KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Rasih YAZKAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon 2462119256
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7369-6710
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 YAZKAN RASİH, ŞENGEZE NİHAT, ZİHNİ İSMAİL, Erdoğan Mehmet, ŞENOL NİLGÜN, Ergin Osman, İBRİŞİM ERDOĞAN, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE COVİD-19 YÖNETİMİ: BİR PANDEMİNİN BİRİNCİ YIL KRONOLOJİSİ. Med J SDU Doi: 10.17343/sdutfd.901728, (2022), (TR DİZİN)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 YAZKAN Rasih, Akın SE, Çamaş HE, Uysal BA, Kıratlı MT, Döngel İ, Yazkan R. Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda CHA2DS2-VASc Skoru Kullanılarak Atriyal Fibrilasyon Risk Tahmini. 24-27 Ekim 2021. 11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya. 11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 
Bu İçeriği Paylaş!