KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Necati Berk BITRAK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Atık Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta berkbitrak@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13.11.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 31.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 28.01.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Katı Atık Yönetimi,Kompostlaştırma Teknolojileri,Biyogaz Teknolojileri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ekinci, K., Tosun, İ., Kumbul, B.S., Şevik, F., Sülük, K., Bıtrak, N.B., 2020, Aeration requirement and energy consumption of reactor-composting of rose pomace influenced by C/N ratio. Environmental monitoring and assessment, 192(9), 563.
 • 2 Ekinci, K., Tosun, İ., Kumbul, B.S., Şevik, F., Sülük, K., Bıtrak, N.B., 2020, Effect of initial C/N ratio on composting of two-phase olive mill pomace, dairy manure, and straw. Environmental Progress & Sustainable Energy
 • 3 Ekinci K., Tosun İ., Bıtrak B., Kumbul B.S., Şevik F., Sülük K., 2019. Effects of Initial C/N Ratio on Organic Matter Degradation of Composting of Rose Oil Processing Solid Wastes, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 5131-5140.
 • 4 Ekinci, K., Kumbul, B. S., Akbolat, D., Erdal, İ., Bitrak, B. (2016). Composting of Municipal Open Market Wastes with Different Materials. Feb-Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25, No. 10/2016, Pages 4026-4035.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 111G149 No'lu TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi, Bursiyer, 2013-2016.
 • 2 Geri Dönüşüm Okulu, 113B279 No'lu TÜBİTAK 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı, Uzman, 2013-2014.
 • 3 Evsel Kullanıma Yönelik Kompostlaştırıcıların Performanslarının Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) Yüksek Lisans projesi (N. Berk Bıtrak), 3046-YL-12, Araştırmacı
 • 4 Isparta İli Evsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, 2011-2012.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Akademik Danışman, SDÜ Çevre Topluluğu
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!