Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fahrettin Burak YERLİKAYA
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fahrettin Burak YERLİKAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462113022
E-Posta burakyerlikaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 3.6.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Parastatal Örgütler" Kamu Politikaları Ansiklopedisi
 • 2 KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., TEK, H., YERLİKAYA, F.B. (2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, s.271-312.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kerman, U., Özaltın, O., Yerlikaya, F. B., Avrupa Birliği'nin Türk Kamu Yönetiminden Demokratikleşme Beklentileri: İlerleme Raporları Üzerinden Bir Analiz (1998-2012)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Örgütlenme ve Hizmet Sunumu Kapasitesi, XII. Kamu Yönetimi Forumu, 12-14 Eylül 2014 Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KERMAN, U.,(2011), (öZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F. B.), "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Demokratikleşme Beklentileri (1998-2010), KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KERMAN, U.(ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.) (2012),"Avrupa Birliği'nin Üç Deniz Havzasındaki Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerden Demokratikleşme Beklentileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, s.672-682.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık