KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Simge VAROL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462111990
E-Posta simgevarol@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1905-9454
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 26.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.11.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji, Tıbbi Jeoloji, Yeraltısuyu Kirliliği,yeraltısuyu kalitesi
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ercan Varol, Simge Varol, Ayşen Davraz. "The Association Between Excess Fluoride Intake From Drinking Water And Hypertension" Uluslararası Su ve Çevre Kongresi 20-22 Mart 2018, Bursa
 • 2 Ercan Varol, Simge Varol, Ayşen Davraz "The Association Between Excess Drinking Water Fluoride Exposure And Coronary Heart Dısease" 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 07th-11th May 2018, Antalya
 • 3 Simge Varol, Ayşen Davraz, Fatma Aksever, Şehnaz Şener, Erhan Şener, Bülent Kırkan, Ahmet Tokgözlü "Determination Of The Origin And Recharge Process Of Water Resources In Salda Lake Basin By Using The Stable Water Isotopes, Tritium And Radiocarbon (Burdur/Turkey)" 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 07th-11th May 2018, Antalya
 • 4 Simge Varol, İlknur Köse "Yazır Gölü Sulak Alan Havzasında (Çavdır/BURDUR) Yeraltısuyunun Sürdürülebilir Yönetiminde Bütçe Bileşenlerinin Rolü Ve Su Dengesi" Uluslararası Su ve Çevre Kongresi 20-22 Mart 2018, Bursa
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şarkikaraağaç Ovasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP Projesi no:01038-YL-05 , 105 s
 • Doktora Tezi
 • 1 Tefenni (Burdur)Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi,2011. SDU-BAP 1805-D-09,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,269 sayfa, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SÜTÇÜLER ISPARTA İLÇESİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ KALİTESİ VE KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ VE TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, SDÜ BAP PROJE NO: FYL-2018-6754
 • 2 SALDA GÖLÜ SULAK ALANI HİDROJEOLOJİSİ, HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İZLENMESİ VE KİRLİLİK DURUMUNUN TESPİTİ ,TÜBİTAK ÇAYDAG, 114 Y 084
 • 3 KORKUTELİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ, SDÜ BAP PROJE NO: 4720-YL1-16
 • 4 Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) sulak Alan Havzasının Hidrojeoloji Ve Hidrojeokimyasal İncelemesi SDÜ BAP PROJE NO: 4455-YL1-15
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yürütücü:AKSEVER FATMA,Araştırmacı:DAVRAZ AYŞEN,Araştırmacı:VAROL SİMGE, Sandıklı ve Şuhut (Afyonkarahisar) Havzalarında Karstik Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Su Yönetimi, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 116Y389
 • 2 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, TÜBİTAK KAMAG-1007 Proje No:112G021
 • 3 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması: Eğirdir Gölü Modeli. TÜBİTAK 1001 Proje No: 108Y258 (2009-2011 bursiyer)
 • 4 Tefenni (Burdur) Ovası Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi (1805-D-09)
 • 5 Şarkikaraağaç Ovasının (Isparta) Hidrojeoloji İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, BAP Projesi no:01038-YL-05 , 105 s.(Araştırmacı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesi İzleme hizmet içi eğitim programı" 6-9 Mayıs 2013 Isparta
 • 2 “Yeraltı Suyu Sistemlerinde İzleme Çalıştayı”, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 14-15/06/2013, Ankara.
 • 3 Türkiye'de Su Yönetimi ve Göller Bölgesi Paneli,SDÜ,30 Mart 2012, Isparta
 • 4 "Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 15-17 Eylül 2005, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 HİDRODER (Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği)
 • 2 Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli: Sorunlar Çözümler
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018
 • 2 Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 • 3 Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 • 4 Mühendislik ve Tasarım Dergisi
 • 5 Journal of Geosciences and Environment Protection
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Environmental Geochemistry and Health (EGAH-D-17-00417), 2018
 • 2 Environmental Impact Assessment Review (EIR 2018-21), 2018
 • 3 Science of the Total Environment (STOTEN-D-18-00497), 2018
 • 4 Desalination and Water Treatment (TDWT-2018-0010), 2018
 • 5 Science of the Total Environment (STOTEN-D-17-09932R1), 2018
 • 6 Science of the Total Environment (STOTEN-D-18-02008), 2018
 • 7 Science of the Total Environment
 • 8 HYDROGEOLOGY JOURNAL
 • 9 Environment, Development and Sustainability
 • 10 Environmental Earth Sciences
 • 11 Environmental Monitoring and Assessment
 • 12 Environmental Monitoring and Assessment
 • 13 Environmental Monitoring and Assessment
 • 14 Environmental Monitoring and Assessment
 • 15 Desalination and Water Treatment
 • 16 Science of the Total Environment (STOTEN-D-17-09932), 2017
 • 17 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01339
 • 18 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-15-02284
 • 19 Environmental Earth Sciences,ENGE-D-15-00385
 • 20 Groundwater Monitoring & Remediation, GWMR20150502-0032
 • 21 Applied Water Science, AWSC-D-15-00110
 • 22 Applied Water Science, AWSC-D-15-00173
 • 23 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-15-00147
 • 24 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-15-00385
 • 25 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-15-00769
 • 26 Environmental Science and Pollution Research, ESPR-D-15-00801
 • 27 Journal of African Earth Sciences, AES3174
 • 28 Arabian Journal of Geosciences, AJGS-D-14-01535
 • 29 Environmental Geochemistry and Health, EGAH-D-14-00053
 • 30 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00080
 • 31 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00422
 • 32 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-00764R1
 • 33 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02461
 • 34 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02533
 • 35 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02686
 • 36 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02920
 • 37 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-02964
 • 38 Environmental Monitoring and Assessment, EMAS-D-14-03079
 • 39 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01339
 • 40 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01687R1
 • 41 Environmental Earth Sciences, ENGE-D-14-01745
 • 42 Environmental Monitoring and Assessment,EMAS-D-13-02872
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Su Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Rektörlük “Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı ve Su Politikaları” Rapor Çalışma Grubu Komisyonu Üyeliği
 • 2 Su Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
HİDROJEOLOJİDE KAVRAMSAL MODEL
İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
SU KAYNAKLARINDA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
SU KİMYASI VE TIBBİ JEOLOJİ
SULAK ALAN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
SULAK ALANLAR HİDROJEOLOJİSİ
Türkiye Hidrografyası
Türkiye Hidroğrafyası
YERALTISUYUNU KORUMA VE KULLANIM MEVZUATLARI
 
Bu İçeriği Paylaş!