KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet PEŞE
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110234
E-Posta ahmetpese@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9108-4398
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 01.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 25.05.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Peşe, Ahmet M. (2013), "Gayr-i Müslimlerle İlişkiler", İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • 2 Demir, Y., Peşe, Ahmet M. (2012), "İslam Hukuk Sistematiği ve Literatürü", İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları, Ankara
 • 3 Tan, O., Peşe, Ahmet M. (2012), "Gıda Maddeleriyle İlgili Problemler", İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları, Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İslam Hukuk Biliminde Lafzın Delaleti ve Mantûk-Mefhûm Ayrımına İlişkin Tartışmalar", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Talip TÜRCAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2011.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Te'sîr Teorisi Bakımından Fıkıh-Usûl İlişkisi", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan KOŞUM, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabi'l- Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik), BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09 Yıl: 2009-2012, Yürütücü: Prof. Dr. Talip TÜRCAN.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu (28-29 Eylül 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "X. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" ve "İcmâ ve Toplumsal Değişim Sempozyumu", 18-19 Mayıs 2013, Isparta. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!