KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mahmut Sami ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110606
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7657-3150
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 682
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) 07.07.2006
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 27.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 12.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 06.01.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK HARUN, ŞENEL FATİH AHMET, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Meta-Sezgisel Yöntemler Kullanılarak Tedarikçi Yönetimli Envanter Yaklaşımlı İki Aşamalı Tedarik Zinciri Probleminin Optimizasyonu. BİLGİSAYAR VE İŞLETME DERGİSİ, 1(1), , 80-91. Doi: 10.5281/zenodo.10453158, (2023), (Diğer)
 • 2 AĞAÇ Sevim, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, FINANCIAL PERFORMANCE APPRAISAL OF MINING AND QUARRYING FIRMS IN BIST. The European Journal of Digital Economy Research, 4(1), , 3-17. (2023), (Diğer)
 • 3 ERSÖZ HAKAN UĞUR, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KOOPERATİF ORTAKLARINA AİT ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(4), , 695-709. (2022), (Diğer)
 • 4 ISMAIL AZMAN BIN, Rahman Ishak Abd., Hasan Haslin, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, GENÇTÜRK ZAHİDE, RELATIONSHIP BETWEEN MENTORS’ SUPPORT, MENTEES’ JUDGMENTS ABOUT THEIR CAPABILITIES TO SUCCEED AND MENTEES’ CAREER DEVELOPMENT. Southwest Jiaotong University, 57(4), , 174-186. Doi: 10.35741/issn.0258-2724.57.4.15, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 ACAR DURMUŞ, Gal Graham, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, USUL HAYRETTİN, A Case Study in the Implementation of a Continuous Monitoring System. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 18(1), , 17-25. Doi: 10.2308/JETA-17-04-29-9, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, SATIN ALMA VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN İÇ DENETİMİ: PERAKENDE TİCARET İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA. ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 12(1), , 37-53. (2019), (Diğer)
 • 7 USUL HAYRETTİN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HÂSILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 1157-1166. (2019), (Diğer)
 • 8 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), , 568-582. Doi: 10.30798/makuiibf.429246, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ERDOĞAN MURAT, Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(38), , 173-196. Doi: 10.25294/auiibfd.492745, (2018), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ERDOĞAN MURAT, Audit Company Selection by Using the AHP And TOPSIS Methods. International Research Journal of Applied Finance, 8(10), , 620-633. (2017), (Diğer)
 • 11 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ERDOĞAN MURAT, BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), , 162-174. Doi: 10.20875/makusobed.307090, (2017), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖÇAL BORA, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Rusya-Ukrayna Savaşının Türkiye ile Ukrayna Arasındaki Dış Ticarete Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 14(27), , 577-596. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ERHAN TUĞBA, ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ DAYANIŞMANIN İÇSEL MOTİVASYONA ETKİSİ: ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(36), , 1117-1131. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ALTINOK ÖZNUR, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, VERGİ DENETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI. Vergi Raporu , 82-95. (2022), (TR DİZİN)
 • 4 GÖK AYŞE GÜL, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Muhasebe Mesleğinde Performansın Hizmet Kalitesine Etkisi: Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), , 590-604. (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, YAMAN BAHAR, AĞAÇ SEVİM, BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ UYGULAMASI. Mali Çözüm, 29(153), , 89-107. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 1007-1026. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ALSAMARRAI Saıf, Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 121-142. Doi: 10.25095/mufad.510605, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SALEH Nazar Abdullah Saleh, Uluslararası İç Denetim Standartları Kapsamında İç Denetim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Elektrik Enerjisi Üretimi Yapan Bir İşletmede Uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış , 87-108. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 ÖZÇELİK HAKAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Entegre Raporlamada İç Denetimin Güvence ve Danışmanlık Rolleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), , 125-140. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SİBER SALDIRILAR, SİBER GÜVENLİK DENETİMLERİ VE BÜTÜNCÜL BİR DENETİM MODELİ ÖNERİSİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 208-232. Doi: DOI: 10.29067/muvu.340848, (2018), (TR DİZİN)
 • 11 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SOSYAL SERMAYENİN DENETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 85-102. Doi: 10.18092/ulikidince.431910, (2018), (TR DİZİN)
 • 12 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, İŞLETMELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GRİ TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 2(2), , 1-15. (2018), (Diğer)
 • 13 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, POLİTİK EKONOMİK UYGULAMALARIN MUHASEBE MESLEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 243-253. Doi: 10.30794/pausbed.451486, (2018), (TR DİZİN)
 • 14 ACAR DURMUŞ, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, USUL HAYRETTİN, DİJİTAL ORTAMDA DENETİM: SÜREKLİ DENETİM. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 21(5), , 1561-1571. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 15 ERDOĞAN MURAT, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİ EDEN FİNANSAL ORANLARIN İNCELENMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), , 707-725. (2016), (TR DİZİN)
 • 16 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ACAR DURMUŞ, Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), , 67-85. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 17 KARAATLI MELTEM, SENAL SERPİL, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Denetim Planlaması Aşamasında Analitik İnceleme Tekniği Olarak Yapay Sinir Ağları Kullanımı Bir Firma Uygulaması. EGE AKADEMİK BAKIŞ, 14(4), , 637-648. (2014), (TR DİZİN)
 • 18 USUL HAYRETTİN, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, SENAL SERPİL, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Level Of Alienation In Accountants And The Effect On Habit Development Of Smoking And Alcohol Consumption. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(3), , 1-31. (2014), (Diğer)
 • 19 ÖMÜRBEK VESİLE, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, MUHASEBE POLİTİKALARI VE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ İMKB 100 ŞİRKETLERİNDE BİR İNCELEME. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6(3), , 1-14. (2013), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 AĞAÇ Sevim, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 3(2023). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERSÖZ HAKAN UĞUR, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK BİR BANKANIN KURULMASI(2023). Eğitim Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Tüm Standartlara İlişkin Kapsamlı Açıklamalar, Uygulamalı Örnekler ve Güncel Yaklaşımlar (2022 TFRS Tam Seti) TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(2022). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZTÜRK MÜBERRA, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Döngüsel Ekonomi: Teori ve Pratik(2022). Efe Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Dijital İnsan ve Toplum Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). Nobel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Girişimcilik ve Yenilikçilikte Güncel Yaklaşımlar - 2(2021). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÖZÇELİK HAKAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, DENETİMDE SEÇME KONULAR - 7(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Üretim ile İşletme Alanlarında Teknolojik Yenilikler ve Sürdürülebilirlik(2021). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ERDOĞAN MURAT, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLERDE YENI ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR(2021). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ERDOĞAN MURAT, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞMALARI(2021). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ERHAN TUĞBA, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇARIKÇI OĞUZHAN, YÖNETİM – STRATEJİ – ORGANİZASYON: Teoride ve Uygulamada(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Handbook of Research on Positive Organizational Behavior for Improved Workplace Performance(2020). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, USUL HAYRETTİN, CONTEMPORARY ISSUES IN AUDIT MANAGEMENT AND FORENSIC ACCOUNTING(2020). Emerald Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÇEVRE MUHASEBESİ(2020). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 GÜLTEKİN GÜRKAN, ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR(2020). IVPE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR(2020). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 ÇARIKÇI OĞUZHAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, International Financial Reporting Standards and New Directions in Earnings Management(2019). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Organizational Auditing and Assurance in the Digital Age(2019). IGI GLOBAL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, DENETİMDE WHISTLEBLOWING KAVRAMININ ÖNEMİ(2019). NOBEL Bilimsel Eserler, Tümü, (ULUSAL)
 • 20 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ACAR DURMUŞ, Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences(2019). Ekin Publishing House, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 21 ERDOĞAN MURAT, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I(2019). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 22 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÖZÇELİK HAKAN, Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives(2018). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 ÜRETİM İLE İŞLETME ALANLARINDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Araştırma Kitabı, Editör, 01.09.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!