KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Rasih YAZKAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2462119256
E-Posta rasihyazkan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.1999
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 PRATİK PNÖMOTORAKS. Yazkan R. Kongre Kitabevi.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yazkan R. Künt Toraks Travması. Ed. Balcı AE, Yüksel M. Çocuk Göğüs Cerrahisi. Akademisyen Yayınevi. 2018
 • 2 GÖĞÜS CERRAHİSİ KIRMIZI KİTAP. Editör: Yüksel M, Balcı AE. BENİGN AKCİĞER TÜMÖRLERİ BÖLÜMÜ, Yazkan R. 2015, İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi, S;359-368
 • 3 R.Yazkan, S.HanPlevranın Lenfatik Drenajı başlıklı bölüm Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Hastalıkları ve tedavisi adlı kitap’da DOI: 10.4328/JCAM.310
 • 4 R. Yazkan Journal of Clinical and Analytical Medicine, Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi adlı kitap’da Göğüs Cerrahisinde Travmatik Olmayan Aciller başlıklı bölüm DOI: 10.4328/JCAM. 345
 • 5 Yazkan R. Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar. Journal of Clinical and Analytical Medicine Kitap Serisi, Toraks Travmaları ve Tedavisi. 2010. 1:4;114-127
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazkan R, Karabağır B. Nonsurgical Treatment of Hyperhidrosis. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Hiperhidrozis Özel Sayısı.
 • 2 Yazkan R, Kaplan T, Han S. Clınıcal Anatomy Of Thoracıc Sympathetıc Chaın. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Hiperhidrozis Özel Sayısı.
 • 3 Kaplan T, Yazkan R, Han S. Prımary Medıastınal Germ Cell Tumors. Türkiye Klinikleri Mediastinal Hastalıklar Özel Sayısı.
 • 4 B. Özpolat, U. Er, S. Şimşek, R. Yazkan, M. Alper, E. YücelSupraklaviküler Bölge Lezyonlarının Cerrahi TedavisiKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 R.Yazkan.Erişkin İzole Göğüs Travmalarında Akciğer Kontüzyonu: 73 Olgunun Analizi.BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 3 (3); 9-15
 • 6 R.Yazkan, B.ÖzpolatGöğüs Travmaları: 132 Olgunun DeğerlendirilmesiBİDDER Tıp Bilimleri Dergisi, 2010, Cilt:2, Sayı:2,15-20
 • 7 R.Yazkan, İE. ÖzsoyŞanlıurfa ve çevresinde damdan düşme nedeniyle oluşan erişkin, izole, göğüs travmalarıAkademik Acil Tıp Dergisi 2010; 9: 155-7
 • 8 F.H.Atlı, M.K. Avşar, R.YazkanDelici Kardiyak YaralanmalarBİDDER Tıp Bilimleri Dergisi 2010; 2 (3): 17-21
 • 9 B. Özpolat, R. YazkanSpontan pnömotorakslı olgularda tedavi yaklaşımları: 12 yıllık deneyimKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008 :(1);1-5
 • 10 Özpolat B., Ayrancıoğlu K.,Yazkan, R. Akciğerin metastatik tümörlerinde cerrahi tedavi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;9(2):6-9
 • 11 E.Yıldırım, R.Yazkan, K.Dural, K.Koç, S.Han, Ü.SakıncıCombined Treatment For Pulmonary Aspergilloma Turkish Respiratory Journal August 2004 Vol.5 No.2
 • 12 K.Özışık, O.Okçu, K.Dural, E.Yıldırım, B. Koçer, R. Yazkan, Ü. SakıncıCorrection Of Steal Syndrome Of Native Arteriovenous Fistulas İn Hemodialysis Patients by “ Banding” TechniqueJournal of Ankara Medical School Vol: 25 No: 4 2003
 • 13 S. Han, E.Yıldırım, K. Dural, R.Yazkan, Ü.SakıncıBronşektazi Nedeniyle Opere Edilen Hastalardaki SonuçlarımızHeybeliada Tıp Bülteni Cilt:8 Sayı: 2 Mayıs 2002
 • 14 E. Yıldırım, K. Dural, S. Han, Neslihan G. Ulaşan, R. Yazkan, Ü. SakıncıMediastinal Masses: A Retrospective StudyJournal of Ankara Medical School Vol 23 No:4 2001
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turan B, Yazkan R. Clınıcal And Surgıcal Approach To Ectopıc Paratıroıd Glands. SDU Medical Faculty Journal
 • 2 Ercan S, Yazkan R, Kolcu G, Kolcu Başer Mİ, Gülle K, Koşar A. Bıblıometric Analysıs Of Medıcal Journal Of Süleyman Demirel Unıversıty In Last Decade. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg 2019:26(2):123-129 doi: 10.17343/sdutfd.560909
 • 3 Çamaş HE , Yazkan R , Başpınar Ş , Doğuç DK , Büyükbayram Hİ , Başal Ö. Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması. SDU Medical Faculty Journal
 • 4 Koçer B, Kaplan T, Günal N, Koçer BG, Akkaş Y, Yazkan R, Dural K, Kulaçoğlu S, Han S. Long term survıval of thymoma after R0-resectıon. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals
 • 5 Gündoğdu AG, Çamaş HE, Yazkan R. Blunt Thoracic Trauma. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg
 • 6 Gündoğdu AG, Yazkan FÖ, Yazkan R . Tracheal Injury. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg
 • 7 Kadir Çeviker, Semanur Özcan Özseven, Cennet Gülnihal Şeker, Monira Rahim, Şeyma Kılıçarslan, Rasih Yazkan. Biyolojik damarsal greft üretiminde hücresizleştirme metodları; güncel literatür derlemesi. SDÜ Tıp Dergisi (Accepted)
 • 8 Özpolat B, Yazkan R, Günal N, Dural K. A comparative analysis of giant and smaller hydatid cysts of lung treated surgically. Turk J Clin Lab 2017;8(4):184-190.
 • 9 Çeviker K, Şahinalp Ş, Yazkan R. Topographic Features of Extracorporeal Circulation Circuit Surface Observed by Atomic Force Microscopy; Coated or Non-coated? SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 10 Yazkan R.Malignant Pleural Effusion. Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2016;7(1):19-22.
 • 11 Tiryakioğlu AE, Özkan MN, Kayım S, Bağcı Ö, Çeviker K, Tatar B, Yazkan R, Erdemoğlu E. Kanser tanı ve tedavisinde DNA’ya yönelik güncel yaklaşımlar: telomeraz / tert. Journal of Engineering Sciences and Design, 20164(2), 125-131, DOI: 10.21923/jesd.04365
 • 12 Gülsar MG, Özdemir HN, Çeviker K, Bağcı Ö, Tatar B, Yazkan R, Erdemoğlu E. Tümorogenezde P53 Geni Ve Genetik Tedavi Yaklaşımları. Journal of Engineering Sciences and Design,2016, 4(2), 133-135,DOI: 10.21923/jesd.66232
 • 13 Çeviker K, Bağcı Ö, Yazkan R. Unknown aspects of well-known cardiovascular diseases: identification of novel miRNA genes. JCAM
 • 14 Kaplan T, Günal N, Gülbahar G, Karakurt Ö, Yazkan R, Koçer B, Han S, Yıldırım E, Sakıncı Ü. Analysis of Prognostic Factors in Patients Undergoing Curative Surgery for Esophageal Carcinoma. J Ann Eu Med 2015;3(1): 5-9
 • 15 Yazkan R, Çeviker K, Güblü M. The Azygos Lobe: An Unusual Anatomical Entity With Unusual Cases. J Ann Eu Med
 • 16 R.Yazkan, A.Akpınar. Could Recurrent Anxiety Be a New Surgical Indication For Patients With Spontaneous Pneumothorax? Journal of Clinical and Analytical Medicine
 • 17 R. Yazkan, G. Ergene, CM. Tulay, S. Gunes, S. Han. Comparison of chest computed tomography and chest X-Ray in the diagnosis of rib fractures in patients with blunt chest trauma.The Journal of Academic Emergency Medicine. JAEM 2012 doi:10.5152/jaem.2012.025
 • 18 R.Yazkan. Traumatic First Rib Fracture. Akademik Acil Tıp Dergisi.JAEM 2012; 11: 27-30
 • 19 R.Yazkan, S.Han. Journal of Clinical and Analytical Medicine.Nonkardiyak Göğüs Ağrılarının Multidisipliner Değerlendirilmesi.J Clin Anal Med 2012;3(3): 290-3
 • 20 R.Yazkan, S.Han, Ü.SakıncıIs total collapse a good sign for treatment process of spontaneous pneumothorax? Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.448J Clin Anal Med 2012;3(1):14-7
 • 21 R.Yazkan, B.ÖzpolatReekspansiyon Pulmoner Ödem: Nadir Ancak Hayatı Tehdit Eden Bir Klinik Antite Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.473 J Clin Anal Med 2012;3(2): 243-5
 • 22 R. Yazkan, İE. Özsoy, G. Ergene, M. AvcılarSağ akciğer ve karaciğer kubbe kist hidatiklerine tek seansta transtorasik yaklaşımJ Clin Anal Med 2011;2(3):7-10 DOI: 10.4328/JCAM.292
 • 23 R.Yazkan, S.HanPathophysiology, Clinical Evaluation and Treatment Options of Spontaneous Pneumothorax: A Review ArticleTüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3): 334-343
 • 24 Yazkan R. , Özsoy İE. Adult, Isolated Chest Injuries Caused by Falls From Roofs in and Around the City of Sanliurfa. The Journal of Academic Emergency Medicine 2010;9:155-157.
 • 25 S.Han, Ü.Sakıncı, K.Köse, R.YazkanThe Relationship Between Aluminum and Spontaneous Pneumothorax; Treatment, prognosis, follow-upİnteractive Cardiovascular and Thoracic Surgery Vol.3 No.1 March 2004
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazkan R, Çerçi SS, Çeviker K, Yıldız M. Is Positron Emission Tomography / Computed Tomography Useful for İnterpreting The Lung Cancer Subtype According To The Localization .Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. (Accepted for Publication)
 • 2 Aktas AR, Gozlek E, Yazkan R, Yilmaz O, Kayan M, Demirtas H, Cetin M, Unlu N, Kara M, Degirmenci B.Transthoracic biopsy of lung masses: Non technical factors affecting complication occurrence.Thorac Cancer. 2015 Mar;6(2):151-8. doi: 10.1111/1759-7714.12156.
 • 3 Çeviker K, Şahinalp Ş, Çiçek E, Demir D, Uysal D, Yazkan R, Akpınar A, Yavuz T. Quality of life in patients with chronic venous disease in Turkey: influence of different treatment modalities at 6-month follow-up.Qual Life Res. 2015 Nov 13. [Epub ahead of print]
 • 4 Yazkan R, Çeviker K. Acquired Surgical Diseases of Pulmonary Artery. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.
 • 5 Kaya V, Yazkan R, Yıldırım M, Doğuç DK, Süren D, Bozkurt KK, Yüksel Ö,Demirpence Ö, Şen CA, Yalçın AY. The Relation Of Radiation Induced Pulmonary Fibrosis With Stress And The Efficiency Of Antioxidant Treatment: An Experimental Study. Medical Science Monitor.
 • 6 R.Yazkan, B. Özpolat, G. Ergene. Iodopovidone Pleurodesis in The Treatment of Refractory Pleural Effusions. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. (Accepted for Publication)
 • 7 R.Yazkan, B.Özpolat, L.Duman, S.Bircan, K.K.Bozkurt, S.Güneş.Sıçanlarda İodopovidon Plörodezisin En Efektif Sonuç İçin Gereken Konsantrasyonunun Belirlenmesi.Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. (Accepted for Publication).
 • 8 Yazkan R., Oksay T., Özorak A., Döngel İ., Öztürk SA., Koşar A. Perkütan Nefrolitotomi: Spesifik ve İyatrojenik Toraks Komplikasyonlarının Bir Nedeni. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (Accepted for Publication).
 • 9 R.Yazkan, E. Yıldırım, K. Dural, N. Zengin, Ü. SakıncıMalign Plevral Efüzyonda Hızlı Plörodezis: Klinik Çalışma ve Literatür DerlemesiTurkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(3):410-416
 • 10 S.Han, R. Yazkan, B. Koçer, G. Gülbahar, S K. Köse, K. Dural, Ü. SakıncıAre serum aluminum levels a risk factor in the appearance ofspontaneous pneumothorax?Turkish Journal of Medical Sciences 2010;40(3);459-463
 • 11 B. Özpolat, O. Kaya, R.Yazkan, G. OsmanoğluDiaphragmatic Injuries: A Surgical Challenge. Report of Forty-one CasesThorac Cardiov Surg 2009 Sep;57(6):358-62
 • 12 B. Özpolat, A. Gözübüyük, B. Koçer, R. Yazkan, K. Dural, O. GençMeteorological Conditions Related to the Onset of Spontaneous PneumothoraxTohoku J. Exp. Med., 2009 Apr;217(4):329-34.
 • 13 E.Yıldırım, K.Dural, R.Yazkan, N.Zengin, D.Yıldırım, N.Günal, Ü.SakıncıRapid Pleurodesis in Symptomatic Malignant Pleural Effusion European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2005;27:19-22
 • 14 S.Han, E.Yıldırım, K.Dural, K.Özışık, R.Yazkan, Ü.SakıncıTransaxillary Approach in Thoracic Outlet Syndrome: The İmportance of Resection of The First-RibEuropean Journal of Cardio-thoracic Surgery Vol 24 No 3 September 2003
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yazkan R, Yazkan FÖ, Çamaş HE. Tracheostomy Cannula Aspiration. Medical Journal of Suleyman Demirel University
 • 2 Yücel Akkaş, Neslihan Gülay Peri, Aysu Hayriye Tezcan, Bülent Koçer, Tevfik Kaplan, Rasih Yazkan. TORASIK KAVITEYE GÖMÜLÜ BIÇAK: ILGINÇ BIR OLGU . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2016.
 • 3 Demirtaş H, Yazkan R, Kara M, Umul A, Şenol N, Çelik AO. Rare Primary Lesion of the Costa: Hydatid Cyst. Surgery: Current Research. doi.org/10.4172/2161-1076.1000262
 • 4 Akkas Y, Eryazgan MA, Kocer B, Yazkan R. Our Surgical Experience with Uniport Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in a Recurrent Spontaneous Pneumothorax: A Case Report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 Yavuz Savas Koca, Ibrahim Barut, İhsan Yildiz, and Rasih Yazkan.The Cause of Unexpected Acute Abdomen and Intra-Abdominal Hemorrhage in 24-Week Pregnant Woman: Bochdalek Hernia. Case Reports in Surgery Volume 2016 (2016), Article ID 6591714, 3 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/6591714
 • 6 Yazkan R, Çamaş HE. A Rare Clinical Entity: Diaphragmatic Hydatid Cyst. JCAM
 • 7 Yazkan R, Çeviker K, Bülbül M. A Case of Posterior Mediastinum Localızed Aberrant Thyroid Resected With Collar İncision. The Annals of Eurasian Medicine
 • 8 Yazkan R. Spontaneous Rib Fracture Improved Wıth Callus Followıng Acute Severe Cough In Pregnancy. AEMED 2015
 • 9 Yazkan R. Our Experiences with Chest Trauma Patients in Syrian Civil War. J Clin Anal Med.DOI: 10.4328/JCAM.2414
 • 10 Aynalı G., Yazkan R., Gönen İ., Döngel İ., Ünlü EN. Şiddetli Birkaç Öksürüğün Neden Olduğu Aritenoid Dislokasyonu ve Spontan Pnömomediastinum. Journal of Clinical and Analytical Medicine (Kabul Edildi).
 • 11 R. Yazkan, S. Güneş, M. Bülbül. Delayed Presentation of a Traumatic Diaphragmatic Perforation: 27 Years After Trauma. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.934
 • 12 İ. Döngel, EN. Ünlü, R. Yazkan. Scimitar syndrome: a rare cause of dyspnea and chest pain. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. (Kabul edildi)
 • 13 Özpolat B, GünalN, Yazkan R, DuralK. Intrapericardial Gossypiboma in an Elderly Patient.DOI: 10.4328/JCAM.2261
 • 14 Bozkurt KK, Çiriş İM, Eroğlu HE, Yazkan R, Aynali G, Köroğlu BK. Tracheal Adenoid Cystic Carcinoma Infiltration in Thyroid: A Diagnostic Pitfall in Aspiration Cytology. J Clin Anal Med DOI: 10.4328/JCAM.2287
 • 15 İ. Döngel, R. Yazkan, Ö. Yılmaz.Journal of Clinical and Analytical Medicine.Should surgery be necessary in late period of chronic fibrinous pleuritis?
 • 16 R.Yazkan, S.Güneş.Akciğer Amfizeminin Nadir Bir Sebebi: Nörofibromatozis.Journal of Clinical and Analytical Medicine DOİ: 10.4328/JCAM. 616 J Clin Anal Med 2012;3(4): 474-6
 • 17 R. Yazkan, Ö. Tomruk, NG Beceren. Cough Induced Rib Fracture: A Very Rare Case. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM. 668
 • 18 G. Ergene, R. Yazkan, İE. Özsoy.Asymptomatic Infected Giant Bullae.Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.730
 • 19 R.Yazkan. Pleurodesis: Which Agent? Journal of clinical and analytical medicine DOI: 10.4328/JCAM. 803
 • 20 R.Yazkan, G.Ergene, İE. ÖzsoyElektrik Çarpmasına Bağlı Hızlı Akciğer Parankim Hasarı: Göğüs Cerrahisinde nadir ve Acil Bir Olgu DOI: 10.4328/JCAM.318 Journal of Clinical and Analytical Medicine 2011:2;3
 • 21 R.Yazkan, B.Özpolat, H.Fırat Tracheocele; a case of rare clinical entityTüberküloz Toraks 2008;56,3: 315-318
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demirer M, Küpeli A, Baydar ÇL, Çeviker K, Yıldız A, Yazkan R, Aksoy KA. A ticking time bomb: Death caused by acute cardiac tamponade as a result of ruptured aberrant vascular tissue between the right atrium and left lung. Eur J Forensic Sci. 2016; 3(2): DOI: 10.5455/ejfs.198556
 • 2 Yazkan R, Çeviker K,Çamaş HE. Whatever will be, will be; Spontaneous Chest Wall Hematoma with Regular Use of Low-dose Acetylsalicylic Acid. Canadian Journal of Cardiology.
 • 3 Ceviker K, Demirer M, Kupeli A, Yildiz A, Yazkan R. Little thunder may be the first sign of a perfect storm; a case of postmortem diagnosed AEF and slitted esophagus. Annals of Vasucular Surgery DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2014.09.012
 • 4 Çeviker K, Yazkan R, Demirtas H. Deadly Portal Was Caught Red-handed; the CT Images Of the Source of Pulmonary Air Embolism. The American Journal of Forensic Medicine & Pathology
 • 5 Dongel İ., Yazkan R., Duman L., Özturk Ö., Kapucuoglu F.N. A case of huge inflammatory myofibroblastic tumor of pleura with concomitant nuchal fibroma. Annals of Thoracic Surgery (Accepted for publication).
 • 6 Yazkan R., Döngel İ., Çamaş HE., Peker TT. Traumatic Complete Avulsion of The Right Main Bronchus: An Emergency Life Threatening Clinical Entity And Its Management. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;21(2):550-552 doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7706.
 • 7 R.Yazkan, İM.Çiriş.Respiration.Pericardial cyst: A rare cause of progressive and chronic cough. Published online: September 29, 2011- 2012;83:159
 • 8 R.Yazkan, B.Özpolat, Ş.Şahinalp Diagnosis and Management of Posttraumatic Pulmonary PseudocystRespiratory Care April 2009 Vol 54 No 4
 • 9 B. Özpolat, R.Yazkan, D.Yılmazer, N. Koçak, E. Yücel Elastofibroma Dorsi: Report of a case with diagnostic featuresJournal of Ultrasound in Medicine 2008; 27: 287-291
 • 10 R. Yazkan, B.Özpolat, A.C. Düzgün, S.Doğan Posttraumatic Pneumopericardium and bilateral pneumothoraxThe Anatolian Journal of Cardiology 2008; 8: 177-8
 • 11 B. Özpolat, R. Yazkan, M.Aksoy, S. DoğanSpontaneous pectoral hematoma secondary to enoxaparin for the treatment of deep venous thrombosis The Anatolian Journal of Cardiology 2008;8:E-37-40
 • 12 S.Han, R.Yazkan, E.Çakıroğlu, Ü.SakıncıPrimary Pulmonary Haemangiopericytoma: A Very Rare CaseHeart Lung and Circulation 2005;xxx:1-3
 • 13 E.Yıldırım, S.Han, K.Dural, R.Yazkan, T.Kaplan, Ü.SakıncıGastrothoracic Wall Fistula Due To A Stab WoundJournal of Cardiovascular Surgery Vol.44 No. 2 April 2003
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yazkan R, Çeviker K, Aydın B, İlhan AA, Çiriş İM. Parathyroid Adenoma Located on Anterior Mediastinum. Turkish Journal of Clinics and Laboratory
 • 2 Döngel İ., Duman L., Yazkan R., Çamaş HE., Bülbül M. Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisinde Cerrahi Tedavi ve Sonrası. Respiratory Case Reports (Kabul edildi, basım aşamasında).
 • 3 R. Yazkan. Giant Schwannoma Originating From The Intercostal Nerve Tıp Araştırmaları Dergisi.
 • 4 İE. Özsoy, R.YazkanSpontan Hemopnömotoraks: Hayatı Tehdit Eden Nadir Bir Klinik AntiteAkademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2011; 2 (1): 17-20
 • 5 R.Yazkan, İE. ÖzsoyMıght Cannabıs Smokıng Contrıbute To Bullous Lung Dısease?The New Journal of Medicine 2010;27: 240-243
 • 6 R. Yazkan, A. Acar Non traumatic chylothorax: A rare complication of lung cancerJournal of Harran University Medical Faculty, cilt 6, sayı 2, 2009
 • 7 R. YazkanDelayed Stage Traumatic Hemothorax: A Case ReportJournal of Harran University Medical Faculty 2009;6(1):43-46
 • 8 B.Özpolat, R.YazkanEctopic Chest Tube İnsertion to Thoracic Wall Turkish Journal of Geriatrics 2007;10 (1): 40-42
 • 9 M.K. Erkuran,U.Kaya,F. Büyükcam,B.Şeliman,R.Yazkan,B.Akıncı,M.Kadifeci,B.Özpolat Yoğun Bir Acil Servisin Bir Günlük Hasta Profilinin DeğerlendirilmesiAkademik Acil Tıp Dergisi, Haziran 2007, Cilt 5, Sayı 2,
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirel TA, Yazkan R, Samsunlu Ö, Gürpınar SS.Künt toraks travması sonucu oluşan kostasernal eklem ayrılması olgusunun adli tıp ve bilirkişi yönünden değerlendirilmesi. 6. Tıp etiği ve tıp Hukuku Sempozyumu. 23-26 Eylül 2014 / Van.
 • 2 Demirel TA, Demirel Ç, Yazkan R. Klasik tıbbi muayene ve etik değerlerin önemi. 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu. 23-26 Eylül 2014 / Van
 • 3 Çeviker K, Demirer M, Yıldız K, Yazkan R. Desendan aort anevrizmasının nadir bir komplikasyonu: postmortem tanı konulan primer aorto-özofagus fistülü ve anevrizma rüptürü sonucu meydana gelen ani ölüm. 13. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya.
 • 4 Kaya V, Yazkan R, Yıldırım M, Doğuç DK, Süren D, Bozkurt KK, Yüksel Ö, Demirpence Ö, Şen CA, Yalçın AY. Radyasyona Bağlı Akciğer Fibrozisinin Oksidatif Stresle İlişkisi ve Antioksidan Tedavinin Etkinşiği:Deneysel Bir Çalışma. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23-27 Nisan 2014. Antalya Titanic Deluxe Otel.
 • 5 U. Lök, R. Yazkan, İE. Özsoy.Siz Olsaydınız…?; ‘Dört’ Kliniği Karşı karşıya Getiren ‘Bir’ Hasta: Olgu SunumuVI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6-9- Mayıs 2010, Antalya
 • 6 B. Özpolat, O. Kaya, R.Yazkan, G. Osmanoğlu Travmatik Diafragma YaralanmalarıTürk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. 5-9 Mayıs 2010, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul. .
 • 7 B.Özpolat, A. Gözübüyük, B.Koçer, R.Yazkan, K.Dural, O.GençSpontan Pnömotoraks Oluşumunun Meteorolojik Olaylarla İlişkisi5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası
 • 8 Demir ÖF., Yazkan R., Veral E., Şeliman B. Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı Gelişen Akut Koroner SendromIV Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8-11 Mayıs 2008 Su Sesi Otel, Belek, Antalya
 • 9 Erdem AB., Demir ÖF., Hocaoğlu N., Yazkan R. Olgu Sunumu:Salbutamole Bağlı gelişen diskinezi1st Eurasian Congres on Emergency Medicine 5-9 Nov-2008
 • 10 M.K. Erkuran,U.Kaya,F. Büyükcam,B.Şeliman,R.Yazkan,B.Akıncı,M.Kadifeci,B.Özpolat Yoğun Bir Acil Servisin Bir Günlük Hasta Profilinin Değerlendirilmesi3.Ulusal Acil Tıp Kongresi Haziran 2007
 • 11 B.Özpolat, M.Yıldız, M.Aksoy, B.Akıncı, M.Kadifeci, R.YazkanYara tedavisinde Topikal Bal uygulaması I.Ulusal Yara Bakım Kongresi 2006 Antalya
 • 12 S.Han, K.Dural, E.Yıldırım, M.Baldemir, R.Yazkan, Ü.SakıncıTorasik Outlet’li Hastalarda Cerrahi YaklaşımımızII. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003
 • 13 S. Han, K. Dural, E.Yıldırım,K.Koç, R.Yazkan, Ü.SakıncıBronşektazi Nedeniyle Cerrahi Uyguladığımız HastalarımızII. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003
 • 14 E. Yıldırım, K. Dural, S. Han, Neslihan G. Ulaşan, R. Yazkan, Ü. Sakıncı Mediastinal Kitleler, Retrospektif Bir Çalışma.Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yazkan R. Ventilasyon Kaçağının Önlenmesi Amacıyla Şişirilebilir Sıralı Balonlar İçeren Bir Rijit Bronkoskop Sistemi: Bir Patent Çalışması. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 25-28 Nisan 2019 Antalya.
 • 2 Rasih Yazkan, Kadir Çeviker, Hasan Ekrem Çamaş. Travmatik Sternum Fraktürüne Bağlı Akut Kalp ve Çoklu Organ Yetmezliği. 9. Göğüs Cerrahisi Kongresi 4-7 Mayıs 2017, Maritim Pine Beach, Belek, Antalya
 • 3 Rasih Yazkan, Dinçer Uysal, Hasan Ekrem Çamaş. Uzun Süre Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tedavisi Kullanımına Sebep Olan Dev Özofagus Duplikasyon Kisti. 9. Göğüs Cerrahisi Kongresi 4-7 Mayıs 2017, Maritim Pine Beach, Belek, Antalya
 • 4 Melis Gülsar, Hatice Nur Özdemir, Kadir Çeviker, Özkan Bağcı, Burak Tatar, Rasih Yazkan, Evrim Erdemoğlu, Taylan Oksay.TÜMOROGENEZDE p53 GENİ ve GENETİK TEDAVİ YAKLAŞIMALARI.GENETİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI 18 Şubat - 19 Şubat 2016 ISPARTA.
 • 5 Ali Efe Tiryakioğlu, Mustafa Nuri Özkan, Seda Kayım, Özkan Bağcı, Kadir Çeviker, Burak Tatar, Rasih Yazkan, Evrim Erdemoğlu.KANSER TANI ve TEDAVİSİNDE DNA’YA YÖNELİK GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, TELOMERAZ / TERT. GENETİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI 18 Şubat - 19 Şubat 2016. ISPARTA
 • 6 Koçer B, Kaplan T, Günal N, Koçer BG, Akkuş Y, Yazkan R, Dural K, Kulaçoğlu S, Han S. R0-Rezeksiyon Yapılan Timomalı Hastalarda Uzun Dönem Sağ Kalımın Retrospektif Analizi. TUSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016 Sheraton Çeşme Otel, İzmir.
 • 7 Öztürk Ö, Aktaş AR, Yazkan R, Solmaz FA. Bronkoplevral fistülün N-butyl-2-cyanoacrylate( GLUBRAN®2) ile bronkoskopi eşliğinde mikrokateter embolizasyonu. TUSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016 Sheraton Çeşme Otel, İzmir.
 • 8 Öztürk Ö, Songür N, Akkaya A, Kula Z, Döngel İ, Yazkan R. Endobronşiyal ultrason-transbronşiyal iğne aspirasyonu: 2010-2015 Dönemi. TÜSAD 37.Ulusal kongresi, 17-21/10/2015, Sheraton Ceşme Otel,İzmir
 • 9 Koca YS, Barut İ, Yazkan R, Yıldız İ. Gebe bir hastada beklenmeyen akut karın ve intrabdominal hemoraji nedeni; Bochdalec hernisi. 10 ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi, Antalya
 • 10 Yazkan R., Çamaş HE. Bilateral elastofibroma dorsi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, Susesi otel, Antalya.
 • 11 Yazkan R, Çamaş HE. Nadir bir klinik durum: İki olgu nedeniyle diyafragmatik kist hidatik. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23-26 Nisan 2015 Susesi otel, Antalya
 • 12 Bülbül M., Yazkan R., Bülbül T., Çamaş HE., Karaköse O. Transdiyafragmatik uzanım gösteren dev, nüks gastrointestinal stromal tümör.8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23-26 Nisan 2015 Susesi otel, Antalya
 • 13 Yazkan R., Çerçi SS., Çeviker K., Yıldız M.PET-BT Lokalizasyona Göre Akciğer Kanseri Alt Tipi Değerlendirmesinde Yararlı Mıdır?. 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel Antalya
 • 14 Kadir Ceviker, Rasih Yazkan, Hakan Demirtas. Pulmoner arter hava embolisi kaynağı olan yolun BT ile gösterilmesi; Ölümcül yol suç üstü yakalandı.8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23-26 Nisan 2015 Susesi otel Antalya
 • 15 Yazkan R, Tatar B, Yalçın Y, Bozkurt KK; Erdemoğlu E. Over kanseri komplet sitoredüksiyonunda aşılması gereken bariyer: Diyafragmatik stripping. 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi.
 • 16 Yazkan R, Çeviker K, Çamaş HE. Düzenli düşük doz asetil salisilik asit (ASA) kullanımı sırasında meydana gelen spontan göğüs duvarı hematomu.
 • 17 Bircan S., Bozkurt KK., Çaloğlu E., Akdeniz R., Bircan A., Yazkan R. Plevral efüzyonların sitopatolojik tanısında rutin yayma materyali ile hücre bloğu yönteminin karşılaştırılması. 5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 29-31 Mart 2013 The Marmara Otel, Antalya
 • 18 Döngel İ., Yazkan R., Çamaş HE., Aynali G., Arı H. İntraperikardiyal sol pnömonektomi uygulanan hastada açık kalp masajının etkinliği. 7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel, Antalya.
 • 19 Döngel İ., Ünlü EN., Yazkan R., Çamaş HE. Nadir bir olgu: scimitar (pala) sendromu.7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel, Antalya.
 • 20 Döngel İ., Yazkan R., Çamaş HE., Güneş S. Majör toraks travmasına bağlı bilateral (birinci, ikinci) kot fraktürü ve intratorasik ekstraplevral yerleşimli apikal hematom Birlikteliği. 7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel,Antalya.
 • 21 Döngel İ., Duman L., Yazkan R., Çamaş HE., Bülbül M. Geç bulgu veren bochdalek hernisi: nadir bir olgu. 7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel,Antalya.
 • 22 Döngel İ., Yazkan R., Yılmaz Ö. Bir yıllık kronik fibrinöz plöritte cerrahi yapılmalı mı?7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel,Antalya.
 • 23 Döngel İ., Duman L., Yazkan R., Çamaş HE., Ünlü EN., Çiriş İM. Mediyastinal dev matür kistik teratom olgusu. 7. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, 25-28 nisan 2013, kervansaray lara otel,Antalya.
 • 24 Döngel İ., Yazkan R., Duman L., Öztürk Ö., Kapucuoğlu FN. Plevradan köken alan bir hemitoraksı dolduran dev inflamatuar myofibroblastik tümör ve nuchal fibrom birlikteliği. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 25 Yazkan R., Taylan İ., Duran M. Cilt Altı Amfizemine Bağlı Yalancı Pnömotoraks. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 26 Yazkan R., Güneş S., Çamaş HE. Metastazektomi ve Lobektomi Uygulanan Bilateral Pulmoner Metastatik Leyomyosarkom Olgusu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 27 Yazkan R., Çamaş HE. Klinik, Lokalizasyon ve Radyolojik Görünüm Elastofibroma Dorsi Tanısı Koydurabilir Mi? 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 28 Yazkan R. Direk Akciğer Grafisinde İzlenen Nadir Bir Radyoopak Görünüm: Azygos Ven. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 29 Yazkan R., Çamaş HE. Kalp Pili Uygulamasına Sekonder Bilateral İyatrojenik Pnömotoraks. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 30 Aynali G., Yazkan R., Gönen İ., Döngel İ., Ünlü EN. Birkaç Öksürük, Aritenoid Dislokasyonu ve Spontan Pnömomediastinum. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 31 Yazkan R., Güneş S., Çamaş HE. Göğüs Ön Duvarı Yerleşimli Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 32 Yazkan R., Güneş S. Asemptomatik, Paraaortik ve Parakardiyak Timoma Olgusu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 33 Yazkan R. İnterkostal Sinirden Köken Alan Dev Schwannom. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 34 Yazkan R., Çamaş HE., Güneş S. Leyomyosarkom Metastazına Sekonder Ardışık Bilateral Spontan Pnömotoraks Olgusu. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 35 Yazkan R., Güneş S., Bülbül M. Geç Tespit Edilen Travmatik Diyafragma Perforasyonu: Travmadan 27 Yıl Sonra. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 36 Yazkan R., Çamaş HE.Öksürüğe Bağlı Ardışık Bilateral Kot Fraktürü. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 37 Yazkan R., Döngel İ., Çamaş HE., Peker TT. Sağ Ana Bronşun Travmatik Komplet Kopması: Hayatı Tehdit Eden Acil Bir Klinik Antite. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 38 Yazkan R., Oksay T., Özorak A., Döngel İ.,Öztürk SA., Koşar A. Perkütan Nefrolitotomi: Spesifik ve İyatrojenik Toraks Komplikasyonlarının Bir Sebebi. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Lara Otel,Antalya.
 • 39 Rasih Yazkan. Travmatik birinci kaburga kırıkları. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Sheraton Kongre Merkezi 6-10 Ekim 2012 Çeşme, İzmir.
 • 40 Rasih Yazkan, Abdullah Akpınar. Tekrarlama anksiyetesi spontan pnömotorakslı hastalar için yeni bir cerrahi endikasyon olabilir mi? TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Sheraton Kongre Merkezi 6-10 Ekim 2012 Çeşme, İzmir.
 • 41 Rasih Yazkan, Serdar Han. Nonkardiyak göğüs ağrılarının multidisipliner değerlendirilmesi. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Sheraton Kongre Merkezi 6-10 Ekim 2012 Çeşme, İzmir.
 • 42 İsa Döngel, Rasih Yazkan, Ömer Yılmaz, Sedat Güneş. Diyafragma eventrasyonunda cerrahinin önemi. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Sheraton Kongre Merkezi 6-10 Ekim 2012 Çeşme, İzmir.
 • 43 İsa Döngel, Rasih Yazkan, Ömer Yılmaz, Hasan Ekrem Camaş. Pulmoner travmanın nadir bir bulgusu: Psödokist. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Sheraton Kongre Merkezi 6-10 Ekim 2012 Çeşme, İzmir.
 • 44 Berkant Özpolat, Nesimi Günal, Rasih Yazkan, Koray Dural.İntraperikardiyal Gossipiboma. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. 11-15 Nisan 2012. Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya
 • 45 Rasih Yazkan, Berkant Özpolat, Gökhan Ergene.İodopovidon Plörodezis Refrakter Plevral Efüzyon Tedavisinde Etkili Midir. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi 10-13 Mayıs 2012 Mardan Palace Kongre Merkezi Antalya.
 • 46 Rasih Yazkan, Berkant Özpolat, Levent Duman, Sema Bircan, Kemal Kürşat Bozkurt, Sedat GüneşSıçanlarda İodopovidonun En Efektif Plörodez Yapıcı Konsantrasyonunun Belirlenmesi: Deneysel Çalışma. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi 10-13 Mayıs 2012 Mardan Palace Kongre Merkezi Antalya.
 • 47 Gökhan Ergene, Rasih Yazkan, İbrahim Ethem ÖzsoyAsemptomatik Enfekte Dev Bül, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
 • 48 Rasih Yazkan, Serdar Han, Ünal SakıncıTotal Kollaps Spontan Pnömotoraksın Tedavi Süreci İçin İyi Bir İşaret Midir? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya.
 • 49 Rasih Yazkan, Sedat Güneş, Mehmet Has, Münire Çakır Trakeoözofageal Fistülü Taklit Eden Yutkunma Güçlüğü. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya
 • 50 Rasih Yazkan, Gökhan Ergene, İbrahim Ethem ÖzsoyElektrik Çarpmasına Bağlı Hızlı Akciğer Parankim Hasarı: Göğüs Cerrahisinde Nadir ve Acil Bir Olgu. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya
 • 51 Rasih Yazkan Erişkin, İzole Göğüs Travmalarında Akciğer Kontüzyonu: 73 Olgunun Analizi. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya
 • 52 Rasih Yazkan, Sedat Güneş Akciğer Amfizeminin Nadir Bir Sebebi: Nörofibromatozis. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya
 • 53 Rasih Yazkan, İbrahim Ethem Özsoy, Gökhan Ergene, Mehmet AvcılarSağ Akciğer ve Karaciğer Kubbe Kist Hidatiklerine Tek Seansta Transtorasik Yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya
 • 54 Berkant Özpolat, Rasih Yazkan, Koray Dural.Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Dev ve Basit Akciğer Kist Hidatiklerinin Karşılaştırmalı Analizi. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Susesi otel, Antalya.
 • 55 Rasih Yazkan, Önder Tomruk, Nesrin Gökben Beceren, Sedat Güneş, Mücahit Kapçı. Öksürüğe bağlı kosta kırığı, VII ulusal acil tıp kongresi, 26-29 Mayıs 2011, Maxx Royal Otel, Antalya.
 • 56 İ.E. Özsoy, G. Ergene, R.YazkanKünt travmaya bağlı bilateral şilotoraks: Olgu sunumuTürkiye solunum araştırmaları derneği, 32. ulusal kongresi, 20-24 Ekim 2010, Gloria Golf Resort,Antalya.
 • 57 S. Han, R. Yazkan, B.Koçer, G. Gülbahar, K.Dural, Ü. Sakıncıİs Serum Alumınum Levels a Rısk Factor In The Appearance Of Spontaneous PneumothoraxTürk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi. 5-9 Mayıs 2010, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.
 • 58 İ.E.Özsoy, R. Yazkan, U.LökGeç dönem travmatik hemotoraks: Olgu sunumuVI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6-9- Mayıs 2010, Antalya
 • 59 İ.E. Özsoy, R.YazkanSpontan Hemopnömotoraks:Yaşamı Tehdit Eden Nadir Bir Klinik AntiteVI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6-9- Mayıs 2010, Antalya
 • 60 B.Özpolat, U.Er, S.Şimşek, R.Yazkan, M.Alper, E.YücelSupraklavikuler Bölge Lezyonlarının Cerrahi TedavisiIV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007-10-21
 • 61 B. Kayhan, S.Akbulut, S.Han, E.Özaslan, F.Topal, A.Polat, R.Yazkan,M.Küçükazman, A.Erten, N.Akyürek, E.Üner, Ü.Sakıncı, F.Çetin, T.Köseoğlu. Akalazya Vaka TakiplerimizThe Turkish Journal of Gastroenterology. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 31Ağustos-5 Eylül 2004
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E.Yıldırım, K.Dural, R.Yazkan, N.Zengin, D.Yıldırım, N.Günal, Ü.SakıncıRapid Pleurodesis in Symptomatic Malignant Pleural Effusion.3rd EACTS / ESTS Joint Meeting. Leipzig, Germany 12-15 September 2004
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 T.Oksay, A.Guzel,R. Yazkan,A.Özorak,A.Kosar.The role of costa-vertebral angle predıctıng the chest complıcatıons ın percutaneous nephrolıthotomy. 30th World Congress of Endourology and SWL 4-8- Eylül 2012, İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 SEMPTOMATİK MALİGN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA HIZLI PLEURODEZ YÖNTEMİ (Klinik Prospektif-Randomize Çalışma)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 DR HASAN EKREM ÇAMAŞ'IN: "AKUT AKCİĞER KONTÜZYONU OLUŞTURULAN RATLARDA KARNOSOL VE DEKSAMETAZONUN TEDAVİDE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" BAŞLIKLI TEZİ
 • 2 DR Sedat Güneş, "Bilateral İzole Akciğer Kontüzyonunda Vitamin C ve E' nin Etkinliğinin Araştırılması" başlıklı tezi
 • İkinci danışmanlığında, en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 DR Hasan Ekrem Çamaş: "AKUT AKCİĞER KONTÜZYONU OLUŞTURULAN RATLARDA KARNOSOL VE DEKSAMETAZONUN TEDAVİDE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 4564-TU1-16 No'lu "Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Karnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması:Deneysel Bir Çalışma" Konulu Tıpta Uzmanlık Tezi Projesinde Proje Yöneticisi olarak görev almak
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 2006K120860-5 No’lu “Sıçan Kardiyak İskemi/reperfüzyon Modelinde Miyokardiyal Hasarı Azaltmak İçin Yeni Bir İlaç Molekülü: Timokinon” konulu projede yardımcı araştırmacı olarak görev almak.
 • 2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Proğramı Teklif Çağrısı kapsamında “Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen) Projelerde yer alan, TR61/15/TRZMK/0028 Proje Başvuru Kodlu Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kliniği İle Sağlık Turizmine Yeni Bir Açılım” başlıklı projede görev almak.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 TORAKS TRAVMA SEMPOZYUMU, 01-HAZİRAN-2013, ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde Moleküler Yöntemler ve Mühendislik Uygulamaları Çalıştayı" Bilim kurulu üyeliği
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 VENTİLASYON KAÇAĞININ ÖNLENMESİ AMACIYLA ŞİŞİRİLEBİLİR SIRALI BALONLAR İÇEREN BİR RİJİT BRONKOSKOP SİSTEMİ
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Young Scientific Resesarcher Award of 2016
 • 2 ÖDÜL-"Single Stage Transthoracic Approach to the Right Lung and Liver Dome Hydatid Cysts" adlı makale Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) dergisi 2011 yılı en iyi makale ödülüne layık görülmüştür.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Respiratory Society (ERS)
 • 2 Isparta Onkoloji Grubu Derneği Üyeliği
 • 3 Türk Toraks Derneği Üyeliği
 • 4 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı 2016 - ...
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikler Dergileri 2015
 • 2 Journal of Clinical and Analytical Medicine Dergisinde 2015
 • 3 Journal of Clinical and Analytical Medicine Dergisinde 2014
 • 4 Journal of Clinical and Analytical Medicine Dergisinde 2013
 • 5 Journal of Clinical and Analytical Medicine Dergisinde 2011
 • 6 Journal of Clinical and Analytical Medicine Dergisinde 2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports
 • 2 Turkish Journal of Clinics and Laboratory
 • 3 Journal of Universal Surgery
 • 4 Journal of Universal Surgery
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Turkish Journal of Clinics and Laboratory
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 2019-....
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2016 - 2019
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2011 - ....
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ
 • 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELİĞİ
 • 3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PATENT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU ÜYELİĞİ
 • 2 SDÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELİĞİ
 • 3 SDÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
 • 4 SDÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ
 • 5 SDÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM BECERİLERİ KURULU ÜYELİĞİ
 • 6 SDÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • 7 SDÜ TIP FAKÜLTESİ SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Çamaş HE , Yazkan R , Başpınar Ş , Doğuç DK , Büyükbayram Hİ , Başal Ö. Akut Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Carnosol ve Deksametazonun Tedavide Etkinliğinin Karşılaştırılması. SDU Medical Faculty Journal
 • 2 Yazkan R., Özpolat B., Duman L., Bircan S., Bozkurt KK., Güneş S.Identification of the concentration of iodopovidone pleurodesis in rats for the maximal effectiveness. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;21(3):737-742 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7696
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer absesi
Akciğer kanserini cerrahi tedavisi, tanı, evreleme, metastaz yolları
Akciğer kist hidatiği
Bronşektazi
Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri
Göğüs cerrahisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi
Özofagus tümörleri
ÖZOFAGUSUN MALİGN TÜMÖRLERİ
PNÖMOTORAKS VE CERRAHİ TEDAVİSİ
PNÖMOTORAKS VE CERRAHİ TEDAVİSİ
Soliter pulmoner nodüller
Toraks travmaları
TORAKSIN CERRAHİ ANATOMİSİ
Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları
 
Bu İçeriği Paylaş!