KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Melih GÜNAYDIN
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Müzik Bölümü
Ana Bilim Dalı Yaylı Sazlar Anasanat Dalı
Telefon 2462118115
E-Posta melihgunaydin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0644-6180
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 8
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 11.06.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 03.08.2009
Doktora BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 25.02.2020
İLGİ ALANLARI
müzik eğitimi, keman-keman eğitimi-pedagojisi, eğitim bilimleri, klasik müzik, Makamsal-Modal Müzikler, Müzik tarihi Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzik teknolojisi, Türk Halk Müziği, Türk Müzik Tarihi, Klasik Türk Müziği
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜNAYDIN MELİH, DALKIRAN ESRA, Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), , 67-81. Doi: 10.32547/ataunigsed.836035, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 GÜNAYDIN MELİH, DALKIRAN ESRA, ”Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin Niteliğinin “Müzik Öğretmeni Adayları Memnuniyet Düzeyi Ölçeği” İle Değerlendirilmesi, Assessment Of The Quality Of Education Received By Music Teacher Candidates With “Music Teacher Candidates Satisfaction Level Scale”. Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, The Journal of International Art and Art Education jiajournal, 3(4), , 20-41. (2020), (Diğer)
 • 3 GÜNAYDIN MELİH, BİR MÜZİK ADAMI OLARAK KOMİTAS’IN HAYATI, ESERLERİ VEMÜZİKOLOJİK ÇALIŞMALARI. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 7(1), , 28-44. (2020), (Diğer)
 • 4 GÜNAYDIN MELİH, "Keman İçin Uyarlanan Bir Isparta Türküsünün “Etüt Analizi” Yaklaşımıyla İncelenmesi Ve İçerdiği Teknik Güçlüklerin Giderilmesine Yönelik Çalışma Önerileri, Recommendatıon Of An Isparta Turkısh Folk Song Adapted For The Vıolın Wıth The Approach To The "Survey Analysıs" And Remaınıng The Technıcal Challenges Contaıned", Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi / Eyll-Ekim-Kasım-Aralık Cilt: 6 Sayı:3 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / Sep-Oct-Nov-Dec Volume: 6 Issue: 3 2019 www.joimar.com. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 6(3), (2019), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜNAYDIN MELİH, DALKIRAN ESRA, KEMAN İÇİN UYARLANAN “SERENLER ZEYBEĞİ” TÜRKÜSÜNÜN İÇERDİĞİ TEKNİKGÜÇLÜKLERİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA ÖNERİLERİ. ULUSLARARASI AKDENİZ’DEGÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU (2018). (Özet bildiri)
 • 2 GÜNAYDIN MELİH, DALKIRAN ESRA, ”Müzik Eğitiminde Bir Devlet Politikası Olarak “El Sistema” Yöntemi: Venezüella Örneği”. Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜNAYDIN MELİH, DALKIRAN ESRA, Teke Yöresi Halk Müziğinde Kadın ın Sesi. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜTEKE YÖRESİ HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ1. TEKE YÖRESİ EMPOZYUMU (2015). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜNAYDIN MELİH, KEMAN İÇİN KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SAZ ESERLERİ ALBÜMÜ INSTRUMENTAL TURKISH CLASSICAL MUSIC TUNES FOR VIOLIN(2021). Gece Kitaplığı, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Akustik Analizlerİ
Alan Araştırma Teknikleri I
Alan Araştırma Teknikleri II
Ana Çalgı I
Anaçalgı II
Anaçalgı IV
Anaçalgı V
Anaçalgı VI
Anaçalgı VII
Anaçalgı VIII
Bireysel Ses Eğitimi I
Bireysel Ses Eğitimi II
HD Kayıt Nonlinear Kurgu I
HD Kayıt Nonlinear Kurgu II
Müzik Biliminde Yöntem I
Müzik Teknolojisi Uygulama I
Müzik Teknolojisi Uygulama II
Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama
Müzik Teknolojisinde Miks Teknikleri
Müzik Teknolojisine Giriş
PA Sistemleri
Türk Halk Müziği I
Türk Halk Müziği II
Türk Müzik Tarihi
Türk Müzik Tarihi ne Giriş
Türk Müzik Tarihi-I
Türk Müzik Tarihi-II
 
Bu İçeriği Paylaş!