KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Barış GÜREL
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Enerji Anabilim Dalı
Telefon 2462110805
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası www.biyokutleyakmalab.com
ORCID ID 0000-0002-1780-2603
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 305
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 24.10.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 04.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 07.03.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ,Yanma,Multifaz akış ,Enerji Santralleri ,Dolaşımlı Akışkan Yatak,Isı Eşanjörleri ,ANSYS-FLUENT ,Solidworks,Mat-lab ,C ++,Non-newtonyen Akış
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Ham Ve Torefiye Biyokütlenin Linyitle Birlikte Yakılması Sonucu Oluşan So2 Ve Co2 Emisyonlarının Ham Ve Kalsine Yumurta Kabuğuyla Tutulmasının İncelenmesi, Tübitak 1001, GÜREL Barış, YURDAKUL Sema, KURTULUŞ Karani, Ekinci Kamil, VAROL Murat, 01.05.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Karbondioksit Gübreleme Amaçlı Özgün Baca Gazı Kondenserinin Ülkemizde İlk Defa Üretilmesi- KOSGEB AR-GE innovasyon, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), GÜREL Barış, GÖKSOY GÖKALP , KURTULUŞ Karani, ÇELİK İBRAHİM , MENEKŞE Aykut , GÜNEŞ Bulut, TOKGÖZ Ayşe, KİREZLİ Onur , 16.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Hidrotermal Karbonizasyon Piroliz ve Torefikasyon Proseslerinde Üretilen Biyokömürlerin Termokimyasal Davranışının Oksidatif Atmosferde Termogravimetri İle İncelenmesi, Araştırma Projesi, GÜREL Barış, 26.01.2021 - 06.06.2022 (ULUSAL)
 • 4 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, Araştırma Projesi, GÜREL Barış, ŞENER Şehnaz, TERZİ Serdal, PAMUKOĞLU Muhammet Yunus, YURDAKUL Sema, SALTAN Mehmet, TOSUN İsmail, YILMAZ Cevdet, SARP Gülcan, AKTEN Murat, KAN Mehmet, KARAİBRAHİMOĞLU Adnan, ŞAHAN ERASLAN Şehriban, BALKAYA Çağlayan, IŞIK MADEN Selen, SAPLIOĞLU Meltem, ŞENER Erhan, ÇAKMAK Olcay, ERİŞKİN Ekinhan, KURTULUŞ Karani, AKOĞLU Mert, KIRKAN Bülent, KILÇIK Füsun, EFE Seda, ÜNAL Ayşe, UĞUR Şule Sultan, KAPLAN BEKAROĞLU Şehnaz Şule, VAROL Simge, HARMAN Bilgehan İlker, 08.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Biyokütle Atıklarının Yanma Kinetiklerinin Belirlenmesi ve Biyokütle Kurutup Yakan Bir Çok Odacıklı YakmaKazanı Tasarımının Hesaplamalı Akıskanlar Dinamigiyle Gelistirilmesi-2209-A, Öğrenci Projesi, , 15.09.2020 - 15.09.2021 (ULUSAL)
 • 6 Biyo-benzetim Metoduyla Geliştirilecek Kanatsız Vorteks Rüzgar Türbini Tasarımı, Prototip İmalatı ve Manyetik Enerjinin Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi Yoluyla Elektrik Üretimi Uygulaması - 2209-A, Öğrenci Projesi, , 01.09.2020 - 01.09.2021 (ULUSAL)
 • 7 Plakalı Isı Değiştiricide Plaka YüzeyGeometrisinin Biyo-Benzetim Metoduyla Geliştirilerek Isı Transferi, Basınç Düşüşü ve Ekserji Kaybının Farklı Yüzey Pürüzlülüklerinde OptimizeEdilmesi ve Farklı Eşanjör Malzemeleri için Plaka Yüzeylerinde Erozyon Oluşumunun Deneysel Olarak İncelenmesi, Tübitak 1001, GÜREL Barış, KEÇEBAŞ Ali, AKKAYA Volkan Ramazan , GÜLER Onur Vahip , GÖLTEŞ MERVE , 01.04.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 8 Yerli Linyit Kömürü-Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan(Dayk) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca-Gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması, Tübitak 1001, GÜREL Barış, YURDAKUL Sema, GÜRBÜZ Habib, KURTULUŞ Karani, VAROL MURAT, AKMAN REMZİ , ONUR ENES, 01.04.2019 - 01.04.2022 (ULUSAL)
 • 9 Bir Isı Değiştiricinin Lazer Metal Sinterleme Yöntemiyle Kompakt Olarak Üretilmesi Termal Analizlerinin ve Performans Testlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Tübitak 1001, GÜREL Barış, İPEK Osman, KAN Mehmet, 15.04.2015 - 15.04.2017 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, YURDAKUL SEMA, VAROL MURAT, KEÇEBAŞ ALİ, GÜRBÜZ HABİB, Numerical and experimental investigation of co-combustion of chicken manure and lignite blends in a CFBB with novel compact combustion chamber. ENERGY Doi: 10.1016/j.energy.2023.129482, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 VAROL MURAT, GÜREL BARIŞ, YURDAKUL SEMA, KURTULUŞ KARANİ, GÜRBÜZ HABİB, PCDD/Fs, PAHs and HCl emissions from co-combustion of lignite and chicken manure in a circulating fluidized bed boiler with compact refractory casting. Waste Management Doi: 10.1016/j.wasman.2023.06.029, (2023), (SCI)
 • 3 GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, KEÇEBAŞ ALİ, GÜLER ONUR VAHİP, Göltaş Merve, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, GÜRBÜZ EMİNE YAĞIZ, INVESTIGATION OF REDUCING PRESSURE DROP BY PATTERNING DERMAL DENTICLES (SHARK SKIN) ON THE PLATE SURFACE OF COMPACT PLATE HEAT EXCHANGER. HEAT TRANSFER RESEARCH, 54(17), Doi: 10.1615/HeatTransRes.2023047979, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, GÖLTAŞ MERVE, GÜLER ONUR VAHİP, KURTULUŞ KARANİ, Modeling and Assessment of the Thermo-Hydraulic Performance for a Fish Gill Patterned Plate Heat Exchanger in Biomimetic Approach. HEAT TRANSFER ENGINEERING Doi: 10.1080/01457632.2022.2113454, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 Göltaş Merve, GÜREL Barış, Akkaya Volkan Ramazan, Güler Onur Vahip, Gürel Barış, Improvement of thermo-hydraulic performance with plate surface geometry for a compact plate heat exchanger manufactured by additive manufacturing. International Journal of Heat and Mass Transfer Doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.122637, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 Göltaş Merve, Keçebaş Ali, Akkaya Volkan Ramazan, Güler Onur Vahip, Gürbüz Emine Yağız, GÜREL Barış, Kurtuluş Karani, Thermo-hydraulic performance improvement with nanofluids of a fish-gill-inspired plate heat exchanger. Energy Doi: 10.1016/j.energy.2022.124207, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 GÜREL Barış, Kurtuluş Karani, Keçebaş Ali, Akkaya Volkan Ramazan, Göltaş Merve, Güler Onur Vahip, Modeling and Assessment of the Thermo-Hydraulic Performance for a Fish Gill Patterned Plate Heat Exchanger in Biomimetic Approach. Heat Transfer Engineering Doi: 10.1080/01457632.2022.2113454, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 KURTULUŞ KARANİ, BOLATTÜRK ALİ, COŞKUN AHMET, GÜREL BARIŞ, An experimental investigation of the cooling and heating performance of a gravity die casting mold with conformal cooling channels. Applied Thermal Engineering Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.117105, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, KURTULUŞ KARANİ, Investigation on thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite, and their blends by TGA. Environmental Science and Pollution Research Doi: 10.1007/s11356-021-12732-0, (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 Ipek O., Mohammedsalih M. M., GÜREL Barış, Kilic B., Experimental investigation of low-temperature organic Rankine cycle using waste heat from gas turbine bearings for different conditions. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , 1519-1530. Doi: 10.1007/s13762-021-03172-x, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, KURTULUŞ KARANİ, Investigation on thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite, and their blends by TGA. Environmental Science and Pollution Research Doi: 10.1007/s11356-021-12732-0, (2021), (SCI-Expanded)
 • 12 GÜREL Barış, Göltaş Merve, Akkaya Volkan Ramazan, Şen Çağla Nur, Güler Onur Vahip, Keçebaş Ali, Koşar Mehmet İlkay, Investigation on flow and heat transfer of compact brazed plate heat exchanger with lung pattern. Applied Thermal Engineering Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115309, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 GÜREL Barış, Thermal performance evaluation for solidification process of latent heat thermal energy storage in a corrugated plate heat exchanger. Applied Thermal Engineering Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115312, (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 GÜREL Barış, A numerical investigation of the melting heat transfer characteristics of phase change materials in different plate heat exchanger (latent heat thermal energy storage) systems. International Journal of Heat and Mass Transfer Doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119117, (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 GÜREL BARIŞ, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, Göltaş Merve, Şen Çağla Nur, GÜLER ONUR VAHİP, KOŞAR MEHMET İLKAY, KEÇEBAŞ ALİ, Investigation on flow and heat transfer of compact brazed plate heat exchanger with lung pattern. APPLIED THERMAL ENGINEERING Doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115309, (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 İPEK OSMAN, ALOMARI Sedeeq, GÜREL BARIŞ, KAN MEHMET, ALKHALIDI Mohammed, Design, Analysis and Prototyping of the Combined Heating and Cooling System with Solar Energy. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2(1), , 5-7. (2018), (Diğer)
 • 17 İPEK OSMAN, ALKHALIDI Mohammed, KAN MEHMET, GÜREL BARIŞ, ALOMARI Sedeeq, Heating System Application with Ground Source Heat Pump for Isparta Climate Conditions. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2(1), , 14-16. (2018), (Diğer)
 • 18 İPEK OSMAN, KILIÇ BAYRAM, GÜREL BARIŞ, Experimental investigation of exergy loss analysis in newly designed compact heat exchangers. Energy , 330-335. Doi: 10.1016/j.energy.2017.02.061, (2017), (SCI-Expanded)
 • 19 İPEK OSMAN, GÜREL BARIŞ, KAN MEHMET, Numerical Investigation on Hydrodynamic Combustion and NOx Emission Behavior in 8 MW Circulating Fluidized Bed. Acta Physica Polonica A, 132(3), , 553-557. Doi: 10.12693/APhysPolA.132.553, (2017), (SCI-Expanded)
 • 20 İPEK OSMAN, KAN MEHMET, GÜREL BARIŞ, Examination of Different Heat Exchangers and the Thermal Activities of Different Designs. Acta Physica Polonica A, 132(3), , 580-584. Doi: 10.12693/APhysPolA.132.580, (2017), (SCI-Expanded)
 • 21 İPEK OSMAN, GÜREL BARIŞ, KAN MEHMET, Numerical Analysis of Oxy Coal Combustion System Burning Pulverized Coal Mixed with Different Flue Gas Mass Flow Rates. Journal of Energy Engineering Doi: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000409, (2016), (SCI)
 • 22 ŞAHİN VOLKAN, İPEK OSMAN, BAŞOĞUL YUSUF, GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, Remote control based energy management for energy savings in a central heating system. Environmental Progress Sustainable Energy Doi: 10.1002/ep.12483, (2016), (SCI-Expanded)
 • 23 KAN MEHMET, İPEK OSMAN, GÜREL BARIŞ, Plate Heat Exchangers as a Compact Design and Optimization of Different Channel Angles. ACTA PHYSICA POLONICA A Doi: 10.12693/APhysPolA.128.B-49, (2015), (SCI-Expanded)
 • 24 KAN MEHMET, İPEK OSMAN, GÜREL BARIŞ, Numerical Analysis of Pulverised Coal Fired Boiler with Different Burner Geometries. ACTA PHYSICA POLONICA A Doi: 10.12693/APhysPolA.128.B-43, (2015), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜRBÜZ EMİNE YAĞIZ, GÜLER ONUR VAHİP, GÖLTAŞ MERVE, GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, Numerical investigation of thermal flow characteristics in compact plate heat exchanger with various surface patterns. The Fourteenth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications (ICTEA’14) (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 Erkent Sena, YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, KURTULUŞ KARANİ, ÖZÜN SAVAŞ, Combustion Characteristics And Kinetics Of Blends Of Lignite With Eggshell. 16th International Combustion Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÜREL BARIŞ, YURDAKUL SEMA, KURTULUŞ KARANİ, Önür Enes, Akman Remzi, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, Tavuk Gübresinin Kale Linyiti İle 500 Kwth’lık Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması Sırasında Oluşan Bazı Emisyonların Ön Araştırması. 3. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ALTINDAL SÜLEYMAN, Erol Eren Gürkan, GÜREL BARIŞ, YURDAKUL SEMA, Numerical Investigation Of The Effect Of Operating Temperatures On A Planar Solid Oxide Fuel Cell. 16th International Combustion Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, ALGAN Ramazan, GÖLTAŞ Merve, GÜLER ONUR VAHİP, INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PLATE PATTERNS ON EFFECTIVENESS AND ENTROPY GENERATION IN PLATE HEAT EXCHANGERS. Paper ID: 9, Page 1 6th International Seminar on ORC Power Systems, October 11 - 13, 2021, Munich, Germany Doi: 10.14459/2021mp1633018, (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, GÖLTAŞ Merve, KURTULUŞ KARANİ, GÜLER ONUR VAHİP, Comparative thermal and flow analyses of two different plate patterns for a compact plate heat exchanger. Paper ID: 9, Page 1 6th International Seminar on ORC Power Systems, October 11 - 13, 2021, Munich, Germany Doi: 10.14459/2021mp1632838, (2021). (Tam metin bildiri)
 • 7 GÜREL BARIŞ, KEÇEBAŞ ALİ, AKKAYA VOLKAN RAMAZAN, GÖLTAŞ Merve, GÜLER ONUR VAHİP, ŞEN Çağla Nur, ASSESSMENT OF FLOW AND HEAT TRANSFER IN A FISH GILL PATTERNED PLATE HEAT EXCHANGER. The 5th International Scientific and Technical Conference Modern Power Systems and Units (2021). (Tam metin bildiri)
 • 8 YURDAKUL SEMA, Akman Remzi, Onur Enes, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, Investigation thermal degradation kinetics and mechanisms of chicken manure, lignite and their blends by TGA. International Conference on Economics Energy and Environment (2020). (Tam metin bildiri)
 • 9 Akman Remzi, Armakan Selin, YURDAKUL SEMA, GÜREL BARIŞ, VAROL MURAT, GÜRBÜZ HABİB, Effect of blending ratio during co-combustion of chicken manure and Turkish lignite with thermogravimetry. 2nd International Conference on Technology and Science (2019). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YURDAKUL SEMA, Erkent sena, GÜREL BARIŞ, Gül Yağı Damıtma Katı Atığının Değerlendirilmesi. Batı Akdeniz Kalkınma ve İşbirliği Dergisi , 21-23. (2023), (Endekste taranmıyor)
 • 2 KEÇEBAŞ ALİ, GÜREL BARIŞ, DEVLET Bayram, OPTİMİZE EDİLMİŞ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN SABİT VE MOBİL UYGULAMALARDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Doi: 10.21923/jesd.822528, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 GÜREL BARIŞ, TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL BİYOKÜTLE POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE YAKILMASIYLA ENERJİ ÜRETİMİ İYİ BİR ALTERNATİF OLAN BİYOKÜTLE ATIKLAR İÇİN SEKTÖREL AÇIDAN VE TOPLAM YANMA ENERJİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(2), , 407-416. Doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119117, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 GÜREL BARIŞ, İPEK OSMAN, BAŞOĞUL YUSUF, KEÇEBAŞ ALİ, Optimization of Nozzle Section in Plastic Injection Moulding Process. Hittite Journal of Science & Engineering, 6(2), , 123-130. Doi: 10.17350/HJSE19030000137, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 GÜREL BARIŞ, İPEK OSMAN, 330 MWth Çan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Termik Santral Kazanının Hesaplamalı Partikül Akışkanlar Dinamiği Metoduyla Sayısal Analizi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), , 441-451. Doi: 10.21923/jesd.471097, (2019), (TR DİZİN)
 • Editörlük
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Dergi, Editör, 20.06.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Enerji Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı
Enerji Teknolojileri I
Hidrolik Makinalar
IT2-Mühendislikte Paket Program Uygulamaları I
IT3-Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü
IT3-Mühendislikte Paket Program Uygulamaları II
Konveksiyonla Isı Geçişi
Laboratuvar
Mühendislikte İstatistik
Sayısal Çözümleme
Seminer
Taşıt Teknolojilerinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uygulamaları
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
 
Bu İçeriği Paylaş!