KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DURAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114129
E-Posta muzafferduran@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH 08.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) 18.01.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH 04.11.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Antik Pers Tarihi,Eski Anadolu Tarihi,Dinler Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Muzaffer Duran, "Perslerde Sürgün Politikası", Eski Yakındoğu'da Sürgünler, Ed. İrfan Albayrak, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2020, ss. 265-304.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Muzaffer Duran, "Akamenidlerde Hoşgörü Politikası", Doğu Batı, S. 61, 2012: 181-195.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akhaimenid Döneminde Büyük Phrygia ve Bölgedeki Yol Ağları, Asia Minor Studies 8/1, 2020, ss. 386-402.
 • 2 Muzaffer Duran, "Pers (Akhaimenid) Bağlamında Sakalar", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, 21/3, ss. 731-761.
 • 3 Muzaffer Duran, "Perslerin Askeri Çöküşü Üzerine Bir İnceleme" History Studies, Vol. 9, Issue 4, November 2017, ss. 33-51.
 • 4 Muzaffer Duran, "Antik Kaynaklar Işığında Pers Çocuklarının ve Gençlerinin Askeri Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Afyonkarahisar, 2016, ss. 221-232.
 • 5 Muzaffer Duran, "Satraplık Sisteminin Pers Yönetim Teşkilatındaki Yeri", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 34, Isparta, Nisan 2015, ss. 61-86.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Muzaffer Duran, "Pers Hakimiyeti Altında Frigya", V. Uluslararası Dinar ve Çevresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar/Dinar, 15-16 Mayıs 2014.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Muzaffer DURAN, Anadolu'daki Pers Satraplık Organizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Isparta 2012.
 • Doktora Tezi
 • 1 Muzaffer DURAN, Pers Ordu Teşkilatı (MÖ.6-4. Yüzyıl), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2016.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Lisansustü Tarih Programlarının Durumu Çalıştayı, Isparta, 12 Nisan 2014
 • 2 Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokephalon Savaşı Sempozyumu, Isparta, 19-20 Haziran 2014.
 • 3 Gelecek Geçmişi Tartışıyor Ulusal Tarih Öğrenci Sempozyumu, Isparta 2013.
 • 4 Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı, Isparta 2013.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TUBITAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2211 - Genel Yurt İçi Doktora Bursu
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası
Eski Anadolu Tarihi
Eski İran Tarihi (MÖ 7 - MS.7. Yüzyıl)
Eski Mezopotamya Tarihi
Eski Önasya Tarihi
İlkçağ Tarihi ve Medeniyeti
Pers (Akhaimenid) Siyasi Tarihi
Pers (Akhaimenid) Tarihinin Kaynakları
Tarih Metodolojisi
Tarih Semineri I
 
Bu İçeriği Paylaş!