KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nihan CANKARA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462113624
E-Posta nihancankara@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKİMYA 13.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 24.08.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ (DR) 27.09.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Candan İA, Bayram D, Şahin-Calapoğlu N, Gürbüz N, Cankara FN, Özgöçmen M, Armağan İ. Kadmiyum verilen dişi sıçanlarda üreme sistemi üzerine melatonin ve selenyumun etkisi. SDÜ Tıp Fak Derg 2017:24(3):84-95
 • 2 Asci H, Sonmez Y, Saygin M, Cankara FN, Yesilot S, Yildirim MK. Investigation of the presence of potential drug-drug interactions in the adult intensive care unit: a retrospective study. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2016:23(3):87-96.
 • 3 Cankara FN, Asci H, Sonmez Y. Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda hekimlerin ilaç tercihleri ve polifarmasi varlığı. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;6(1):20-25.
 • 4 Yildirim Bas F, Cankara FN, Yesilot S. Tıp Fakültesi öğrencilerinde reçetesiz ilaç kullanımının değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;4(2):46-53.
 • 5 Asci H, Cankara FN, Ozer MK. Astımda Analjezik (NSAİİ) Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;19(3):111-19.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Topsakal S, Ozmen O, Cankara FN, Yesilot S, Bayram D, Genc-Ozdamar N, Kayran S. Alpha lipoic acid attenuates high fructose induced pancreatic toxicity. Endocrine Abstracts 2016;41:258.
 • 2 Gumral N, Aslankoc R, Senol N, Cankara FN. Impact of alpha lipoid acid on histopathological changes in liver caused by cigarette smoking. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress. 2016;8(1):564-5.
 • 3 Cankara FN, Ozmen O, Yorgancigil E, Asci S, Hancer Aydemir D. Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile beslenen sıçanların nöronlarındaki değişiklikler ve lipoik asidin koruyucu etkisi. Anatomy (International Journal of Experimental and Clinical Anatomy). 2015; 9(Suppl1):55.
 • 4 Yesilot S, Asci H, Cankara FN, Ozgocmen M, Saygın M, Cicek E. Aspirin and Vitamin C prevent corn syrup induced renal damage in rats. Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;6(1):375.
 • 5 Saygin M, Asci H, Cankara FN, Yesilot S, Candan IA, Bayram D, Alp HH. The impact of high fructose on cardiovascular system; role of alpha lipoic acid. Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;6(1):374.
 • 6 Asci H, Saygin M, Cankara FN, Topsakal S, Yesilot S, Bayram D, Ozmen O. ?-lipoic acid protects liver and pancreas against corn syrup. Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;(6)1:388.
 • 7 Asci H, Saygın M, Cankara FN, Bayram D, Yesilot S, Candan IA, Ilhan I. The impact of alpha-lipoic acid on amikacin induced nephrotoxicity. Cell Membranes and Free Radical Research 2014;6(1):389.
 • 8 Kosar PA, Asci H, Cigerci IH, Saygin M, Calapoglu M, Yuksek S, Cankara FN. Assessment with comet assay of induced DNA damage by Amikacin on nephrotoxicity. Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;6(1):400.
 • 9 Hepdeniz OK, Temel UB, Asci H, Cankara FN, Ozmen O. Can the antioxidant alpha lipoic acid (ALA) be an alternative treatment against the unfavourable metabolic effects of high fructose corn syrup (HFCS) in rat dental tissues? Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;6(1):406.
 • 10 Hepdeniz OK, Temel UB, Asci H, Cankara FN, Ozmen O. The antioxidant effects of alpha lipoic acid against high fructose cornsyrup-induced oxidative stress in rat’s salivary gland. Cell Membranes and Free Radical Research. 2014;6(1):410.
 • 11 Cankara FN, Cicek E. Fenilefrin İle Kasılan İzole Tavşan Aortası Üzerine Levodropropizin’in Etkisi Ve Bunun Kalsiyum İle İlişkisi. SDU Saglik Bilimleri Dergisi 2014;5(2):81.
 • 12 Buldac M, Cicek E, Kumbul Doguc D, Asci H, Yesilot S, Candan IA, Dagdeviren B, Cankara N, Oncu M, Ozer MK. Investigation of the protective effect of vitamin c on methotrexate induced liver injury in rats. Cell Membranes and Free Radical Research. 2012;4(1):33.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kavrık O, Saygın M, Aşçı H, Aslankoç R, Çömlekçi S, Gümral N, Cankara FN, Kayan S. Kablosuz ağların (wi-fi) lenfosit dna’sı üzerine etkisi ve c vitamininin rolü . Acta Physiologica 2016;218 (Supplement 709):36.
 • 2 Peker RO, Doğan E, Cankara N, Dönmez S, Gökalp O. Comparision of the vasorelaxant effects of nitroglycerine, diltiazem, papaverin and iloprost in the rat thoracic aorta in vitro. 5th Congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. The Heart Surgery Forum Vol.12 Supplement 1,S:37 Sep 2009, Antalya, Türkiye. OP-101
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Cankara FN, Saygın M, İlhan İ, Özmen Ö, Öztürk Ö, Çiçek E. 2.45 GHz Elektromanyetik Alanın Akciğer Dokusu Üzerindeki Etkileri Ve Gallik Asitin Sirtuin-1 Yolağı Aracılığıyla Bu Etkiler Üzerindeki Rolü. Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2015, p:12.
 • 2 Aşcı H, Cankara FN, Sönmez Y, Saygın M, Yorgancıgil E, Argüz G, Koçer M. Onkoloji Servisinde Yatan Hastalarda Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Araştırılması. Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2015, p:51.
 • 3 Aslankoc R, Cankara FN, Senol N, Gumral N, Kavrik, O. Elektrik Alanın Dalak ve Oksidatif DNA Hasarına Etkisi ile Resveratrolün Koruyucu Rolünün Araştırılması. 22nd Electron Microscopy Congress, Istanbul, Turkey, September 2015, 48.
 • 4 Asci H, Kulac E, Sezik M, Cankara FN, Cicek E. Tıp öğrencilerinde öğrenme stilleri ve çalışma davranışlarının farmakoloji ders başarısı üzerine etkisi. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013, p:095.
 • 5 Yıldırım Baş F, Cankara FN, Yeşilot Ş. Tıp fakültesi öğrencilerinde reçetesiz ilaç kullanımının değerlendirilmesi. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013, p:099.
 • 6 Cankara FN, Çiçek E, Aşcı H, Yeşilot Ş, Özer MK. Fenilefrin ile kasılan izole tavşan aortası üzerine levodropropizin'in etkisi ve bunun kalsiyum ile ilişkisi. Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Ekim 2011, p:19
 • 7 Cankara FN, Dönmez S, Doğan E, Peker RO, Gökalp O. İloprost-Nitrogliserin ve İloprost-Diltiazem Kombinasyonlarının Vazospazm Üzerine İnvitro Etkileri. Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2009, p:104
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fenilefrin ile kasılan izole tavşan aortası üzerine levodropropizin'in etkisi ve bunun kalsiyum ile ilişkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Öğrenme-bellek Mekanizmasındaki Postsinaptik Modifikasyonlara Kablosuz Ağların Etkisi Ve Gallik Asidin Rolü (SDÜ BAP Proje NO: 4045-D2-14)
 • 2 Elektrik Alanın Sıçan Testis Dokusundaki Fizyopatolojik Etkileri ve Resveratrolün Koruyucu Rolü. (Tübitak 3001 Proje No: 214S370)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ-HADYEK Başkanlığı tarafından düzenlenen XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Öğretim Elemanı,Isparta, Kasım 2014
 • 2 Cankara FN. Dünya Uyku Günü Sempozyumu, Program Sekreteri, Isparta, Mart 2014
 • 3 SDÜ-HADYEK Başkanlığı tarafından düzenlenen X. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Öğretim Elemanı,Isparta, Kasım 2013.
 • 4 SDÜ-HADYEK Başkanlığı tarafından düzenlenen VIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Öğretim Elemanı,Isparta, Ocak 2012.
 • 5 Cankara FN. Farmakovijilans Eğitim Konferansı, Program Sekreteri, Isparta, Ocak 2009
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Cankara FN. Farmakovijilansın İşleyişi ve Pratik Uygulama. Farmakovijilans, Isparta, Ocak 2009
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Kosar-Aslan P, Asci H, Cigerci IH, Saygin M, Calapoglu M, Yuksek S, Cankara FN. Assessment with comet assay of induced DNA damage by Amikacin on nephrotoxicity. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on: Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 Sep 2014, Isparta, Turkey. P-141. "1st Honorable Mention Poster Award of Society of Cell Membrane and Free Oxygen Radicals (HSORD).
 • 2 Peker RO, Doğan E, Cankara N, Dönmez S, Gökalp O. Comparision of the vasorelaxant effects of nitroglycerine, diltiazem, papaverin and iloprost in the rat thoracic aorta in vitro. 5th Congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Sep 2009, Antalya, Türkiye. OP-101. "Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Birincilik Ödülü"
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Kategorisi Teşvik Ödülü, 2014 (Üçüncülük).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Farmakoloji Derneği
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!