KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka ERSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113713
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 02.06.2000
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 28.07.2008
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 16.05.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERSOY SIDDIKA, ATEŞ MAHMUT, Turan Muhammet Can, Demirel Mutlu, İç hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarının hemşirelik öğrencileri tarafından değerlendirilmesi.. Current Perspectives on Health Sciences., 4(2), , 64-71. Doi: 10.58208/cphs.1296279, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ERSOY SIDDIKA, YILDIRIM RUKİYE, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULAMAYA ÇIKMA DURUMLARININ PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCES AND COMPUTATIONAL ENGINEERING, 3(1), , 18-27. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 ERSOY SIDDIKA, TÜREYEN AYNUR, KOCABIYIK AYŞE, ARMAN KARAKAYA YELİZ, The effect of geraniol dressing obtained from rose oil wound healing in diabetic rats. Eastern J Med Sci, 7(2), , 1-8. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ATEŞ MAHMUT, AĞRALI HATİCE, UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ON DISTANCE EDUCATION IN HEALTH IN THE COVID-19 PANDEMIC. International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering, 2(1), , 9-22. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ERSOY İSMAİL HAKKI, Covid-19’lu Hastalara Tedavi ve Bakım Veren Sağlık Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Studies, 15(6), , 1037-1049. Doi: 10.7827/TurkishStudies.43662, (2020), (Diğer)
 • 6 KARA ÜMİT, KILIÇOĞLU ÖZGE, ERSOY SIDDIKA, Structural and gamma-ray attenuation coefficients of different OAD films for nuclear medicine applications. Radiation Physics and Chemistry , 1-8. Doi: 10.1016/j.radphyschem.2020.108785, (2020), (SCI-Expanded)
 • 7 ERSOY SIDDIKA, ÖZBAŞ SERPİL, Çocukların Gıda Tüketimi Üzerine Televizyon Reklamlarının Etkisi / Effect of Television Advertisements on Children’xxs Food Consumption.. Akademik Gıda, 18(2), , 172-179. Doi: 10.24323/akademik-gida.758833, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ERSOY SIDDIKA, YILDIRIM BELGİN, ERSOY İSMAİL HAKKI, Anxiety, Depression, and Prenatal Attachment Levels in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 12(5), , 6078-6086. (2019), (SCI-Expanded)
 • 9 ERSOY SIDDIKA, Yaşlılarda Üriner İnkontinans: Günlük Yaşam Aktivitesi, Yaşam Kalitesi Ve Uyum Güçlüğü.. Medical Sciences (NWSAMS), 14(3), , 137-145. Doi: 10.12739/NWSA.2019.14.3.1B0075, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 10 ERSOY SIDDIKA, SOYSAL SEMA, ATEŞ MAHMUT, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, Televizyon sabah programları ve Yaşlıdaki Yansımaları. E-journal of New World Sciences Academy, 14(3), , 18-26. Doi: 10.12739/NWSA.2019.14.3.E0046, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 11 YILDIRIM BELGİN, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ERSOY SIDDIKA, Investigation of Critical Thinking Disposition In Nurses Working In Public Hospitals. International Journal of Business, Humanities and Technology , 61-67. Doi: 10.30845/ijbht, (2012), (Alan Endeksleri)
 • 12 YILDIRIM BELGİN, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ERSOY SIDDIKA, The Determinated On The Development Of Critical Thinking In Midwifery Students. Healthmed, 6(5), , 1743-1747. (2012), (SCI-Expanded)
 • 13 KALE KÖROĞLU Banu, KİRİŞ FATMA, ERSOY İSMAİL HAKKI, SÜTCÜ RECEP, YILDIZ Mustafa, AKSU OĞUZHAN, ERMİŞ FATİH, ERSOY SIDDIKA, TAMER MEHMET NUMAN, Relation Of Leptin, Adiponectin And İnsulin Resistance To Bone Mineral Density İn Type 2 Diabetic Postmenopausal Women. Endokrynol Pol, 62(5), , 429-435. (2011), (SCI)
 • 14 ERSOY İSMAİL HAKKI, KALE KÖROĞLU Banu, VAROL SİMGE, ERSOY SIDDIKA, VAROL ERCAN, AYLAK FİRDEVS, TAMER MEHMET NUMAN, Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Chronic Fluorosis. Biol Trace Elem Res, 143(2), , 619-624. (2011), (SCI)
 • 15 KALE KÖROĞLU Banu, ERSOY İSMAİL HAKKI, KÖROĞLU MERT, BALKARLI Ayşe, ERSOY SIDDIKA, VAROL SİMGE, TAMER MEHMET NUMAN, Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis. Biological Trace Element Research, 143(1), , 79-86. Doi: 10.1007/s12011-010-8847-2, (2011), (SCI)
 • 16 ERSOY İSMAİL HAKKI, ALANOĞLU EMİNE GÜÇHAN, KALE KÖROĞLU Banu, VAROL SİMGE, AKÇAY SELAHADDİN, UGAN YUNUS, ERSOY SIDDIKA, TAMER MEHMET NUMAN, Effect of Endemic Fluorosis on Hematological Parameters. Biological Trace Element Research, 138(1), , 22-27. Doi: doi.org/10.1007/s12011-009-8595-3, (2010), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERSOY SIDDIKA, GEZER AKYOL SEVGİ, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ'NİN ÖNEMİ. 6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2023) (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERSOY SIDDIKA, Palantöken Sultan, Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Ayrımcılığı ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), , 273-281. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 PEHLİVAN SEDA, ERSOY SIDDIKA, UGAN YUNUS, FADILOĞLU ZEHRA ÇİÇEK, ROMATOiD ARTRiTLi HASTALARDA OZBAKIM GÜCÜ VE ETKiLEYEN FAKTORLER. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi Dergisi, 31(1), , 27-38. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 3 ERSOY SIDDIKA, YILDIRIM YASEMİN, ŞENUZUN AYKAR FİSUN, FADILOĞLU ZEHRA ÇİÇEK, Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), , 194-201. (2015), (TR DİZİN)
 • 4 KORKMAZ MEDET, ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, TAŞÇI DURAN EMEL, ÇETİNKAYA USLUSOY ESİN, ORHAN HİKMET, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamulleri-Alkol Kullanım Durumları ve Sigaraya Yaklaşımları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), , 34-42. (2013), (TR DİZİN)
 • 5 YILDIRIM BELGİN, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, ERSOY SIDDIKA, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler Ve Hemşirelik Bakımı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), , 19-23. (2012), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, YILDIRIM RUKİYE, SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDAKİ GELİŞMELER(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, KAYACAN YÜCEL SÜMEYRA, SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDAKİ GELİŞMELER(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERSOY SIDDIKA, TÜREYEN AYNUR, Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği(2022). Hipokrat Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, AYEKİN GÜL SİNEM, Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar cilt 2(2022). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ERSOY SIDDIKA, Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım(2022). Nobel Tıp Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 Palantöken Sultan, ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, Güncel Hemşirelik Çalışmaları IV(2022). Akademisyen, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÖZBAŞ SERPİL, ERSOY SIDDIKA, TURAN Fatma Gül, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, SAĞLIK BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ERSOY SIDDIKA, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN, Bal Osman, Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Dahili Bilimler
Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları Hemşireliği
İçHastalıkları Hemşireliği
Kronik Hastalıklarda Bakım
KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM
Onkoloji Hemşireliği
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Organ ve Sistemlerde Patofizyolojik Değişiklikler-Hemşirelik Yaklaşımları
Organ ve Sistemlerin Dahili Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları
Palyatif Bakım Hemşireliği ve Hospice Bakımı
Patofizyoloji Temel Kavramları Ve Hemşirelik Yaklaşımları
Yetişkinlerde Akut ve Kronik Sağlık Problemlerinin Hemşirelik Yönetimi
Yetişkinlerde Akut ve Kronik Sağlık Problemlerinin Hemşirelik Yönetimi Uygulaması
Yoğun Bakım Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!