KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Simge VAROL
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462111990
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1905-9454
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 19
Alıntı Sayısı: 1258
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 26.09.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 16.11.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hidrojeoloji, Tıbbi Jeoloji, Yeraltısuyu Kirliliği,yeraltısuyu kalitesi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Patel Khageshwar Singh, Pandey Piyush Kant, Martín-Ramos Pablo, Corns Warren T., VAROL Simge, Bhattacharya Prosun, Zhu Yanbei, A review on arsenic in the environment: contamination, mobility, sources, and exposure. Royal Society of Chemistry (RSC), 13(13), , 8803-8821. Doi: 10.1039/d3ra00789h, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Patel Khageshwar Singh, Pandey Piyush Kant, Martín-Ramos Pablo, Corns Warren T., VAROL Simge, Bhattacharya Prosun, Zhu Yanbei, A review on arsenic in the environment: bio-accumulation, remediation, and disposal. RSC Advances, 13(22), , 14914-14929. Doi: 10.1039/d3ra02018e, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 VAROL SİMGE, ULUSOY MEHMET, KARACAÖREN BARAJ GÖLLERİ VE ÇEVRESİ İÇİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YÖNTEMİ İLE KURAKLIK SINIFLAMASI VE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 11(3), , 1142-1153. Doi: 10.21923/jesd.1291016, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 VAROL Simge, Pandey Piyush Kant, Agarwal Chandresh, Sahu Bharat Lal, Sharma Sanjay Kumar, Wysocka Irena, YURDAKUL Sema, Varol Simge, Martín-Ramos Pablo, Characterization, variations, fluxes, and sources of contaminants in coal mine water of Korba basin, Chhattisgarh, India. Environmental Quality Management , 0-0. Doi: 10.1002/tqem.22126, (2023), (Diğer)
 • 5 DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Hydrogeochemical Investigation of Water Resources in the Aksu Stream Basin (Tefenni-Burdur). Afyon Kocatepe Universitesi Fen Ve Muhendislik Bilimleri Dergisi Doi: 10.35414/akufemubid.1036061, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 DAVRAZ AYŞEN, NALBANTÇILAR MAHMUT TAHİR, VAROL SİMGE, ÖNDEN İSMAİL, Hydrogeochemistry and reservoir characterization of the Konya geothermal fields, Central Anatolia/Turkey. Elsevier BV, 82(2), , 125867-0. Doi: 10.1016/j.chemer.2022.125867, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Evaluation of Irrigation Water Quality using GIS-based analytic hierarchy process (AHP) in Kızılırmak Delta (Turkey). Springer Science and Business Media LLC, 15(678), , 1-19. Doi: 10.1007/s12517-022-10003-x, (2022), (Diğer)
 • 8 ŞENER ERHAN, ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, Appraisal of groundwater quality with WQI and human health risk assessment in Karamık wetland and surroundings (Afyonkarahisar/Turkey). Springer Science and Business Media LLC , 1-25. Doi: 10.1007/s10653-022-01282-0, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 VAROL Simge, Davraz Ayşen, Şener Şehnaz, Aksever Fatma, ŞENER Erhan, Kırkan Bülent, Tokgözlü Ahmet, Assessment of groundwater quality and usability of Salda Lake Basin (Burdur/Turkey) and health risk related to arsenic pollution. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 19(1), , 681-706. Doi: 10.1007/s40201-021-00638-5, (2021), (SCI)
 • 10 Şener Şehnaz, VAROL Simge, ŞENER Erhan, Evaluation of sustainable groundwater utilization using index methods (WQI and IWQI), multivariate analysis, and GIS: the case of Akşehir District (Konya/Turkey). Environmental Science and Pollution Research Doi: 10.1007/s11356-021-14106-y, (2021), (SCI)
 • 11 VAROL Simge, Potential health risk assessment related to arsenic pollution and hydrogeochemistry of groundwaters in Akşehir and surroundings (Konya/Turkey). Journal of Water and Health, 19(1), , 97-107. Doi: 10.2166/WH.2020.107, (2021), (SCI-Expanded)
 • 12 Sehnaz Sener, Sener Erhan, Davraz Aysen, VAROL Simge, Hydrogeological and hydrochemical investigation in the Burdur Saline Lake Basin, southwest Turkey. GEOCHEMISTRY Doi: 10.1016/j.chemer.2019.125592, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Assessment of regional discharge and spring type using hydrograph and Maillet analyses in Kumalar Mountain region, Afyonkarahisar, Turkey. Arabian Journal of Geosciences Doi: 10.1007/s12517-021-08736-2, (2021), (SCI-Expanded)
 • 14 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Assessment of groundwater quality and human health risk related to arsenic using index methods and GIS: A case of Şuhut Plain (Afyonkarahisar/Turkey). Environmental Research Doi: 10.1016/j.envres.2021.111623, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 Sobhanifard S., Sarikhani Ramin, Ghassemi Dehnavi A., Shamloui H.R., VAROL SİMGE, Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran.. Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology, 14(2), (2021), (Diğer)
 • 16 ŞENER ŞEHNAZ, VAROL SİMGE, ŞENER ERHAN, Akşehir (Konya) Ovası Yeraltısuyu Kalitesi ve Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Doi: 10.17216/limnofish.871731, (2021), (TR DİZİN)
 • 17 Şener Şehnaz, ŞENER Erhan, VAROL Simge, Hydro-chemical and microbiological pollution assessment of irrigation water in Kızılırmak Delta (Turkey). Environmental Pollution Doi: 10.1016/j.envpol.2020.115214, (2020), (SCI-Expanded)
 • 18 VAROL Simge, Kirkan Bülent, Davraz Ayşen, Aksever Fatma, Şener Şehnaz, ŞENER Erhan, Tokgözlü Ahmet, Determination of the origin and recharge process of water resources in Salda Lake Basin by using the environmental, tritium and radiocarbon isotopes (Burdur/Turkey). Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 57-70. Doi: 10.19111/bulletinofmre.604352, (2020), (SCI-Expanded)
 • 19 VAROL Simge, Kirkan Bülent, Davraz Ayşen, Şener Şehnaz, Aksever Fatma, ŞENER Erhan, Tokgözlü Ahmet, Determining the lake protected zones using gis-based drastic model to groundwater vulnerability in salda lake basin (Burdur/Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 29(5), , 747-763. Doi: 10.3906/yer-1907-27, (2020), (SCI-Expanded)
 • 20 VAROL SİMGE, KÖSE İLKNUR, Investigation of Seasonal Changes of the Hydrogeochemical Properties and Water Quality of Water Resources within the Yazır Lake Basin (Çavdır / BURDUR). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6(3), , 201-214. Doi: 10.17216/LimnoFish-705947, (2020), (TR DİZİN)
 • 21 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, KAŞ (ANTALYA) KIYI BÖLGESİNİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK DEĞERLENDİRMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), , 753-765. Doi: 10.21923/jesd.723444, (2020), (TR DİZİN)
 • 22 VAROL SİMGE, KÜÇÜK MUTLU, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, SALDA GÖLÜ HAVZASI GÜNEYİNİN (YEŞİLOVA/BURDUR) HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), , 74-90. (2020), (TR DİZİN)
 • 23 Davraz Aysen, Sener Sehnaz, Aksever Fatma, VAROL Simge, Kırkan Bülent, ŞENER Erhan, Tokgözlü Ahmet, Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey). Environmental Monitoring and Assessment, 191(11), Doi: 10.1007/s10661-019-7889-y, (2019), (SCI-Expanded)
 • 24 DAVRAZ AYŞEN, BAL YAŞAR, AKSEVER FATMA, VAROL SİMGE, Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 273-283. Doi: 10.19113/sdufenbed.548554, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 25 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, DAVRAZ AYŞEN, EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI AKARSU AĞINDAKİ KİRLİLİĞİN SU KALİTE İNDEKSİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 352-368. Doi: 10.21923/jesd.471866, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 26 VAROL Simge, Şekerci Mediha, Hydrogeochemistry, water quality and health risk assessment of water resources contaminated by agricultural activities in Korkuteli (Antalya, Turkey) district center. Journal of Water and Health, 16(4), , 574-599. Doi: 10.2166/wh.2018.003, (2018), (SCI-Expanded)
 • 27 VAROL Simge, Köse İlknur, Effect on human health of the arsenic pollution and hydrogeochemistry of the Yazır Lake wetland (Çavdır-Burdur/Turkey). Environmental Science and Pollution Research, 25(16), , 16217-16235. Doi: 10.1007/s11356-018-1815-7, (2018), (SCI)
 • 28 VAROL Simge, Davraz Aysen, Evaluation of potential human health risk and investigation of drinking water quality in Isparta city center (Turkey). Journal of Water and Health, 14(3), , 471-488. Doi: 10.2166/wh.2015.187, (2016), (SCI-Expanded)
 • 29 VAROL Simge, Davraz Aysen, Evaluation of the groundwater quality with WQI (Water Quality Index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). Environmental Earth Sciences, 73(4), , 1725-1744. Doi: 10.1007/s12665-014-3531-z, (2015), (SCI-Expanded)
 • 30 VAROL Simge, Davraz Aysen, Assessment of geochemistry and hydrogeochemical processes in groundwater of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). Environmental Earth Sciences, 71(11), , 4657-4673. Doi: 10.1007/s12665-013-2856-3, (2014), (SCI-Expanded)
 • 31 Varol Ercan, Icli Atilla, Aksoy Fatih, Bas Hasan Aydin, Ozaydin Mehmet, Sutcu Recep, Ersoy Ismail Hakki, VAROL Simge, Evaluation of total oxidative status and total antioxidant capacity in patients with endemic fluorosis. Toxicology and Industrial Health, 29(2), , 175-180. Doi: 10.1177/0748233711428641, (2013), (SCI)
 • 32 Varol E , VAROL Simge, Comment on: does fluoride toxicity cause hyperlipidaemia and hyperglycaemia in patients with endemic fluorosis?. Journal of the science of food and agriculture, 93(2), Doi: 10.1002/jsfa.5938, (2013), (SCI-Expanded)
 • 33 Varol Ercan, VAROL Simge, Does fluoride toxicity cause hypertension in patients with endemic fluorosis?. Biological Trace Element Research , 1-2. Doi: 10.1007/s12011-012-9499-1, (2012), (SCI)
 • 34 Varol Ercan, Aksoy Fatih, Icli Atilla, Arslan Akif, Yuksel Ozlem, Dogan Abdullah, Varol Ercan, Yuksel Ozlem, Ersoy I. Hakki, VAROL Simge, Increased plasma neopterin and hs-CRP levels in patients with endemic fluorosis. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89(5), , 931-936. Doi: 10.1007/s00128-012-0801-x, (2012), (SCI)
 • 35 Varol Ercan, VAROL Simge, Effect of fluoride toxicity on cardiovascular systems: Role of oxidative stress. Archives of Toxicology, 86(10), Doi: 10.1007/s00204-012-0862-y, (2012), (SCI)
 • 36 Davraz Aysen, VAROL Simge, Microbiological risk assessment and sanitary inspection survey of Tefenni (Burdur/Turkey) region. Environmental Earth Sciences, 66(4), , 1213-1223. Doi: 10.1007/s12665-011-1332-1, (2012), (SCI-Expanded)
 • 37 Dede Ozkan, Varol Ercan, Altinbas Ahmet, VAROL Simge, Chronic fluoride exposure has a role in etiology of coronary artery ectasia: Sialic acid/glycosaminoglycan ratio. Biological Trace Element Research, 143(2), , 695-701. Doi: 10.1007/s12011-010-8913-9, (2011), (SCI)
 • 38 Ersoy Ismail Hakki, Koroglu Banu Kale, Tamer Mehmet Numan, VAROL Simge, Ersoy Siddika, Varol Ercan, Aylak Firdevs, Serum copper, zinc, and magnesium levels in patients with chronic fluorosis. Biological Trace Element Research, 143(2), , 619-624. Doi: 10.1007/s12011-010-8892-x, (2011), (SCI)
 • 39 Koroglu Banu Kale, Ersoy Ismail Hakki, Tamer Mehmet Numan, Koroglu Mert, Balkarli Ayşe, Ersoy Siddika, VAROL Simge, Serum parathyroid hormone levels in chronic endemic fluorosis. Biological Trace Element Research, 143(1), , 79-86. Doi: 10.1007/s12011-010-8847-2, (2011), (SCI)
 • 40 Ersoy Ismail Hakki, Alanoglu E. Guçhan, Koroglu Banu Kale, Ugan Yunus, Tamer Mehmet Numan, VAROL Simge, Akcay Selahaddin, Ersoy Siddika, Effect of endemic fluorosis on hematological parameters. Biological Trace Element Research , 22-27. Doi: 10.1007/s12011-009-8595-3, (2010), (SCI)
 • 41 Varol Ercan, Akcay Selahattin, Ersoy I. Hakki, Koroglu Banu Kale, VAROL Simge, Impact of chronic fluorosis on left ventricular diastolic and global functions. Science of the Total Environment, 408(11), , 2295-2298. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.02.011, (2010), (SCI)
 • 42 VAROL Simge, Akcay Selahattin, Ozaydin Mehmet, Ersoy I. Hakki, Koroglu Banu Kale, Varol Simge, Varol Ercan, Aortic elasticity is impaired in patients with endemic fluorosis. Biological Trace Element Research, 133(2), , 121-127. Doi: 10.1007/s12011-009-8578-4, (2010), (SCI)
 • 43 Varol Simge Ormeci, VAROL Simge, Hydrogeological investigation of Sarkikaraagac Basin (Isparta, Turkey) and groundwater vulnerability. Water International, 35(2), , 177-194. Doi: 10.1080/02508061003663445, (2010), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 VAROL SİMGE, ULUSOY MEHMET, KARACAÖREN BARAJ GÖLLERİ VE ÇEVRESİ İÇİN ONDALIKLAR KURAKLIK İNDEKS (OKİ)YÖNTEMİ İLE KURAKLIK ANALİZİ. 5. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, Afyonkarahisar Şuhut Ovası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal İncelemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Doi: 10.29048/makufebed.909030, (2021), (Diğer)
 • 2 VAROL SİMGE, DAVRAZ AYŞEN, ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, AKSEVER FATMA, KIRKAN BÜLENT, TOKGÖZLÜ AHMET, APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), , 29-37. (2018), (TR DİZİN)
 • 3 VAROL SİMGE, ŞEKERCİ MEDİHA, KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI)YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(1), , 74-86. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 VAROL SİMGE, ŞEKERCİ MEDİHA, Korkuteli (Antalya) su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri ve kullanılabilirliğinin belirlenmesi. Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, 39(1), , 310-327. (2018), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 AKSEVER FATMA, DAVRAZ AYŞEN, VAROL SİMGE, Innovative Research in Engineering(2023). Duvar Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, ŞENER ŞEHNAZ, Computers in Earth and Environmental Sciences(2022). Elsevier, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÖNEY GÜLŞEN, VAROL SİMGE, Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 1(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ŞENER ŞEHNAZ, ŞENER ERHAN, VAROL SİMGE, EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE YÖNELİK GÜNCEL YAKLAŞIMLAR(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!