KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462112115
E-Posta filizsolmaz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 30.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 F.Alkaya Solmaz. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri. Temel Anestezi, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2016, pp:1079-1088
 • 2 P Kirdemir, F Alkaya Solmaz. Pozisyonlar, Ortopedi Anestezisi-2(Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi) Aysun Yılmazlar(ed) İnter yayınevi 2016, pp:91-112.
 • 3 P Kırdemir, F Alkaya Solmaz. Postomastektomi ağrısı. Anesteziyoloji ve Akut Ağrı kitabı Ed:F GÜLDOĞUŞ, Ş ATICI, M DURMUŞ Atıcı. TARD E-Kitap Bölüm 5.3 ISBN 978-605-82917-0-6
 • 4 F.Alkaya Solmaz. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri. Temel Anestezi Soru Kitabı, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2015, pp:263-268
 • 5 F.Alkaya Solmaz. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri. Temel Anestezi El Kitabı , Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2013, pp:203-211
 • 6 F. Alkaya, M. Oral. Postoperatif Akciğer Komplikasyonları ve Yoğun Bakım İlkeleri.Yogun Bakım Sorunları ve Tedavileri,Eds: A. H.$ahinoglu,İstanbul,Nobel Yayıncılık,3 .Baskı 2011;778-784.
 • 7 F.Alkaya Solmaz. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri. Temel Anestezi, Keçik.Y (ed.) Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti. 2011, pp:1037-1047
 • 8 F. Alkaya, Y. Keçik. Santral Blok Komplikasyonları. Anestezide Güncel Konular II, Eds: O. Özatamer, Y. Batislam, E. Özgencil, F. Alkaya, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 133-158.
 • 9 F. Alkaya, H. Erdi, Y. Keçik. Beynin Korunması ve İntrakranial İntravasküler Patolojilerde Anestezik Yaklaşım. Anestezide Güncel Konular II, Eds: O. Özatamer, Y. Batislam, E. Özgencil, F. Alkaya, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 241- 263.
 • 10 F. Alkaya, Y. Keçik. Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi, Kronik Ağrıda Hasta Değerlendirilmesi, Ağrı Ölçüm Yöntemleri. Anestezide Güncel Konular II, Eds: O. Özatamer, Y. Batislam, E. Özgencil, F. Alkaya, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 439- 456.
 • 11 D. Yörükoğlu, F. Alkaya. Kas Gevşeticiler. Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı, Eds: F. Tüzüner, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 239- 257.
 • 12 İ. Aşık, F. Alkaya. Antikoagülan Alan Hastalarda Rejyonel Anestezi ve Analjezi. Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı, Eds: F. Tüzüner, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 601- 612.
 • 13 N. Ünal, F. Alkaya. Akut Akciğer Hasarı/ Akut Respiratuar Distres Sendromu ( ALI/ ARDS). Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı, Eds: F. Tüzüner, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009;1289- 1302.
 • 14 M. Oral, F. Alkaya. Pulmoner Emboli. Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı, Eds: F. Tüzüner, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009; 1351- 1363.
 • 15 F. A. Alkaya, Ç. Evren. Nöromuskuler Monitorizasyon. Anestezide Güncel Konular, Eds: O. Özatamer, N. Alkış, Y. Batislam, D.Y. Küçük DY, Ankara, Nobel Yayıncılık 2002; 105-122.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Filiz Alkaya Solmaz Duke Anestezi Sırları. Çev. ed. Y. Keçik, N. Alkış ALERJİK REAKSİYONLAR. 5. baskı, Güneş Kitabevi , Ankara
 • 2 Filiz Alkaya. Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulaması. Çeviri Ed. Mustafa K. Bayar. Kritik hastaların taşınmasını nasıl yaparım?. , Çeviri editörü: M. Kemal Bayar 1. baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2015 p 627-630
 • 3 Filiz Alkaya. Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulaması. Çeviri Ed. Mustafa K. Bayar. Yaygın Görülen Zehirlenmeler Sonrası Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hastaların Tanı ve Tedavisi Nasıldır?. , Çeviri editörü: M. Kemal Bayar 1. baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2015 p 632-636.
 • 4 Filiz Alkaya Solmaz. Isı Kontrol Bozuklukları Kısım II: Hipertermi. .Çeviri: Tulunay M, Cuhruk H.Denker Ç. In Richard S. Irwin, James M. Rippe (ed): Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine, Çeviri editörü: Tulunay M, Cuhruk H. Denker Ç 6. baskı Ankara, Güeş Tıp Kitabevi, 2014, p 787- 804
 • 5 Aşık I, Alkaya F. Robotik Cerrahi İçin Anestezi.Çeviri: Aydın D. In Miller RD (ed): Miller Anestezi, Çeviri editörü: Aydın D 6. baskı İzmir, Güven Kitabevi, 2010, p 2557- 2572
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 F. Alkaya, C. Başaran, L. Yavuz. Toplum Kökenli Pnömoni Sonucu Gelişen Ciddi Akut Solunum Yetmezliği.Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2010;2(1):12-14 (http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduyd/article/view/2266/2069)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk Ö, Aktaş AR, Yazkan R, Solmaz AF. Bronkoplevral fistülün N-BUTYL-2-CYANOACRYLATE( GLUBRAN®2) ile bronkoskopi eşliğinde mikrokatater embolizasyonu. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016. İzmir Sheraton Otel, Program Kitabı, s:319
 • 2 F. Alkaya N. Alkış, O. Özatamer, G. Dursun, Z. Tutal, M. DemirtaşAirtraqR Laringoskop aracılığı ile fiberoptik entübasyon.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2010;38( S 1): 104-105
 • 3 Z. Alanoğlu, Ö. S. Can, F. Alkaya, Y. Ateş, Y. Keçik. Deneyimli ve Deneyimsiz Anestezi Asistanlarının Manken Entübasyonunda Truvıew EVO2 ve Macintosch Laringoskoplarla Performansları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Özet Kitabı 2007; 35(S1): 44.
 • 4 Z. Alanoğlu, Ö. S. Can, F. Alkaya, F. Ökten, O. Özatamer. Truview EVO2 Optik Laringoskop sisteminin Zor Hava yolu Olması Beklenen Durumlarda Kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2007; 35(S1): 268.
 • 5 Ö. S. Can, F. Alkaya, B. Orbey, M. Hasdoğan, M. Tulunay, M. Oral, N. Ünal.Posttravmatik Paradoksal Serebral Yağ Embolizmi Sendromu (YES): Olgu Sunumu. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2006; 4 (2): 91
 • 6 F. Alkaya, Ö. S. Can, E. Elhayıroğlu, O. Özatamer, S. Sardaş. Sevofluranın azotprotoksit veya remifentanil ile birlikte kullanımının DNA hasarı üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Özet Kitabı 2005; 33 (S1): 4. TARD Klinik Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.
 • 7 F. Alkaya, Ö. S. Can, E. Yurtçu, M.A. Ergün, O. Özatamer. Pediatrik hastalarda sevofluranın DNA hasarına etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Özet Kitabı 2005; 33 (S1): 6.
 • 8 F. A. Alkaya, E. Özgencil, Ş. Boynukalın, Ö. Tulunay, N. Alkış, O. Özatamer, A. Demireller. CO2 Lazer mikrolaringoskopisinde endotrakeal tüpün alev alması ile oluşan larenks hasarı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2004; 32(S1): 54
 • 9 F. A. Alkaya, Z. Alanoğlu, H. Eyigün, B. C. Orbey, O.Özatamer. The effects of metaclopramide, methylprednisolone and 100% oxygen on postoperative nausea and vomiting in pediatric patients.. Turkısh Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress abstract book 2003; 155 (P28)
 • 10 H. E. Eker, N. Alkış, F. A. Alkaya. Erişkin tonsillektomilerde intraoperatif alfentanil infüzyonu veya bupivakain infiltrasyonunun postoperatif analjezi etkileinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2003; 31(S2): 50
 • 11 M.Oral, N. Ünal, E. Özgencil, F. A. Alkaya, H. Gönençer, M. Tulunay. Yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP) ve ARDS ile seyreden amnion sıvı embolisi (ASE). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2003; 31(S2): 144
 • 12 M. Oral, N. Ünal, H. Eyigün, S.Karabayırlı, F. A. Alkaya, M. Tulunay.Böbrek yetmezliği ve nöropsikiyatrik değişiklikler ile seyreden civa intoksikasyonu olgu sunusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2002; 31(S1): 75
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Birzat Emre Gölboyu, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. Akut Herpes Zoster İlişkili Ağrı İçin Serratus Anterior Plane Bloğu. TARK 2017 Kongresi
 • 2 Birzat Emre Gölboyu, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir.Stellat Gangliyon Blokunun Etkinliğini Saptamak İçin Pulse Oksimetre Ortalama Yüzde Değişiminin Kullanımı. TARK 2017 Kongresi
 • 3 Ali Koçman, Ümit Fiğançiçek, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize KırdemirTotal Abdominal Histerektomide Epidural Deksmedetomidinin Postoperatif Analjezik Kullanımına Etkileri. RADKON 2017, Antalya
 • 4 Ümit Fiğançiçek, Ali Koçman, , Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. Önkol Cerrahisi Planlanan Hastalarda İnfraklavikular Blok Uygulanması Ve Kateter Aracılığıyla Verilen Bupivakainin İnfüzyon Ve Bolus Dozlarının Karşılaştırılaması. RADKON 2017, Antalya
 • 5 Hatice Uğur Okudan, Filiz Alkaya Solmaz, Pınar Karabacak, Hasan Saygın, Pakize Kırdemir. Mediastinal apse operasyonu sırasında nadir bir komplikasyon: Horner Sendromu. TARK 2016, İstanbul
 • 6 Feyyaz Demirel, Filiz Alkaya Solmaz, Mustafa Asım Aydın, Pakize Kırdemir. Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz: Olgu Sunumu. TARK 2016, İstanbul
 • 7 Pakize Kırdemir, Serdar Çatav, Filiz Alkaya Solmaz. Bilateral Greater Oksipital Sinire Lokal anestezik ve Pulse Radiofrekans Ablasyon (PRFA) Uygulamasının Karşılaştırılması . TARK 2016, İstanbul
 • 8 Miraç Alasu, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir. Elektif Operasyon Planlanan Obez Kadın Hastalarda Sugammadeks Ve Neostigminin Yaşa Bağlı Etkinlik Ve Maliyetin Retrospektif Karşılaştırılması. TARK 2016, İstanbul
 • 9 P Kirdemir, S Çatav, F Alkaya Solmaz. Osteoartritli hastalarda genikular sinire radyofrekans uygulama sonuçlarımız. 49. TARK 2-6 Aralık 2015, Antalya.
 • 10 S Çatav, F Alkaya Solmaz, P Kırdemir. Kronik migrenli hastalarda büyük occipital sinir (GON) blok uygulama sonuçlarımız. 49. TARK 2-6 Aralık 2015, Antalya.
 • 11 Karabacak P, Alkaya Solmaz F, Gültekin F, Öncü M, Yüksel Ö, Özgeçmen M, İlhan İ (2014). Ratlarda gliserol ile oluşturulan rabdomyolizin indüklediği akut renal yetmezlikte kefirin etkinliği.17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi.
 • 12 F.Alkaya Solmaz, A.Erdoğan, T.Tuncer Peker, E. Özcan, H.Akpınar, P. Kırdemir. Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Farklı Dozlarda Asetominofen ve Lidokainin Karşılaştırılması.TARK 2014, Ankara
 • 13 F.Kırçiçek, F. Alkaya Solmaz, P. Kırdemir, S.Özmen. Spinal Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Bupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfinin Etkilerinin Karşılaştırılması. TARK 2014, Ankara
 • 14 S. Çatav, F. Demirer, Y. Çankaya Kara, F. Alkaya Solmaz, P. Kırdemir.Dural Ponksiyon Sonrası Gelişen Baş Ağrısında Erken ve Geç Dönemde Yapılan Epidural Kan Yaması: İki Olgu Sunumu. TARK 2014,Ankara
 • 15 BÖ Cenge Çaylı, F. Alkaya Solmaz, T. Tuncer Peker. Elektif Jinekolojik Cerrahi Planlanan Hastalarda Anestezik Hazırlık İçin Yapılan Preoperatif Tetkiklerin Prediktif Değerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. TARK 2014, Ankara
 • 16 H. Saygın, Y. Çankaya, F. Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir.Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi: Olgu sunumu. TARK 2014, Ankara
 • 17 F Alkaya Solmaz,P Kırdemir,T Atay. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi: Olgu Sunumu.2012 46. TARK Ulusal Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Girne,K.K.T.C
 • 18 Y. Kökoğuz, F. Alkaya, Y.Güneş, H. Ülkü, K. Köpük, Z. Şahin, B. Taşçı, O. Memikoğlu, M. Oral, N. Ünal, M. Tulunay. Reanimasyon ünitesinde tespit edilen dirençli enterokok vakalarında izolasyon önlemleri. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III: Ulusal kongresi Bildiri kitapçığı 2007; 34.
 • 19 F. Alkaya, Z. Alanoğlu, Ö. S. Can, Y. Batislam, O. Özatamer.Pediatrik Ürolojik Cerrahi Girişimlerde Postoperatif Analjezi İçin Kaudal Blok Uygulama Sonuçları. 3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi Özet Kitapçığı, 2006, 146.
 • 20 F. Alkaya, A. A. Yılmaz, M. Hasdoğan, O. Özatamer, N. Alkış. Adenotonsillektomi ve Tonsillektomi Geçiren Çocuklarda Postoperatif Ağrı Tedavisinde Preemtif Tramadol ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi Özet Kitapçığı, 2006, 128-129
 • 21 İ. Aşık, Y. Ateş, Ş. Geze, F. Alkaya, K.Sanem Çakar. Diskojenik Ağrıda Epidural Steroid Tedavisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Ağrı Kongresi Özet Kitabı 2005; P-08: 125.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,KOVALAK EMRAH (2018). Comparison of tramadolacetaminophentramadol and acetaminophen for outpatient arthroscopic meniscectomy. 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress
 • 2 ÖZDEN EYYÜP SABRİ,ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,KIRDEMİR PAKİZE (2018). Üst ekstremite cerrahisinde brakial pleksus bloğunun genel anestezi ile karşılaştırılması. 1.TÜRK DÜNYASI VE ORTOPEDİ KONGRESİ
 • 3 ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,Can Özlem Selvi,KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA,özatamer oya (2017). Effects of Using Sevoflurane with Nitrous Oxide and Remifentanil on DNA Damage. 2nd International Gazi Pharma Symposium
 • 4 YILDIZ İHSAN,KOCA YAVUZ SAVAŞ,SABUNCUOĞLU MEHMET ZAFER,ALKAYA SOLMAZ FİLİZ (2017). The First Year Experience About Kidney Transplantation in University Suleyman Demirel. ESOT 2017
 • 5 YILDIZ İHSAN,SABUNCUOĞLU MEHMET ZAFER,KOCA YAVUZ SAVAŞ,ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,ŞENOL ALTUĞ (2017). Liver Transplantation results in Our Center Newly Established. ESOT 2017
 • 6 Osteoartritli hastalarda genikular sinire radyofrekans uygulama sonuçlarımız.34th ESRA 2-5 eylül 2015 Ljubljana, SLOVENYA.
 • 7 Succesful treatment of multıdrug- resistant Acinetobacter Baumani Meningitis with Colistin and Rifampicin. K. O. Memikoglu, F. Alkaya, Z. Köken, H. Serdaroglu, T. Cakır, A. Azap. 17 th ECCMID Abstract Books 2007
 • 8 Posterior reversbl leukoencephalopathy sendrome ( PRES) in obstetric patients.F. Alkaya, N. Ünal, M. Oral, E. Özgencil, G. Sezer, Ş. Yalçın, M. Tulunay16 th International Intensive Care Symposium
 • Doktora Tezi
 • 1 Sevofluran’ın azotprotoksit veya remifentanil ile birlikte kullanımının DNA hasarı üzerine etkileri Danışman : Prof.Dr. Oya Özatamer
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Elektif Operasyon Planlanan Obez Kadın Hastalarda Sugammadeks Ve Neostigminin Yaşa Bağlı Etkinlik Ve Maliyetin Retrospektif Karşılaştırılması . Miraç Alasu
 • 2 Ratlarda gliserol ile oluşturulan rabdomyolizin indüklediği akut renal yetmezlikte kefirin etkinliği. Pınar Karabacak , proje no: 3209-TU2-12
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Elektif Total Abdominal Histerektomi Ve Bilateral Ooferektomi Uygulanacak Hastalarda İntraoperatif Farklı Dozlarda Lidokain İnfüzyonunun Postoperatif Ağrı Üzerine Ve Toplam Parasetamol Tüketimine Etkileri”
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Elektif Jinekolojik Cerrahi Planlanan Hastalarda Anestezik Hazırlık İçin Yapılan Preoperatif Tetkiklerin Prediktif Değerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Beyza Özlem Çengi Çaylı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Elektif Total Abdominal Histerektomi Ve Bilateral Ooferektomi Uygulanacak Hastalarda İntraoperatif Farklı Dozlarda Lidokain İnfüzyonunun Postoperatif Ağrı Üzerine Ve Toplam Parasetamol Tüketimine Etkileri”
 • 2 Ratlarda gliserol ile oluşturulan rabdomyolizin indüklediği akut renal yetmezlikte kefirin etkinliği. Proje no: 3209-TU2-12
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Morbid Obezitede Sugammadeks kullanımı. Anestezide Nöromusküler Yönetim. TARD Ege - Akdeniz Şubesi XV. Sempozyum 10.Mayıs 2014. Aydın
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Rejyonel Anestezi Derneği
 • 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği ( ARUD)
 • 3 Türk Yoğun Bakım Derneği
 • 4 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği( TARD)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Anestezide Güncel Konular II, Eds: O. Özatamer, Y. Batislam, E. Özgencil, F. Alkaya, Ankara, Nobel Yayıncılık 2009
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Türkiye Klinikleri Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 2005; 3(3). Eds: Feyhan Ökten, Yrd. Eds: Filiz Alkaya
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
ANESTEZİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI
ANESTEZİ FARMAKOLOJİSİ
ANESTEZİ TEKNİĞİ ÖZEL BAKIM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
EPİDURAL ANESTEZİ
GENEL ANESTEZİ VE KOMPLİKASYONLARI
GERİATRİK ANESTEZİ
İNHALASYON ANESTEZİKLERİ
İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF HASTA TAKİBİ
İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER
İV ANESTEZİKLER
KALP DAMAR ANESTEZİ ÖZELLİKLERİ
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON
KAS GEVŞETİCİLER
MONİTORİZASYON
NÖROANESTEZİ
OBSTETRİK ANESTEZİ
PEDİATRİK ANESTEZİ
PEDİATRİK ANESTEZİ ÖZELLİKLERİ
POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR
PREOPERATİF HAZIRLIK
SİNİR KAS İLETİMİ VE KAS GEVŞETİCİLER
SOLUNUM YOLU ANATOMİSİ VE HAVA YOLU
SOLUNUM YOLU ANATOMİSİ VE HAVAYOLU
SPİNAL ANESTEZİ
ZEHİRLENMELER
 
Bu İçeriği Paylaş!