KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon 2462110307
E-Posta haticetoksoz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0459-3152
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) 06.08.2004
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM FELSEFESİ (DR) 07.10.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İslam Felsefesi, Türk-İslâm Düşüncesi, Osmanlı Düşüncesi, Ahlâk Felsefesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. Toksöz, “ Osmanlı’nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. V, Sayı XIII, Yıl 2007 İstanbul, s. 123-154.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 H. Toksöz, “Kemal Sözen, Levkerî’de Tanrı Tasavvuru”, (Kitap Tanıtımı), M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 33, Yıl 2007/2, İstanbul 2008, s. 247-251.
 • 2 H. Toksöz, “Metafizik Toplantıları IV: İslâm Düşüncesinde Nedensellik”, (Toplantı Tanıtımı), M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Yıl 2007/1, İstanbul 2008, s. 262-269.
 • 3 H. Toksöz, “Muhittin Macit, İbn Sînâ’da Doğa Felsefesi ve Meşşâî Gelenekteki Yeri”, (Kitap Tanıtımı), M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Yıl 2006/1, İstanbul 2007, s. 219-223.
 • 4 H. Toksöz, “Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî”, (Kitap Tanıtımı), Değerler Eğitimi Dergisi, C. IV, Sayı XI, Yıl 2006 İstanbul, s. 187-191.
 • 5 H. Toksöz, “Medeniyetler Buluşması”, (Sempozyum Tanıtımı), Değerler Eğitimi Dergisi, C. IV, Sayı XII, Yıl 2006 İstanbul, s. 157-163.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 H. Toksöz, İbn Sina’ya Göre Tanrı’nın Bilgisi Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2004.
 • Doktora Tezi
 • 1 H. Toksöz, İbn Sînâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye Diyanet Vakfı İSAM'ın düzenlemiş olduğu Misafir Araştırmacı programı'nda "İslâm Düşüncesinde İsbât-ı Vâcib Problemi: Celâleddîn ed-Devvânî'nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı" başlıklı proje, 2014.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu"nda düzenleme kurulu üyeliği, Isparta 2012.
 • 2 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 12-14 Mayıs 2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, (19.06.2015, devam ediyor)
VERDİĞİ DERSLER
Bilim Felsefesi (Sosyoloji Bölümü)
İbn Rüşd'de Metafizik Düşünce
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi ( II. Öğr. 2/C)
İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi (2/C)
İslâm Ahlâk Felsefesi (4/C)
İslâm Ahlâk Felsefesi (4/C, II. Öğr.)
İslâm Ahlak Felsefesi (4/D)
İslam Düşüncesinde Bilgi Problemi (Y.L.)
İslâm Felsefesi Tarihi I (3/D)
İslam Felsefesi Tarihi II (3/A)
İslâm Felsefesi Tarihi II (3/B)
İslam Felsefesi Tarihi II (II. Öğretim, 3/A)
İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar (Y.L.)
İslam Felsefesinde Metafizik Şerhleri (Dok.)
İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler (Y. Lisans)
İslam Felsefesinde Teleolojik Düşünce (Dok.)
İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri (Y. Lisans)
Mantık III
Osmanlı Düşüncesi (Dok.)
Toplum Felsefesi
Türk Düşünce Tarihi (Felsefe Bölümü)
Türkiye'de Felsefe Tarihi Çalışmaları
Zihin Felsefesi (Felsefe Bölümü)
 
Bu İçeriği Paylaş!