KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Evren YILMAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Telefon 2114331
E-Posta evrenyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://suleyman-demirel.academia.edu/EvrenYılmaz
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 02.07.1997
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 03.07.2001
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 17.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kandinsky, Klee ve Maleviç'in Metinleri ve Yapıtları Arasında Bir Karşılaştırma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Danışman:Prof.Dr.Semra Ögel
 • Doktora Tezi
 • 1 Mondrian ve Maleviç'in Sanatında Metafizik ve Felsefi Arayışlar: Sanatçı Metinleri Işığında Bir Değerlendirme, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Danışman: Prof. Dr. Ayla Ödekan
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YENİ TİPOGRAFİ VE MODERN SANAT: ETKİLER VE ETKİLEŞİMLER IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans Tezi, Serdar Duran
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: 4379-YL1-15 Proje Türü: Yüksek Lisans Projesi /Tuçe GüngörProje Başlığı: Anadolu'da Erken Hristiyanlık Dönemi'nde Sanatta Kadın İkonografisi: Yunan Felsefesinin Ve Pagan Geleneklerin Etkileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme (devam ediyor)
 • 2 4036-YL1-14; Yüksek Lisans Projesi;Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. EVREN YILMAZ ; Yerellik, Ulusallık, Evrensellik Bağlamında Çok Yönlü Sanatçı Kişiliği İle Fikret Otyam; Yardımcı Personel: Ezel Küçükşahin (devam ediyor)
 • 3 4035-YL1-14; Yüksek Lisans Projesi;Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. EVREN YILMAZ ;Mardin İli Süryani Kilise Ve Evlerinde Dinsel El Sanatı Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme ; Yardımcı Personel: Mehmet Ali Doğan (devam ediyor)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pisidia Antiokheia Kazısı 2017
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İTÜ –T.U ( Technische Universität BERLİN) Sanat Tarihi Bölümleri Ortak Workshop’u sunum başlığı: Expressionism in classical modern german painting and art of Die Brücke as the first expressionist art group in german world of art
 • 2 İTÜ –T.U ( Technische Universität BERLİN) Sanat Tarihi Bölümleri Ortak Workshop’u sunum başlığı: Albrect Altdorfer as a German renaissance painter
 • 3 İTÜ –T.U ( Technische Universität BERLİN) Sanat Tarihi Bölümleri Ortak Workshop’u sunum başlığı: Einstein Tower and the expressionist architecture style of Erich Mendelsohn and the place of the tower in expressionist architecture and german modernist architecture
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gocek Sanat - Felsefe Buluşması II
 • 2 Gocek Sanat-Felsefe Buluşması I
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 İTÜ –T.U (Technische Universität BERLİN) Sanat Tarihi Bölümleri Ortak Workshop'u DAAD bursu ile 12-22 Haziran 2003
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Göçek Felsefe-Sanat Buluşması II (Tübitak Bursu)
 • 2 Göcek Felsefe Sanat Buluşması I (Tübitak Bursu ile)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Klee'nin Sanatında Müzikal Etkiler; Sanat Tarihinde Gençler Semineri, İTÜ
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://suleyman-demirel.academia.edu/EvrenYılmaz
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Batı Anadolu Beyliklerinde Bezeme Anlayışı (yazar Süreyya Eroğlu Bilgin)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi ART-E Art Journal of Fine Arts Faculty 2017, Sayı: 20, Cilt: 10, Aralık 2017, Vol:10, No:20, December
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım-Aralık’13 Sayı: 12
 • 3 ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat DergisiSayı 10,Cilt 5,Kasım-Aralık 2012
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • 2 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • 3 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • 4 SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 2013 -
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 SDÜ Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim dalı Başkanlığı 2010-18
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 2 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 3 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 4 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 5 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 6 Sanat Tarihi Bölümü Akts koordinatörlüğü
 • 7 Sanat Tarihi Bölümü Akts Koordinatörlüğü
 • 8 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü AKTS Koordinatörlüğü
 • 9 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü AKTS Koordinatörlüğü
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
VERDİĞİ DERSLER
18-19. Y.Y. Batı Sanatı ve Mimarisi
Anadolu Dışı Eskiçağ Uygarlıkları Sanat ve Mimarisi
Anadolu Uygarlıklarında Kültür ve Sanat
Barok Sanatı ve Mimarisi -
Batı Sanatı Terminolojisi
Batı Sanatında Modernizm
Bitirme Ödevi I
Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları Sanat ve Mimarisi
Görsel Kültür
İkonografi
İkonografi -
Mitoloji
Mitoloji ve Sanat
Ortaçağ Avrupa?sında Sanat ve Mimari
Ortaçağ Batı Sanatı ve Mimarisi
Rönesans Sanatı ve Mimarisi
Sanat Eseri Çözümlemeleri ve Yorumları
Sanat Eseri Çözümlemesi
SANAT FELSEFESİ
Sanat Felsefesi ve Estetik
Sanat Kuramları
Sanat Tarihine Giriş
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer 1
seminer 2
Tez (yüksek lisans)
uzmanlık alan dersi I
uzmanlık alan dersi II
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
XVI.-XIX Yy. Avrupa’sında Sanat ve Mimari
 
Bu İçeriği Paylaş!