KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka ERSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2114753
E-Posta siddikaersoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 02.06.2000
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 16.05.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kentleşmenin Yaşlı Üzerine Etkileri
 • 2 Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamulleri-Alkol Kullanım Durumları ve Sigaraya Yaklaşımları
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Anxiety, depression, and prenatal attachment levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus
 • 2 Investigation of Critical Thinking Disposition In Nurses Working In Public Hospitals
 • 3 Examination Of Critical Thinking Disposition In Nursing
 • 4 Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Chronic Fluorosis
 • 5 Serum Parathyroid Hormone Levels in Chronic Endemic Fluorosis
 • 6 Changes in blood pressure in the sitting and standing positions in hypertensive patients
 • 7 Critical Thinking Development And Critical Thinking In Midwifery Students
 • 8 Relation Of Leptin, Adiponectin And İnsulin Resistance To Bone Mineral Density İn Type 2 Diabetic Postmenopausal Women
 • 9 Effect of Endemic Fluorosis on Hematological Parameters
 • 10 The effect of crossing legs on blood pressure in hypertensive patients
 • 11 The effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 2 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Isparta İli Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yaşlı Ayrımcılığının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 3 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 4 Ersoy S,Korkmaz M,Özkahraman Ş,Uslusoy E.Ç,Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımı ve Alkole Yaklaşımlarının İncelenmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 5 Korkmaz M,Ersoy S,Özkahraman Ş,Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 6 Ersoy S,Korkmaz M,Uslusoy E.Ç,Özkahraman Ş,Duran E.T,Ersoy İ.H, Isparta Ve Burdur İlleri Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Ve Malnütrisyon Değerlendirilmesi,13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,Urfa.
 • 7 Özkahraman Ş, Ersoy S, Yıldırım B. Isparta İlindeki Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yetki Devri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 8 Özkahraman Ş, Yıldırım B, Ersoy S. Isparta İlinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılamaları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 9 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. (Sözel Bildiri)
 • 10 Yıldırım B, Özkahraman Ş, Ersoy S. Hemşirelerin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 11 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Isparta İli Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 12 Ersoy S, Özkahraman Ş, Yıldırım B. Hasta Güvenliği Kültürü: Isparta İli Örneği, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 13 Ersoy S, Özkahraman Ş, Altuntaş A, Korkmaz M, Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Yaşama Uyum, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 14 Ersoy S, Özkahraman Ş, Korkmaz M, Yıldırım B. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı Ve Öz-Bakım Gücü Düzeyinin İncelenmesi, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 15 Ersoy S, Korkmaz M, Özkahraman Ş, Ersoy İ.H. Dahili Servislerde Çalışan Hemşirelerde Yaşlı Ayrımcılığı, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 16 Korkmaz M, Ersoy S, Özkahraman Ş, Duran E.T, Uslusoy E.Ç, Orak S, Hikmet O. Üniversite Öğrencilerinin Tütün Mamulleri Ve Alkol Kullanma Durumları İle Sigaraya Yaklaşımları, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 17 Korkmaz M, Ersoy S, Duran E.T, Özkahraman Ş, Uslusoy E.Ç, Kanser Tanısı İle Yüzleşme: Fenomenolojik Bir Çalışma, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
 • 18 İz FB,Ersoy S, Annelerin, Yenidoğan Dönemindeyken Çocuklarına Yönelik Bazı Geleneksel Uygulamaları. 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül, 2011. İzmir
 • 19 Ersoy İH, Ersoy S, Aksu O, Pınar Bölüktaş R. Yurtta Kalan Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıkları ve Obeziteye Yatkınlık. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 12-16 Ekim 2011, Antalya
 • 20 Ataalkin, S. & Pinar, R. “Does crossing legs effects blood pressure readings among hypertensive patients?”, 8 th National Internal Medicine Congress, Antalya, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İn Vivo Study in care of Diabetic Foot: The Effect of Geraniol Dressing Obtained from Rose Oil on Diabetic Wound Healing
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ataalkin, S. & Pinar, R. “The Effect of clothes on sphygmomanometric blood pressure measurement in hypertensive patients”, VIII th Congress of European Federation of Internal Medicine, Istanbul, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dumansız Hava Sahası ve Sigrayı Başlamayı Engellemek
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 'Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü'
VERDİĞİ DERSLER
İç Hastalıkları Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!