KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Dilek AŞCI ÇELİK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta dilekasci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 11.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 24.08.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİYOLOJİ (DR) 20.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aşcı-Çelik D, Aslan-Koşar P, Özçelik N. MikroRNA'lar ve Kanser İlişkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013:20(3)/121-127
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Toğay VA, Semerci Sevimli T, Sevimli M, Aşcı Çelik D, Özçelik N. DNA damage in rats with streptozotocin-induced diabetes protective effect of silibinin. Mutation Research/Genetic Toxiocology and Environmental Mutagenesis. January 2018, Pages 15-18
 • 2 Aslan-Koşar P, Koçer M, Aşcı Çelik D, Özçelik N. Cytogenetic findings in patients diagnosed with breast cancer having undergone adjuvant chemotherapy regimens. Genetics and Moleculer Research. March 2016;15(1)
 • 3 Aşcı-Çelik D, Aslan-Koşar P, Özçelik N, Eroğlu E. Cytogenetic Finding of Breast Cancer Cases and in Their First - Degree Relatives. Journal of Breast Cancer. 2013 September; 16(3): 285 – 29
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aşcı Çelik D, Gürbüz N. The Foods Containing miR-193b May Inhibit the Growth of Breast Cancer Cells. Proceedings, Volume 1 NPCPT 2017
 • 2 Gurbuz N, Aşcı Çelik. Is the Dietary miR-193b a Novel Cell Cycle Arresting Source for Breast Carcinoma? Proceedings, Volume 1 NPCPT
 • 3 Aşcı Çelik D, Toğay VA, Özçelik N. Effects of some food additives on DNA damage in human lymphocytes. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channel. 24-27 May 2016 Isparta/TURKEY. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress. 2016 June; 8(1)586
 • 4 Semerci Sevimli T, Sevimli M, Toğay VA, Aşcı Çelik D, Özçelik N. Protective effects of silibinin on DNA in diabetes induced rats. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channel. 24-27 May 2016 Isparta/TURKEY. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress. 2016 June; 8(1)587
 • 5 Aşcı Çelik D, Yavuz Türel G, Aslan Koşar P, Özçelik N. Role of microRNAs in cancer development, diagnosis and treatment. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:5
 • 6 Aslan Koşar P, Koçer M, Aşcı Çelik D, Özçelik N. Cytogenetic findings in breast cancer patients who underwent chemotherapy. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:101
 • 7 Yavuz Türel G, Şahin Calapoğlu N, Aşcı Çelik D. Cellular effects of Aflatoxins. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:173
 • 8 Yavuz Türel G, Şahin Calapoğlu N, Aslan Koşar P, Aşcı Çelik D. Investigation of association with bladder cancer and Ku70/80 polymorphism. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014, Isparta/ Turkey.p:174
 • 9 Aslan Koşar P, Aşcı D, Ertok S, Çelik E, Sakallı Çetin E. Demonstrating the proliferation index (PI) and sister chromatid Exchange (SCE) pre-treatment and post-treatment in helicobacter pylori infections (3 rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels) (Cell Membranes and Free Radical Research Volume: 2, Number: 1, June 2010), Poster No: 97
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Keçeci AD, Gürbüz N, Dinç V, Aşcı Çelik D, Üreyen Kaya B. mRNA expression of TNF-? levels in type 2 diabetic and non diabetic individuals with apical periodontitis. International Endodontic Journal, 50 (Suppl. 1), 3-65,2017
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Toğay VA, Özçelik ., Yıldırım- Baş F, Calapoğlu M, Aşcı- Çelik D. İyonize radyasyona maruz kalan radyoloji çalışanlarında oluşan DNA hasarının alkali comet metodu ile belirlenmesi. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)27-30 Ekim 2015
 • 2 Aşcı-Çelik D, Yavuz-Türel G, Aslan-Koşar P, Özçelik N, Şahin Calapoğlu N. Meme kanseri ve Ku80 -1401G/T polimorfizmi ilişkisinin araştırılması. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Kuşadası 27-30 Ekim 2013. PS-06 30, 284
 • 3 Aşcı-Çelik D, Yavuz-Türel G, Aslan-Koşar P, Özçelik N. TGF-ß C-509T gen polimorfizminin meme kanseri ile ilişkisinin araştırılması. 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Kuşadası 27-30 Ekim 2013. PS-06 28, 283.
 • 4 Yavuz Türel G, Aşcı Çelik D, Aslan Koşar P, Şahin Calapoğlu N. Mesane kanseri ve TGF-ß C-509T gen polimorfizminin ilişkisinin araştırılması. 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Kuşadası 27-30 Ekim 2013. PS-06 26, 282.
 • 5 Yavuz Türel G, Aşcı Çelik D, Aslan Koşar P, Polat GP, Şahin Calapoğlu N.Prostat kanseri ve Ku80 -1401G/T polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Kuşadası 27-30 Ekim 2013. PS-06 27, 282
 • 6 Aşcı D, Aslan-Koşar P, Özçelik N. Isparta Yöresindeki Meme Kanseri Vakalarında Sitogenetik Bulgular. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Suppl. 31,6:94 XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011, Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Yöresindeki Meme Kanseri Vakalarında Sitogenetik Bulgular
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Okratoksin A'nın İnsan Proksimal Tübül Hücrelerinde Hücre Döngüsü Moleküler Mekanizmaları Üzerine Etkisi BAP 4463-D2-15-Devam Ediyor
 • 2 TÜBİTAK 1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI: Sağlıklı Bireylerde ve Tip 2 Diyabetli Hastalarda Periapikal Durumun, Endodontik Tedavi Kalitesinin ve Enflamatuvar Sitokin Seviyelerinin Karşılaştırılması-Devam Ediyor
 • 3 Isparta Yöresindeki Meme Kanseri Vakalarında Sitogenetik Bulgular (BAP 2170-YL-10)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XI. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitimi Programı (10-17 Aralık 2014/ ISPARTA)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!