KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka ERSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113713
E-Posta siddikaersoy@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 02.06.2000
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 16.05.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kentleşmenin Yaşlı Üzerine Etkileri
 • 2 Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamulleri-Alkol Kullanım Durumları ve Sigaraya Yaklaşımları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Anxiety, depression, and prenatal attachment levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus
 • 2 Investigation of Critical Thinking Disposition In Nurses Working In Public Hospitals
 • 3 Examination Of Critical Thinking Disposition In Nursing
 • 4 Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Chronic Fluorosis
 • 5 Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis
 • 6 Changes in blood pressure in the sitting and standing positions in hypertensive patients
 • 7 Critical Thinking Development And Critical Thinking In Midwifery Students
 • 8 Relation Of Leptin, Adiponectin And İnsulin Resistance To Bone Mineral Density İn Type 2 Diabetic Postmenopausal Women
 • 9 Effect of Endemic Fluorosis on Hematological Parameters
 • 10 The effect of crossing legs on blood pressure in hypertensive patients
 • 11 The effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 2 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Isparta İli Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yaşlı Ayrımcılığının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 3 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 4 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımı ve Alkole Yaklaşımlarının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 5 Korkmaz M,Ersoy S,Özkahraman Ş,Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 6 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T,Ersoy İ.H, Isparta Ve Burdur İlleri Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Ve Malnütrisyon Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 7 Özkahraman Ş, Ersoy S, Yıldırım B. Isparta İlindeki Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 8 Özkahraman Ş, Yıldırım B, Ersoy S. Isparta İlinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 9 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. (Sözel Bildiri)
 • 10 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 11 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Isparta İli Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 12 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Hasta Güvenliği Kültürü: Isparta İli Örneği, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 13 Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M, Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 14 Ersoy S, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Yıldırım B. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı Ve Öz-Bakım Gücü Düzeyinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 15 Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Ersoy İ.H. Dahili Servislerde Çalışan Hemşirelerde Yaşlı Ayrımcılığı, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 16 Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran E.T, Uslusoy E.Ç, Orak S, Hikmet O. Üniversite Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 17 Korkmaz M, Ersoy S, Duran E.T, Özkahraman Ş, Uslusoy E.Ç, Kanser Tanısı İle Yüzleşme: Fenomenolojik Bir Çalışma, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 18 İz FB,Ersoy S, Annelerin, Yenidoğan Dönemindeyken Çocuklarına Yönelik Bazı Geleneksel Uygulamaları. 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül, 2011. İzmir
 • 19 Ersoy İH, Ersoy S, Aksu O, Pınar Bölüktaş R. Yurtta Kalan Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ve Obeziteye Yatkınlık. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 12-16 Ekim 2011, Antalya
 • 20 Ataalkin, S. & Pinar, R. “Does crossing legs effects blood pressure readings among hypertensive patients?”, 8 th National Internal Medicine Congress, Antalya, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İn Vivo Study in care of Diabetic Foot: The Effect of Geraniol Dressing Obtained from Rose Oil on Diabetic Wound Healing
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ataalkin, S. & Pinar, R. “The Effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients”, VIII th Congress of European Federation of Internal Medicine, Istanbul, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dumansız Hava Sahası ve Sigrayı Başlamayı Engellemek
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 'Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü'
VERDİĞİ DERSLER
İç Hastalıkları Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!