tedavi Sonuçları Ve Prognoz. MN Oftalmoloji 2008;15(2):101-105.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gunes A, Demirci S, Tok L, Tok O, Demirci S, Kutluhan S. Is Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Change Related to Headache Lateralization in Migraine? Korean J Ophthalmol 2016 Apr;30(2):134-9.
 • 2 Daldal H, Tök ÖY, Şengeze N, Koyuncuoğlu HR, Tök L, Özkaya D, Bardak YK. “Multipl sklerozda retina sinir lifi tabakası kalınlığı” Türk Oftalmoloji Dergisi 41(1), 1-5 (2011)
 • 3 Nazım Şuvağ, Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Firdevs Örnek. Basit insizyonla soket restorasyonu. Dicle Med J 2010;37(1):OA48-50
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tok L, Tok OY, Argun TC, Yilmaz O, Gunes A, Unlu EN, Sezer S, Ibisoglu S, Argun M. Bilateral traumatic globe luxation with optic nerve transection. Case Rep Ophthalmol 2014 Dec 10;5(3):429-34.
 • 2 Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Züleyha Yalnız, Firdevs Örnek. Sistemik Hodgkin Hastalığında Bilateral Lakrimal Gland Tutulumu. Dicle Med J 2010;37(1):CR67-70
 • 3 Mustafa Muhterem Ekim, Dilek Özkaya, Levent Tök, Yavuz Bardak. Vitreoretinal Cerrahide Vitreus ve Membranların Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Boyalar. Ret-Vit 2010;18:Özel sayı:46-51.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gunes A, Yasar C, Tok L, Tok O. Two cases of anterior uveitis following laser eyebrow epilation. Cornea 2015;34(1):101-2.
 • 2 Gunes A, Tok L, Tok Ö, Seyrek L. The Youngest Patient with Bilateral Keratoconus Secondary to Chronic Persistent Eye Rubbing. Semin Ophthalmol 2015;30(5-6):454-6.
 • 3 Tok L, Tok OY, Argun M, Ciris IM, Baspinar S, Gunes A. Corneal limbal sebaceous adenoma. Cornea 2014 Apr;33(4):425-7.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Levent Tök, Özlem Yalçın Tök, Ömer Erdeve. Kardio-Fasio-Kutanöz Sendrom. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2008;5(4):799-801.
 • 2 Levent Tök, Özlem Yalçın Tök. Gebelikte Fizyolojik Ve Patolojik Oküler Değişiklikler. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2008;5(3):721-725.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Argun M., Tök L., Tök Ö., Daldal H., Bardak Y. "Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 295, Girne, 2011.
 • 2 Daldal H., Tök Ö., Tök L., Bardak Y. "Diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab tedavisinin santral makula kalınlığı ve santral retina duyarlılığı üzerine etkisi." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 517, Girne, 2011.
 • 3 Çakmak T., Tök Ö., Tök L., Daldal H., Bardak Y. "Yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyon sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 550, Girne, 2011.
 • 4 Tök L., Tök Ö., Kaval N., Bardak Y.K. "Prematüre retinopatisi iki yıllık takip sonuçlarımız." TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 596, Girne, 2011.
 • 5 Tök Ö.Y., Eraslan E., Özkaya D., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “65 yaş ve üstü penetran göz yaralanmalarında oküler travma skoru” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 88, Antalya, 2010.
 • 6 Tök L., Tök Ö.Y., Eraslan E., Özkaya D., Örnek F., Bardak Y. “Posterior segment (zon 3) penetran göz yaralanmalarında prognostik faktörler” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 222, Antalya, 2010.
 • 7 Oturak A.O., Tök Ö., Bardak Y., Tök L., Çakmak T. “Çağını aşan bir göz kitabı: Tezkiretül Kehhalin” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 244, Antalya, 2010.
 • 8 Oturak AO, Tök Ö., Bardak Y., Tök L., Daldal H. “Üst limbik keratokonjonktivite bağlı korneal neovaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumabın etkinliği” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 315, Antalya, 2010.
 • 9 Tök L., Tök Ö.Y., Bardak Y. “Benign izole orbital schwannom” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 332, Antalya, 2010.
 • 10 Özkaya D., Tök Ö.Y., Eraslan E., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “Penetran göz travmalarında final görme keskinliğini etkileyen faktörler” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 444, Antalya, 2010.
 • 11 Özkaya D., Tök Ö.Y., Eraslan E., Tök L., Örnek F., Bardak Y. “Çocukluk çağı penetran göz yaralanmaları” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 445, Antalya, 2010.
 • 12 Çakmak T., Tök Ö.Y., Burcu A., Tök L., Bardak Y. “Bilateral topikal anestezik kötüye kullanımı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 417, Antalya, 2010.
 • 13 Argun M., Tök Ö.Y., Kocaoğlu F.A., Tök L., Daldal H., Örnek F., Bardak Y. “Parsiyel nazolakrimal kanal tıkanıklığında bikanaliküler silikon entübasyon etkinliği” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 469, Antalya, 2010.
 • 14 Daldal H., Bardak Y., Tök Ö.Y., Tök L. “Prostat kanserinde kemoterapi sonrası gelişen bilateral santral retinal ven tıkanıklığı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 483-484, Antalya, 2010
 • 15 Daldal H., Tök Ö.Y., Oturak A.O., Tök L., Bardak Y. “Parkinson hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı” TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy 484, Antalya, 2010
 • 16 Zuhal Özen Tunay, Levent Tök. Prematüre Retinopatisinde Tedavi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 404.
 • 17 Zuhal Özen Tunay, Levent Tök. Doğum Ağırlığı 1500 Gram Üzerinde Olan Preterm Bebeklerde Prematüre Retinopatisi Gelişme Sıklığı. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 415.
 • 18 Levent Tök, Zuhal Özen Tunay. Prematüre Retinopatisinde Tedavi Yaklaşımımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 425.
 • 19 Levent Tök, Zuhal Özen Tunay. Prematüre Retinopatisinde Tarama Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 423.
 • 20 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Yalçın Tök, Seyhan Dikici, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Göz Kapağı Travmalarında Epidemiyolojik Değerlendirme. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 110.
 • 21 Seyhan Dikci, Özlem Yalçın Tök, Ayşe Burcu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Pseudoeksfoliasyona Bağlı Kataraktı Ve Sublukse Lensi Olan Hastalarda Cerrahi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 274.
 • 22 Emine Doğan, Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. İzole Orbital Nörofibroma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 346.
 • 23 Seyhan Dikici, Özlem Yalçın Tök, Deniz Somer, Fatma Gül Yılmaz Çınar, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Bir Olgu Nedeniyle Ossifiye Fibroma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 347.
 • 24 Emine Doğan, Özlem Yalçın Tök, Seyhan Dikici, Ayşe Burcu, Elif Betül Türkoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Travmatik Katarakt Ve Lens Subluksasyonu Birlikteliğinde Cerrahi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 356.
 • 25 Mustafa Kızıloğlu, Özlem Yalçın Tök, Uğur Acar, Ayşe Burcu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 356.
 • 26 Elif Betül Türkoğlu, Özlem Yalçın Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Levent Tök, Firdevs Örnek. Akut Sfenoid Sinüzite Bağlı Geçici Ptozis. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009, sy 369.
 • 27 Levent Tök, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Zuhal Özen Tunay, Berati Hasanreisoğlu. Zon 1 Prematürite Retinopatisinde Risk faktörleri Ve Prognoz. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sy 387.
 • 28 Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Ayşegül Koçak Altıntaş, Sunay Duman. CCC Esnasında Relaksasyon İnsizyonu Yapılan ve Yapılmayan Vakaların I0L Dislokasyonu ve AKK Gelişimi Yönünden İncelenmesi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000, sy 188.
 • 29 Levent Tök, Ayşegül Koçak Altıntaş, Remzi Kasım, Sunay Duman, Özlem Yalçın Tök. CCC Yapılan Vakalarda Çapın Postoperatif 6 Aylık Zamandaki Değişimi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2000, sy 188.
 • 30 Levent Tök, Ayşegül Koçak Altıntaş, Sunay Duman. Duane Retraksiyon Sendromunda Klinik Özellikler, Operasyon Endikasyonu Ve Sonuçları. TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1999, sy 72.
 • 31 Banu Şatana, Ilgaz Yalvaç, Levent Tök, Remzi Kasım, Sunay Duman. Ahmed Glokom Valvi Ve Molteno İmplant Klinik Sonuçları. TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1999, sy 128-129.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tök L., Yalçın Tök Ö. Clinical course and treatment in patients with topical anesthetic keratopathy. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 2 Tök L., Yalçın Tök Ö, Kaval N. Our results of screening and management in retinopathy of prematurity. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 3 Tök L., Yalçın Tök Ö. Visual improvement and patient comfort with Rose-K lenses. 16th Afro Asian Congress Of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, June 13-16, 2012
 • 4 M Nazıroğlu, S Doğan, D Ozkaya, M Kahya, L Tök.Protective role of melatonin on 2.45 GHz (wireless)-induced oxidative stress in lens of rats. Isparta-TURKEY, June 26-29, 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 4th international congress on cell membranes and oxidative stress: Cytosolic Ca2+ regulationIsparta-TURKEY,June 26, 2012
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Enine boyuna cerrahi ve infeksiyonlar: Göz cerrahi infeksiyonları, KLİMİK Yaz Okulu, 14-16 Haziran 2012, Kuşadası-Aydın
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!